Bra att Liberalerna stänger dörren för SD!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag är glad att Liberalerna stänger dörren, för att ge SD-politiker möjlighet att bli ordförande i riksdagens utskott. När det gäller SD så står man också oerhört långt från mina värderingar. Alldeles nyligen hävdade man också att Judar och samer som är medborgare i Sverige inte är svenskar
När det gäller politik, så måste man också förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta. Politik är inte heller bara en kortsiktig lösning. Sen har jag också oerhört svårt för partier som bara driver en fråga och tror att det är lösningen på allt. Som politiker så måste man se helheten.

Kommer att hända mycket fram till valdagen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tiden går oerhört fort och valdagen närmar sig med stormsteg. Det märks också i den politiska debatten och man kan även se det i media. Många partier börjar också känna en oro över sina opinionssiffror och det märks över alla politiska utspel som kommit den närmsta tiden. När det gäller Liberalerna så är det glädjande, att vi äntligen börjar stiga i mätningarna. Jag tror också att det kommer att hända mycket fram till valdagen och vi kommer att få se stora förändringar i opinionsmätningarna. Vi får inte heller glömma att dom flesta väljarna bestämmer sig sista veckan innan valet.

Socialdemokraterna anser att gitarrmuseet är en kommunal angelägenhet!

Av , , 1 kommentar 10

Idag på budgetfullmäktige har vi diskuterat gitarrmuseet och man märker att det börjar bli en känslig fråga för socialdemokraterna. Kostnaden hittills för museet är över 20 miljoner och flytten kommer att kosta över 5 miljoner. Ombyggnationen av Folkets hus har man inte heller räknat in. Sen jämför man också Bildmuseet och Västerbottens museum med gitarrmuseet. Jag fick också svar på min fråga om ett gitarrmuseum är en kommunal angelägenhet. Socialdemokraterna anser att gitarrmuseet är en kommunal angelägenhet och det håller jag inte med om. Jag tycker gitarrmuseet är fantastiskt, men är det skattebetalarna som ska stå för kostnaderna. Det tycker inte jag!

Budgetfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det budgetfullmäktige och det kommer att bli en lång dag. Fokus på debatten idag kommer att handla om den höga skatten i Umeå och därför vill vi i Alliansen att den ska sänkas. När det gäller Vänsterpartiet så tycker man att skattehöjningar är lösningen på alla problem och för mig är det ett sätt att ge upp det verkliga problemet. Man borde istället ta tag i problemet att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner. Här har vi politiker ett ansvar som vänsterpartiet inte vill ta. Socialdemokraterna tar inte heller tag i kommunens problem, att vi har högre kostnader än jämförbara kommuner.

En budget för frihet, trygghet och välstånd

Av , , 1 kommentar 2

På måndag är det budgetfullmäktige och vi i Alliansen har lagt en gemensam budget. Vi har också en gemensam debattartikel i dagens VK!
Här kommer den!

En budget för frihet, trygghet och välstånd

Alliansens gemensamma budget för 2019 är en budget som sätter individen i fokus och som satsar på kommunens kärnverksamhet. Människor som har jobbat, jobbar eller kommer att jobba ska veta att deras skattepengar kommer dem till del. Vi lyfter fram betydelsen av ett tryggt Umeå, både i miljö och verksamhet. Vi ställer oss bakom frihet för individer, och att den friheten alltid går före systemet i politiken. I staden så väl som på landsbygden.

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Därför sänker vi skatten för att det är rättvist att människor som arbetar förtjänar att behålla mer av sina hårt intjänade pengar. Idag är det många människor som lever på små marginaler vilket ger enskilda och familjer små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Det vill vi ändra på. Det ska alltid löna sig att arbeta och det ska alltid vara ett mål att ge tillbaka så mycket vi kan av kommunens pengar till dess invånare.

Vi skjuter till resurser till Äldrenämnden. Umeå kommun har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Socialdemokraternas lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst till exempel inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att kommunen ska spara pengar är oacceptabel. Därför tillför vi tio miljoner kronor ytterligare till Äldrenämnden för att höja hemtjänstersättningen för att hindra att servicen och hjälpen till de som behöver inte ska försämras.

Vi skjuter också till 10 miljoner extra till För- och grundskolenämnden för att fortsätta arbetet med att uppnå målet om 15 barn per avdelning i förskolan. Förskolan har stora utmaningar, men det är ytterst viktigt att vi fortsätter arbetet med att inte låta barngrupperna i förskolan bli för stora. Här vill vi också se fler alternativ som familjedaghem och barnomsorgspeng vilka kan avlasta förskolan samtidigt som det ökar familjers valfrihet.

Unga som ska börja sina liv och äldre som precis avslutat sina yrkesliv ska känna sig trygga med att veta att skattemedel används på rätt sätt innan dessa satsas på museum och andra projekt utanför kommunens kärnverksamhet. När vi blir allt fler i Umeå kommun är det självklart att kärnverksamheterna prioriteras. Att kommunen driver museum är fel från början, men att göra det när resurser behövs till sådant kommunen främst ska arbeta med blir felet ännu tydligare.

Vi lägger en miljon extra på Fritidsnämnden som ska användas till föreningsstöd. Ett starkare föreningsliv ger ett mervärde för Umeå. Det är viktigt att fortsätta stödja föreningslivet och se dem som en självklar del i att förebygga utanförskap bland unga. Föreningslivet ger också unga chansen att ha någonting att göra utanför skolan. Att skapa en miljö där unga oavsett bakgrund kan träffas, bilda nya vänskaper och skapa nya mål för sig själva är något vi håller högt. Alliansen satsar även på trygghet och förebyggande arbete genom att fördubbla den ekonomiska ramen för uppdraget ”Umeå växer tryggt och säkert”. Vi satsar på trygghetsinsatser för att fortsätta arbetet kring att skapa ett tryggare Umeå och bemöta de tendenser till oro vi ser i kommunen.

Vi gör satsningar på Umeå kommuns äldre och unga. Vi stärker valfriheten i en kommun där de styrande socialdemokraterna aktivt motverkar människors möjlighet att välja varifrån man vill få sin vård. Samtidigt som vi gör satsningar för att öka tryggheten, stärka valfriheten och höja kvalitén ger vi tillbaka pengar till de som har jobbat hårt och förtjänar att behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Att få behålla mer av sin inkomst stärker människors känsla av frihet och visar att vi i alliansen alltid sätter individen framför systemet.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, gruppledare (L)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Bra att skolan lyfts fram!

Av , , 1 kommentar 3

I dagens DN kan man läsa en gemensam debattartikel från Alliansen och det är glädjande att man lyfter fram en satsning på den svenska skolan. Det är också bra att skolan lyfts fram i den politiska debatten. Som Liberal är jag extra glad eftersom skolan står högt upp i vår politiska agenda.

Här kommer en länk till artikeln!

https://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-tioarig-skola-fler-larare-och-ordningsbetyg/

Föreningslivet i Umeå måste få mer stöd!

Av , , 4 kommentarer 2

Under valåret kommer många vallöften och utspel från de politiska partierna och jag kan inte förneka att vi i Liberalerna gör detsamma. Men när man gör utspel måste man vara trovärdig. Om man verkligen vill stötta föreningslivet i Umeå så måste man gå till handling och inte bara skriva fina ord.

I Umeå finns i dag cirka 750 föreningar av olika slag, en stor del av dessa är ungdomsidrottsföreningar. I dag står tyvärr även många ungdomar och barn utanför idrottsrörelsen på grund av att många föräldrar inte har råd ekonomiskt och det blir inte lättare för dessa ungdomar och barn när avgifterna höjs i föreningarna. Många föreningar har det jobbigt ekonomiskt och måste därför höja avgifter för att klara av sina kostnader.

Därför är det viktigt att man tänker långsiktigt och inser att stödet till föreningslivet inte är en kostnad utan en investering för framtiden. En satsning på fler spontan-idrottsplatser i Umeås stadsdelar är också viktigt. Det ska finnas goda möjligheter till träning och lek, även för den som inte är medlem i en idrottsförening.

Är det en kommunal angelägenhet att driva ett gitarrmuseum?

Av , , Bli först att kommentera 12

Budgetfullmäktige är om en vecka och då ska kommunens budget fastställas. Det som är intressant när det gäller socialdemokraternas budget, är att man bakar in guitars the museum i anslagen till Folkets hus. Det betyder att man permanterar guitars i kommunens budget och man kan undra om det är en kommunal angelägenhet att driva ett gitarrmuseum.

Vi från Liberalerna tycker inte det och vi kommer även att säga nej till ökade anslag för Folkets hus. Från Liberalernas sida så vill vi hellre prioritera kommunens kärnverksamheter och där står till exempel äldreomsorgen inför stora utmaningar. Jag kommer att återkomma om vad gitarrmuseet har kostat skattebetalarna. Men hittills har kommunen gått in med över 20 miljoner och den notan kommer att stiga ordentligt.

Kommer att hända mycket fram till valet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det kommit en ny opinionsundersökning från SCB, men det man måste tänka på, är att mätningen inte är valresultatet. Givetvis tar jag åt mig Liberalernas siffror, men jag börjar lita mindre och mindre på opinionsmätningar. Folkomröstning i Storbritannien och valet i USA var två exempel där opinionsmätningar visat totalt fel.

Nu tror jag också att det kommer att hända mycket fram till valet och nu är det bara att jobba hårdare fram till valdagen. Vi har en bra politik i Liberalerna och det visade sig även i naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitik och det var glädjande att vi rankas högst av alla allianspartier.

Jag är också glad att i Alliansens budget prioriteras viktiga Liberala frågor som skol och äldrefrågor. Satsningen på föreningslivet är också en fråga som vi drivit länge.

Umeå behöver ett maktskifte!

Av , , 2 kommentarer 8

Idag har vi från alliansen i Umeå, presenterat vårt budgetförslag. Jag är oerhört glad att det blir en satsning på äldrenämnden och för och grundskolenämnden. Det är viktiga frågor för oss Liberaler. Det känns också bra att vi gör en satsning på föreningslivet i Umeå, som gör ett fantastiskt arbete och behöver allt stöd man kan få.

Här kommer vårt pressmeddelande!

Alliansens förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för Umeå kommun

Frihet – Trygghet – Välstånd

Frihet och valfrihet – för individ och familj
Alliansen i Umeå släpper idag sitt förslag till budget och verksamhetsplan för 2019. Alliansen fortsätter ställa individen i centrum. Vi skapar mer frihet i familjers vardag samtidigt som vi utökar valfriheten i välfärden och ökar insatserna för ett tryggare Umeå. Fortsatta satsningar på ett gott företagsklimat och näringsliv i hela kommunen står i fokus för alliansen i det goda ekonomiska klimat vi upplever.

Alliansens satsningar

Alliansens budget ökar resurserna till äldrenämnden, för- och grundskolenämnden samt fritidsnämnden jämfört med socialdemokraternas budgetförslag.
Fritidsnämnden får ett tillskott på en miljon kronor som ska användas till föreningsstöd i förebyggande arbete. Det är viktigt att fortsätta stödja föreningslivet och se dem som en självklar del i att förebygga utanförskap bland unga och skapa en miljö där alla för chansen att växa, oavsett bakgrund. Föreningslivet ger också ett mervärde i Umeå och är viktigt del av kommunen.
Ytterligare trygghetssatsningar och satsningar på förebyggande arbete görs genom att fördubbla ramen för uppdraget ”Umeå växer tryggt och säkert” under kommunstyrelsen. 1,6 miljoner skjuts till för att fortsätta arbetet kring att skapa ett tryggare Umeå.

Alliansen skjuter till resurser till Äldrenämnden. Umeå kommun har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att klara budget är oacceptabel. Därför lägger vi i alliansen tio miljoner kronor ytterligare till Äldrenämnden för att höja hemtjänstersättningen för att servicen och hjälpen till de som behöver inte ska försämras.

För- och grundskolenämnden får ett tillskott på 10 miljoner för att fortsatt arbeta med att uppnå målet om 15 barn per förskoleklass. Vi ser stora utmaningar för förskolan i Umeå kommun. Det är samtidigt viktigt att vi inte låter förskoleklasserna växa sig för stora eller släppa det mål vi antagit.

Alliansen gör satsningar på Umeå kommuns äldre och unga. Alliansen stärker valfriheten i en kommun där socialdemokraterna aktivt motverkar människors möjlighet att välja varifrån man vill få sin vård. Samtidigt som vi gör satsningar för att öka tryggheten, stärka valfriheten och höja kvalitén ger vi tillbaka pengar till de som har jobbat hårt och förtjänar mer i plånboken. Alliansen föreslår en skattesänkning på 10 öre för 2019. Att få behålla mer av sin inkomst stärker människors känsla av frihet och visar att alliansen alltid sätter individen framför systemet.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Vesterberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)