Tyvärr hann vi inte med allt

Av , , Bli först att kommentera 2

Tyvärr hann vi inte med allt på gårdagens kommunfullmäktige och två motioner från oss Liberaler blev åter uppskjutna. Det var två motioner som var skrivna av Anders Norqvist och som handlade om att upphandla delar av IT-stödet och att upphandla Städ och verksamhetsservice. Anledningen att vi inte han med var att det ovanligt långa diskussioner på vissa motioner. Sen fanns det också ett parti som har som vana att skicka upp flera ledamöter i samma motion och yrka på samma sak. Självklart tycker jag att det är bra att det blir debatter i fullmäktige och det är alla ledamöters rätt att gå upp i debatten. Men att skicka upp 5 ledamöter från samma parti i en motion, bidrar starkt till att vi inte hinner med dagordningen. Förstår inte heller vad det skulle bidra till i debatten då man i princip sa samma sak. Det här är också något vi diskuterat vid ett flertal tillfällen vid gruppledarträffar gällande fullmäktige. Interpellationer och enkla frågor blir också lidande och istället för debatt i talarstolen så får man tyvärr nöja sig med skriftliga svar. Hade själv sett fram emot en debatt gällande min interpellation som handlade om vilka insatser som görs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre hälsotillstånd.

 

Som vanligt aktiva!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det kommunfullmäktige och det är som vanligt en lång dagordning. Kommer att närvara fysiskt eftersom jag är justerare och det känns konstigt att få vara med på ett möte fysiskt. Från Liberalernas sida så är vi också som vanligt aktiva på fullmäktige. Vi har bland annat tre motioner och en interpellation på dagordningen. Interpellation från mig själv handlar om vilka insatser som görs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre hälsotillstånd Den första motionen från Marianne Normark och Björn Kjellsson handlar om att utreda förutsättningarna att etablera regnbågsboenden i Umeå. Den andra motionen från Anders Norqvist handlar om att upphandla delar av IT-stödet. Den tredje motionen som också är från Anders Norqvist handlar om att upphandla Städ och verksamhetsservice

Här kommer listan på våra frågor!

32/21 Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson och Marianne Normark (L)

36/21 Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L)

37/21 Motion 15/2020: Upphandla Städ – och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L)

46/21 Interpellation: Vad gör Umeå kommun för att personer med funktionsnedsättning ska få ett bättre hälsotillstånd? Peder Westerberg (L)

 

Dags för Vänsterpartiet att ta avstånd

Av , , 1 kommentar 12

För mig står kommunismen för något hemskt. Om man ser till i modern tid, så har de värsta brotten mot mänskligheten begåtts av kommunistiska regimer. Listan går att göra lång och Nordkorea är ett exempel. Med tanke på det känns det oerhört konstigt att Ung Vänsters mål är ett kommunistiskt samhälle. Vänsterpartiet i Umeå är inte bättre och man har de senaste åren tågat med kommunistiska partier under första maj. Man har tågat under parollen solidaritet och socialism och ställt sig under de förtrycktas sida. För mig kallas det dubbelmoral. Trots man har fått kritik under från sin egen partiledning så har man fortsatt tåga med kommunistiska partier. Skulle inte bli överraskad om vi även får se det här året också.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ung-vanster-vart-mal-ar-ett-kommunistiskt-samhalle?fbclid=IwAR2CW32D68Rh0dR7OD8V8n5CSHrgKzSIzUdgHENTQdvY0NlYWFqZCrcU5fc

Håller helt med Anders Ågren (M)

Av , , Bli först att kommentera 9

Håller helt med Anders Ågren (M) i det han skriver i sin blogg idag. Tycker också att det är en tråkig nivå på debatten från de styrande i Umeå. Man börjar undra om det är en medveten taktik att höja tonen i den politiska debatten. Jag har heller inga problem med att vi för en saklig debatt och har olika åsikter. Men då måste man hålla sig till sanningen och tyvärr gör man inte det i dagsläget. Som jag skrivit tidigare så kommer det här också bara bidra till politikerförakt.

 

Söderslätt skapade inte centrumdöd

Av , , Bli först att kommentera 3

I VK kan man läsa en intressant debattartikel från två forskare som säger att Söderslätt inte skapade en centrumdöd. Många intressanta aspekter i artikeln och en ökande befolkning innebär självklart en ökad handel. Nya etableringar fortsätter också i Umeå och visar att Umeå är en attraktiv stad. Ökade centrala arbetsplatser och befolkningen i centrala lägen innebär också att centrala Umeå håller ställningarna.

Här kommer länken till en läsvärd debattartikel

https://www.vk.se/2021-02-17/debatt-soderslatt-skapade-inte-centrumdod

Alla elever måste få chansen att lyckas!

Av , , Bli först att kommentera 4

Klassresan börjar i klassrummet och därför vill vi Liberaler ha en skolpolitik som ger alla elever chansen att lyckas. Skolan är även viktig för integrationen och för att ge barn den språkutveckling som krävs så behöver vi satsa på förskolan.

Därför vill Liberalerna införa:

✅ Ett nationellt språkkrav för all pedagogisk personal inom förskolan.

✅ Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn mellan tre och fem år.

✅ Förste förskolelärare med särskilt språkansvar i utsatta områden.

Läget är akut

Av , , Bli först att kommentera 3

I en enkät från Affärsliv24 så svarar några lokala restauranger hur det har fungerat med regeringens stödpaket. Tyvärr har det inte fungerat bra och det är kritik bland annat mot långa handläggningstider och plötsliga förändringar av regler och tolkningar. Det innebär i sin tur att utbetalningarna dröjer. Sedan alkoholstoppet infördes har också krisen fördjupats ytterligare och många arbetstillfällen är i fara. Läget är nu akut för många och nu måste regeringen se till att stödet betalas ut omgående.Tyvärr verkar man inte ha en plan för det och det är oroväckande.

Här kommer en bra debattartikel i ämnet från H-P Carlson, ordförande Liberalerna Västerbotten (L) och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L)

https://www.vk.se/2021-02-15/debatt-nu-maste-stodpengarna-ut-till-foretagen

Ledande socialdemokrater vill bygga ut kärnkraften

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har tre riksdagsledamöter från Socialdemokraterna lagt fram en motion i riksdagen, som handlar om att bygga ut kärnkraften. Kommer bli mycket intressant att följa debatten framöver inom socialdemokratin och det med tanke att Stefan Löfven har varit en stark anhängare till kärnkraft när han var ordförande för Metall. Han har tyvärr hållit en annan linje sen han blev partiledare och det kan bero på att miljöpartiet har satt press på Socialdemokraterna i frågan. Tror också att vi framöver kommer få se fler som är positiva till kärnkraft. Vart Liberalerna står i den här frågan är ingen överraskning och vi anser att kärnkraften behövs för klimatet och jobbens skull. Vi vill att man ska värna vår klimatsmarta och stabila elproduktion som består av en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Även FN:s klimatpanel har lyft fram kärnkraften för att minska världens utsläpp

Språket är nyckeln!

Av , , Bli först att kommentera 7

Frågan om språkkrav för medborgarskap är något vi Liberaler drivit länge. För 16 år sedan lyftes förslaget och då fick vi en oerhörd kritik av de flesta partier. Tyvärr sa också våra allianskollegor nej till språkkravet, då man kom till regeringsmakten 2006. Nu är det istället en del i januariöverenskommelsen.

Det kommer inte heller bara bli ett språkkrav, utan det blir också ett krav på grundläggande samhällskunskap för medborgarskap i Sverige. Grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma ut på arbetsmarknaden och därför anser vi Liberaler att språket är en nyckelfråga till en bra integration i Sverige.

Vi har blivit påhoppade gällande språkkravet tidigare från andra partier och det har jag svårt att förstå varför. Genom att kunna det svenska språket skapar man möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortare och vad är det för fel på det. Det är även en viktig demokratisk fråga, att man ges möjligheten att följa med i samhällsdebatten och kunna följa politiska partier i deras debatter.

Sakpolitiska överenskommelsen nummer 41!

Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former

En fråga som berör många

Av , , Bli först att kommentera 4

När det gäller bristande tillgänglighet så är det en fråga som måste tas på allvar. Det är också en fråga som berör många och minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi diskuterar tillgänglighetsfrågor är det ingen liten grupp det handlar om. När det gäller Umeå så hade vi målet, att vi skulle vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020. Det var ett bra och högt uppsatt mål, men tyvärr verkar ingen veta hur det egentligen gick?

Målet om att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år har nu ersatts med ett program för tillgänglighet i Umeå kommun och som sträcker sig fram till 2030. Det är bra att kommunen har en hög målsättning när det gäller tillgänglighet, men det får inte bara bli ord på papper. Det kommer att bli oerhört intressant att följa den årliga uppföljningen av tillgänglighetsprogrammet. Från Liberalernas sida så kommer vi fortsätta bevaka frågan och se till att det inte bara blir ord på ett papper.