Ett stort tomrum

Av , , 3 kommentarer 12

Idag har jag varit med Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp och skrivit en sista hälsning i den kondelansbok som finns i stadshuset. Allting känns så overkligt och det är som ett stort tomrum.

Britt-Marie har betytt oerhört mycket för mig som människa och politiker. Hon har varit min mentor och stöttat mig i ur och skur och att hon nu är borta känns helt overkligt. Nu går mina tankar i första hand till familjen

Fortsatta tågproblem

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är den dag när julhelgen startar för de flesta. Många kommer idag att ge sig ut på vägarna och som förståligt är julhelgen en av det mest trafikintensiva helgerna under året,

De senaste tio åren har 25 personer dött i trafikolyckor mellan 20 december och 12 januari. Till det kommer 975 skadade, varav 300 allvarligt, enligt Motormännen som hänvisar till uppgifter från transportstyrelsen.
En sådan här helg fyller tågen en stor betydelse med tanke på alla trafikolyckor, att man tar tåget istället för bilen. Men på grund av fortsatta problem så kommer Norrtåg att fortsätta ställa in turer under julhelgen. Som jag skrev i min blogg igår så är det helt otroligt att man inte kan få ett Tåg att fungera i snö och is År 2012.
Jag tycker att det här är ett allvarligt samhällsproblem med tågen som inte fungerar med tanke på alla miljövinster som görs genom att man åker tåg istället. Det kommer även att ta lång tid att få tillbaka förtroendet från resenärerna.
 

Tågproblem

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Helt otroligt År 2012 har vi inte tåg i Norrland som fungerar när det kommer snö och is, Människan kan åka till månen, men man kan inte ha fungerande tåg i Norrland under vintern Problemen verkar bero på att bromsarna på de nya tågen som trafikerar banan inte fungerar.

Jag tror att det är viktigt att man får tågen att fungera även under vintern, annars börjar resenärerna använda bilen istället. Tanken med Botniabanan är att en överföring av vägtransporter till järnväg ger miljövinster och den är nödvändig för att få ett effektiv och miljömässigt godtagbart transportsystem längs norrlandskusten.
Den har även stor betydelse för vår region och med kortare restid och effektivare godstransporter ökar förutsättningarna för regional utveckling.

Får man då inte tågen att fungera, så faller hela idén med Botniabanans tanke. Jag blir ännu mera frågande till tågen som inte fungerar, då vad jag förstår att Finland inte har några större problem med sina tåg under vintern

http://www.vk.se/766682/fortsatta-tagproblem-pa-botniabanan

Scharinska Villan

Av , , 1 kommentar 7

 

 
Äntligen har vi i kommunen fått en bra lösning på turerna kring Scharinska villan
Scharinska villans verksamhet kommer att flytta till Vasaskolan i slutet på nästa år och samtidigt har vi i Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att medfinansiera Umeå Gitarrmuseum i nuvarande Vasaskolan med 2,4 milj kr per år till och med 2015. Det kommer dessutom att bli en musikscen, en restaurang och en musikaffär.
 
Den nya verksamhet kräver även en anpassning av Vasaskolans lokaler för 18 miljoner kronor, som kommer att täckas av hyreskostnaderna.
 
Jag tror själv att detta kommer att bli ett stort lyft för musiklivet i Umeå och att det kommer att skapa möjligheter för nya artister.
 
Här kommer lite historia och fakta om Scharinska villan från Västerbottens museum!
 
Scharinska villan
Storgatan 63–65/Döbelnsgatan 1
Arkitekt: Ragnar Östberg
Tillkomsttid: 1904–05
Byggnadsminne: 1981
På en stor tomt norr om Döbelns park lät disponent Egil Unander-Scharin vid förra seklets början uppföra en byggnad med bostad för sin stora familj, och med kontorslokaler för sin blomstrande företagsrörelse.
Arkitekten Ragnar Östberg, som senare skulle ägna mycken tid och möda åt Stockholms stadshus, hade redan under 1890-talet vistats i Umeå, som praktikant hos stadsarkitekten F O Lindström. Kanske etablerade han redan då kontakt med Unander-Scharin. Vid samma tid som arbetet med villan för Scharin pågick ritade Östberg också den teaterbyggnad nere vid älven som brann 1913, och villan för överste Aschan något nedströms samma älv.
Enligt legenden kom idén till villan från en matsalsmöbel som Östberg låtit göra åt Unander-Scharin. Denne blev så förtjust att han lät beställa ett lämpligt hus till möbeln.

Scharinska villan var i jämförelse med övrig bebyggelse i Umeå vid denna tid närmast att likna vid ett palats. Byggnaden är ett av arkitekten Ragnar Östbergs främsta ungdomsverk. Fasaden mot Storgatan är uppdelad i två olika höga partier. Varje fönsteraxel livas av en jugendartad svängd gavel. Fasaderna är putsade i rött med dragning mot rosa. Stor omsorg har lagts ner på detaljer såväl i det yttre som det inre. Man kan särskilt lägga märke till huvudingångens ytterdörr med sin trärelief, ett ymnigt bladverk med småänglar, symboliserande ägarens barn.
I det inre är stora delar av den påkostade inredningen bevarad, bland annat boaseringar, golv och tak. Särskilt skyddsvärd är bottenvåningen med herrum, salong och matsal, den sistnämnda med väggbeklädnad i majolika.
Intill bostads-och kontorshuset byggdes samtidigt, efter Östbergs ritningar, en trädgårdsmästarbostad. I denna inrymdes ursprungligen en bostadslägenhet och ett stall för tre hästar

Länsstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 3

Enligt den statliga regionutredningen föreslår att man behåller länsstyrelsen i Umeå, men att Region Västerbotten måste avskaffas. Förslagen kommer från den statliga regionutredningen som presenterades på måndagen.

Det är glädjande att länsstyrelsen i Västerbotten blir kvar, men det är bara ett förslag än så länge.
Jag instämmer med utredaren att Region Västerbotten i nuvarande form inte är bra. Samtidigt har vi redan landsting och länsstyrelse som kan sköta regionförbundets uppgifter idag
Nu ska vi inte jubla än över att Länsstyrelsen blir kvar. Det är fortfarande ett förslag från en utredning som ska ut på remiss, och som många kommer att ha synpunkter på.
 

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Idag är det årets sista kommunfullmäktige och det är en tunn dagordning. Det man kan nämna i dagordningen är Miljöpartiets motion Klimatsmart och Hälsofrämjande mat som innebär att i kommunal verksamhet, ska man ha vegetarisk mat som grundutbud och att man serverar kött, fisk eller kött till den som aktivt valt det
Från Folkpartiets sida yrkade vi avslag på motionen, det här är en gammal motion som Miljöpartiet har haft i olika kommuner runt om i landet och som man fått avslag på.
Måltidsservice har redan idag en handlingsplan för att öka vegetariska måltider, det sker främst genom att låta elever prova på vegetariska rätter som en valmöjlighet och i nuläget erbjuds redan vegetariskt alternativ till alla i gymnasiet och på många av våra grundskolor.
Om man ser till de flesta av dagens äldre är de flesta ovana vid vegetarisk kost. Det är mera viktigt att vi frågar våra omsorgstagare vilka maträtter de önskar. Sen är också energi- och proteinrik kost viktig inom äldreomsorgen och för att uppnå rätt mängd energi och näring behöver den kosten innehålla främst animaliska produkter.

Allettan

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Nu börjar Allettan efter jul och Teg har allt att vinna, man har bevisat att man kan slå alla lag i Div 1 Norra. Under serien har man slagit både Kiruna, Piteå och Löven. I sista matchen i serien i fredags hängde man Björklöven ända in i slutet av matchen.
 
Jag tror att Teg kan överraska ordentligt i Allettan och jag ser verkligen fram emot den första matchen mot Löven den 9 januari. Sen hoppas jag verkligen att Löven tar klivet upp i år, det skulle vara bra för hockeyn i Umeå. Men det är en lång väg till att ta steget upp och det gäller först att klara av Allettan.
 
Följande lag kommer att delta i Allettan Tegs SK, Kiruna IF, IF Sundsvall Hockey, Östersunds IK, Örnsköldsvik HF, Kovlands, Piteå HC och IF Björklöven.
 
Här kommer mitt tips till slutlig tabell i Allettan
 
1.     Björklöven
2.     Sundsvall
3.     Kiruna
4.     Tegs SK
5.     Piteå
6.     Östersund
7.     Örnsköldsvik
8.     Kovlands
 
Ett högt tips för Teg, men man har slagit både Kiruna, Piteå och Löven i serien.
Teg har allt och vinna, och har inga krav på sig!!
 
 
 

Äntligen miljözon!

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Tekniska nämnden har äntligen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att införa en miljözon.
 
Förslaget innebär att den tunga trafiken leds bort från centrum för att luftkvaliteten i områden där många människor vistas ska förbättras. Inom miljözonen får inte tunga lastbilar och bussar som enbart drivs med diesel, och med en totalvikt över 3,5 ton, köra.
 
Som jag skrivit i en tidigare blogg kan Luftmiljön i centrum förbättras med olika insatser, här kommer mina synpunkter från en tidigare blogg
 
Luftmiljön i centrum kan förbättras!
Att Umeå har problem med luftkvaliten i de centrala stadsdelarna är ingen nyhet. Den tunga trafiken och då helst med lastbilar över 3,5 ton är en av de största bovarna till den dåliga luften i centrum. Man kan med olika saker styra bort den tunga trafiken från centrum och vi behöver inte dyra hjälpmedel som till exempel kameror. Ett bra exempel är förbudet mot tung trafik som infördes på Norra Obbolavägen 2006 och det har verkligen fungerat bra.
I andra kommuner i Sverige har man infört vissa förbud med goda resultat! I Stockholm har man ett förbud mot en fordonslängd över 12 meter i de centrala delarna av Stockholm, vem har inte kört på Tegsbron och sett alla lastbilar med släp som täppt till trafiken. Man har även i Stockholm ingen lastbilstrafik nattetid utom på särskilda färdleder och det finns även parkeringsförbud för frikopplande släpfordon och tunga fordon nattetid i de centrala delarna. En dialog med transportnäringen i Umeå är också viktig innan man skapar en massa förbud för den tunga trafiken.
Sen måste vi som politiker också skapa förutsättningar för att få bort den tunga trafiken från de centrala delarna av Umeå. Min motion rastplats/truckstopp för lastbilar fick inget gehör i kommunfullmäktige förutom av Arbetarpartiet, grundtanken i min motion var att transportnäringen har en viktig betydelse för vår stad och ska bemötas väl när man kommer till Umeå. En rastplats/truckstopp inkluderar stora parkeringsutrymmen, toaletter och även en möjlighet för turistbussar och husbilar att tömma sina sanitetstankar. Givetvis behövs också förutsättningar för en bensinstation och matservering i samband med denna rastplats.
Idag måste den tunga trafiken köra genom bostadsområden i Umeå för att kunna tanka eller äta, och man sover även i sina lastbilar i centrala Umeå. Till och med har bensinstationer fått smeknamn som Volvo Hilton och Shell Plaza. Tanken är väl att vi inte ska leda den tunga trafiken in i bostadsområden? Tönnebro eller Hagsta krog är två bra exempel på att en rastplats/truckstopp inte behöver ligga i närheten av ett bostadsområde för att locka kunder