Vad kommer att hända?

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har Liberalernas valberedning föreslagit Karin Karlsbro till första namn på Liberalernas lista inför Europaparlamentsvalet den 26 maj. Imorgon kommer partirådet fastställa listan och det kommer att bli intressant och se om Cecilia Wikström nomineras in på listan. Om så blir fallet, vad kommer att hända då? Kommer Cecilia in på listan finns det också stor chans att hon blir inkryssad. När det gäller Karin så är hon en mycket kompetent politiker men hon är tyvärr lite okänd.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Från Liberalernas sida så är vi aktiva som vanligt och vi har tre interpellationer och två enkla frågor på dagordningen. Den första interpellationen från Marianne Normark har frågeställningen ”När får Äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Den andra interpellationen från mig själv handlar om kostnaderna för kvinnohistoriskt museum och har frågeställningen ”Kostnader för kvinnohistoriskt museum.” Den tredje interpellation kommer från Anders Norqvist och har frågeställningen ”Hur rustat är Umeås civila försvar”

Dom två enkla frågorna är ställda av mig och den första frågan har frågeställningen ”Är brännbollsyran viktig för Umeå? Den andra frågan handlar om gitarrmuseet och där är frågeställningen ”Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift?”

Positivt besked för Brännbollsyran!

Av , , Bli först att kommentera 5

Äntligen tänker de styrande om och ger brännbollsyran serveringstillstånd på Mariehemsängarna. För mig var det en stor överraskning, att socialdemokraterna vänder i frågan och jag är glad att man ändrade sig. Sen var det heller ingen överraskning att vänsterpartiet och miljöpartiet yrkade avslag.

Om man nu vill ta ansvar, så borde man istället förorda ett serveringstillstånd, som skulle innebära att den som får tillståndet har ett ansvar över området. Det borde väl vara bättre att det dricks under kontrollerande former och det är därför det finns serveringstillstånd. Men det verkar inte vänsterpartiet och miljöpartiet förstå

Varför motarbetas brännbollsyran?

Av , , 2 kommentarer 7

Tyvärr motarbetas Brännbollsyran av de styrande i Umeå och det är för mig helt obegripligt. För att få ett klargörande av kommunstyrelsen ordförande, om han tycker brännbollsyran är viktig för Umeå, så har jag ställt en enkel fråga till han. Frågan kommer upp nu på måndag på kommunfullmäktige.

Här kommer den enkla frågan!

ENKEL FRÅGA

Brännbollsyran är en stor en succé och ett av de få unika arrangemang som förknippas med Umeå. Tyvärr känner man sig motarbetad av kommunen och varje år så försöker också kommunen slå ned på yran. Det finns väl heller ingen som glömt den löjliga debatten förra yran, om kommunens försök till förbud mot alkoglass.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)
Tycker kommunstyrelsen ordförande att brännbollsyran är viktig för Umeå?

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Tiggeriförbud

Av , , 1 kommentar 8

Igår på kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott avslogs två motioner om ett tiggeriförbud i Umeå. Det var också glädjande att det var en stark majoritet mot avslaget och det kommer heller inte finnas en majoritet när ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige. Från Liberalernas sida så sa vi självklart nej till ett tiggeriförbud och det är inte heller ett stort ordningsproblem, utan det är mera något som man inte gillar att se. Från 2015 har också antalet EU-medborgare som vistats i Umeå minskat från 130 till att i dagsläget vara ca 10 personer.

Sen finns det också många frågetecken kring ett förbud och det är också något som polisen inte ser som något stort problem. I Vellinge som har infört tiggeriförbud, så har polisen bara fått in två tips om tiggare sen den 17 december. Polisen i Vellinge tycker själva att det inte är något stort problem och det säger också tipsen. Stockholm stad säger också nej till ett tiggeriförbud. Problemen finns i länder som Rumänien och Bulgarien och det är där problemen måste lösas. Det måste också sättas större press på dessa länder, att lösa problemen. Det är något som vi Liberaler också påpekat i en motion till Umeå kommunfullmäktige.

Vad är kostnaden för kvinnohistoriskt museum?

Av , , 2 kommentarer 16

Från Liberalernas sida så tycker vi att det är dags att ta ett omtag och se över hela projektet kring kvinnohistoriskt museum. Som skattebetalare i Umeå skulle jag även vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå. I dagsläget så kostar museet skattebetalarna ca 12 miljoner kronor per år och det är pengar som skulle behövas till kommunens kärnverksamheter. Från Liberalernas sida så har vi också varit emot extra tilläggsanslag till museet. Vi tycker istället att kvinnohistoriskt museum ska samordnas med Västerbottens museum och därmed kan man göra gigantiska samordningsvinster.

Nästa kommunfullmäktige har vi också en interpellation om kostnaderna för kvinnohistoriskt museum som är ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

Kostnader för kvinnohistoriskt museum!

Från Liberalernas sida så har vi varit starkt frågande till den stora
driftskostnaden för kvinnohistoriskt museum. Som skattebetalare i Umeå
skulle jag även vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest
centrala läget i Umeå. Vi tycker också det är dags att ta ett omtag i
Projektet och se över driftskostnaden samt den stora ytan. Vi får inte heller
glömma att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats sen
ursprungsbeslutet togs.

Frågor till Hans Lindberg (S):

1. Vad är Umeå kommuns årliga kostnader för kvinnohistoriskt museum?
2. Vad har museets kostnader varit sen uppstarten?

Dags för ett omtag när det gäller kvinnohistoriskt museum!

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är dags att ta ett omtag och se över hela projektet kring kvinnohistoriskt museum. Som skattebetalare i Umeå skulle jag även vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå. I dagsläget så kostar museet skattebetalarna ca 12 miljoner kronor per år och det är pengar som skulle behövas till kommunens kärnverksamheter. Från Liberalernas sida så har vi också varit emot extra tilläggsanslag till museet. Vi tycker istället att kvinnohistoriskt museum ska samordnas med Västerbottens museum och därmed kan man göra gigantiska samordningsvinster.
Från Liberalernas sida har vi också varit kritiska mot de stora kostnaderna för gitarrmuseet. Jag har inget emot gitarrmuseet eller kvinnohistoriskt museum, men det är stora kostnader för skattebetalarna och pengarna behövs till våra kärnverksamheter. Vi skulle också kunna frigöra medel för våra fantastiska kulturföreningar och även hela föreningslivet.

Behövs en förnyelse!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag är glad att liberalernas valberedning öppnar upp, för att en ny partiledare väljs vid ett extra landsmöte redan sista helgen i juni. Just nu känns vi ledarlösa och tyvärr blåser det också kring partiet i vissa frågor. Ett nytt ledarskap före sommaren, skulle också innebära att vi har en ny partiledare på plats till Almedalen och politikerveckan. Det skulle vara en perfekt start för en ny partiledare. Som jag skrivit tidigare så behöver vi också en förnyelse i partiet och vi behöver också stärka upp partiledning och partistyrelse med nya ansikten. Jag har fullt förtroende för vår valberedning och jag är inte orolig över att vi får en ny fantastisk partiledare. Men jag vill gärna se en kvinnlig partiledare och Nyamko Sabuni nämns ofta som en ny tänkbar partiledare. Jag tror också att hon skulle vara ett lyft för partiet och hon har inte heller suttit i partiledningen de sista åren.