Nej till höjningar av avgifter!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår på kommunfullmäktige togs beslutet om en höjning av avgifter inom socialtjänsten. Från Liberalernas sida så sa vi givetvis nej till höjningarna. Tyvärr gick beslutet igenom och det innebär höjda avgifter för bland annat larm och hemsjukvård. Det innebär även att hjälpmedel blir dyrare. Det här är också höjningar som drabbar redan hårt ekonomiskt ansträngda personer med funktionsnedsättningar. Funktionshinderrådet har också varit mycket kritiska till de ekonomiska besparingskraven på Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden.

Det känns också som om dom här höjningar kommer av att det lagts en underfinansierad budget av majoriteten. Under debatten kom det fram med att man hade jämfört med jämförbara kommuner. Jag tycker det är oerhört konstigt att man inte istället har jämfört med kommuner i länet och det med tanke på att kommunfullmäktige tidigare har beslutat om en länsgemensam hjälpmedelsstrategi. Där kan man läsa följande under rubriken avgifter:

Länets kommuner och landstinget ska så långt det är möjligt samordna sina egenavgifter för hjälpmedel. Likaså ska samstämmighet råda kring vilka produkter som utgör hjälpmedel enligt HSL och vilka som är konsumentprodukter med egenansvar. Kommunernas och landstingets gemensamma mål i samverkan är att hjälpmedelsförskrivningen i länet är jämlik och jämställd oavsett var i länet personen är bosatt.

Gårdagens beslut innebär därmed att Umeå kommun går emot den länsgemensamma hjälpmedelsstrategin som har antagits i kommunfullmäktige

En perfekt avslutning!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är inte vanligt att man får bifall för motioner som man har lagt. Men idag fick vi Liberaler bifall till vår motion att Välkomna Örnsköldsvik. En perfekt avslutning på årets sista kommunfullmäktige!

Här kommer motionen i sin helhet!

MOTION

Välkomna Örnsköldsvik

Liberalerna i Örnsköldsvik har idag genom en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar

1. att utreda konsekvenser och möjligheter för kommunens invånare, näringsliv och arbetsliv
om kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten.

2. att utreda demokratiska och demografiska aspekter av att kommunen byter region från
Västernorrland till Västerbotten.

3. att utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.
Redan 2013 föreslog dåvarande Folkpartiet (Liberalerna) att Örnsköldsvik kommun skulle ansöka om att få tillhöra Västerbotten istället för Västernorrland.

Bakgrunden var den ömsesidiga samhörighet Örnsköldsviksborna länge känt med Umeåregionen och Västerbotten, vad gäller sjukvård, utbildning, handel, arbetsmarknad med mera. Då den så kallade ”storregionen” i Norrland knappast kommer att bli av, är det viktigt att istället söka sig till de naturliga tillhörigheterna och glömma de gamla landskapsindelningarna.

Framöver kommer alla projekt som vi vill genomföra med hela Umeåregionen, alltså med Örnsköldsvik inkluderat, kräva två regionfullmäktiges godkännande, eller två regionstyrelse och så vidare – det oavsett om det gäller turism, näringsliv, kultur eller infrastruktur. Gränser är inte önskvärda för oss liberaler och de gamla landskaps- och länsgränserna kan inte fortfarande få sätta käppar i hjulen för goda samarbeten.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

att Umeå kommun i en formell skrivelse ger sitt stöd och välkomnar Örnsköldsvik att
byta regiontillhörighet.

att Umeå kommun aktivt deltar i ovan nämnda utredningar för att besvara samma frågor
ur Umeå kommuns perspektiv.

Umeå den 5 april 2017
Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Allvarliga brister i skolskjutsarna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det kommunfullmäktige och som vanligt är det en lång dagordning. Det är också årets sista fullmäktige och det ska bli skönt med lite julledighet. Från Liberalernas sida kommer äntligen vår enkla fråga om skolskjutsar upp på dagordningen. Den skulle ha ställts på kommunfullmäktige i augusti, men på grund av för och grundskolenämndens ordförande har varit frånvarande så kommer den upp nu. Men frågan kommer alltid att vara aktuell och jag är glad att den äntligen kommer upp.

Här kommer den i sin helhet!

ENKEL FRÅGA

Skolskjutsar

Än en gång kan man läsa i Västerbottens-Kuriren om brister i kommunens skolskjutsar. Nu är det delade meningar om vad som har hänt den här gången, men det man kan konstatera är att det är allvarliga brister i kommunens skolskjutsar.
Misstag kan begås, men när de upprepas flera gånger kan det antas större brister i rutiner och uppföljning. Detta berör dessutom minderåriga människor, vilket gör det hela än allvarligare.
Fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)
Har för- och grundskolenämnden vidtagit några åtgärder för att minska denna typ av avvikelser?

Rådhustorget!

Av , , Bli först att kommentera 8

Under sista tiden har Rådhustorget kallats för kärlekens torg och det har berott på att musikhjälpen har varit där. Nu diskuteras frågan om torget ska döpas om och jag fick även fråga från Västerbottens – kuriren om min åsikt. Min personliga åsikt är att torget ska heta Rådhustorget och det beror nog på att jag är traditionell och tycker vi ska värna om det historiska. Sen finns ju även Rådhusesplanaden. VK har även gjort en undersökning och det visar ett klart stöd för att torget ska Rådhustorget.

Det är regeringen som har ansvaret!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är oerhört positivt att Norrmejerier höjer ersättning med 20 öre per kilo invägd mjölk och sammanlagt har ersättning ökat med 80 öre under 2017. Om man ser till de sista 30 åren så har antalet företag med mjölkkor, minskat från 39 000 till strax över 4000. Det är mycket alarmerande siffror och det är mycket oroande med tanke på självförsörjningsgraden i Sverige.

Den som har ansvaret för att självförsörjningsgraden ökar i Sverige är regeringen och det är något man måste ta på allvar. När det gäller Sverige så har vi en otroligt låg självförsörjningsgrad när det gäller mat och det är farligt med tanke på det som händer i världen. Det har även rapporterats i media att Sverige klarar matförsörjningen en vecka och det tycker jag är mycket oroande. Om man ser till vårt grannland Finland så klarar de ett halvår.

Känns inte prioriterat!

Av , , 1 kommentar 8

Med tanke på kommunens ekonomi så känns inte en ny konstsnöanläggning så högt prioriterat. Jag förstår skidåkarna men 27 miljoner är mycket pengar. I dagsläget behövs också alla pengar till kärnverksamheterna. Nu är ärendet återremitterat och man vill utreda hur mycket det kostar att lagra snö. Frågan kommer att tas upp nästa år på fritidsnämnden.

Vi står inför stora utmaningar!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi står inför stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen och då går det inte att motarbeta privata aktörer som de styrande i Umeå gör. Om vi ska öka kvaliteten inom äldreomsorgen, så är det istället oerhört viktigt att det finns privata utförare. Valfrihet är också en självklarhet för mig och det innebär att det inte är politiken som ska styra livet, utan individen måste ha frihet att välja sitt liv själv. Makten måste därför flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga. Det som måste vara mest viktigt är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller privat aktör. Tyvärr har vi också de senaste åren sett många exempel i Umeå där de styrande inte tar hänsyn till de äldre och deras anhöriga. Då tänker jag främst på Skräddaren och Astridgården.

Totalt har kommunen gått in med 20,5 miljoner!

Av , , 5 kommentarer 16

Nu har jag fått fram den totala summan som kommunen har gett i stöd till gitarmuseet guitars. Totalt är det 20,5 miljoner sedan 2013 som kommunen har gått in med. Jag tycker att det här är ett slöseri med skattepengar som socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet har bidragit till. Precis som jag skrev tidigare idag i min blogg så var tanken att stötta museet i uppstarten, men inte att ta över driften. Det som jag inte har uppgift på än, är hur mycket de kommunala bolagen gått in med i sponsring.

Utvecklingsanslaget 2013 2 400
Utvecklingsanslaget 2014 2 400
Utvecklingsanslaget 2015 2 400
Utvecklingsanslaget 2015 1 400
Utvecklingsanslaget 2016 2 400
Utvecklingsanslaget 2017 800
Hyresfritt 2017 1 200
Övrigt anslaget 2017 2 500
Utveckingsanslaget 2018 5 000
Totalt: 20 500

Liberalerna säger nej till ytterligare stöd!

Av , , 1 kommentar 8

Än en gång ger socialdemokraterna och miljöpartiet ytterligare ett stöd till gitarrmuseet guitars på 5 miljoner. Den här gången fick man också stöd av vänsterpartiet. Från Liberalernas sida så sa vi nej och vi har också tidigare sagt nej till att stötta museet.

Självklart är museet viktigt för besöksnäringen, men det kan inte vara kommunens uppgift att finansiera det år efter år. Tanken var att stötta museet under uppstarten, men nu verkar det som att kommunen har tagit över driften. Under åren har det blivit många miljoner från kommunens sida och då har jag inte räknat in sponsringen från de kommunala bolagen. Med tanke på kommunens ekonomi, så tycker jag det är helt vansinnigt. I dagsläget måste det istället vara viktigast att prioritera våra kärnverksamheter istället och det kommer också att bli intressant att se vad socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet väljer att prioritera bort.

Det måste få ett slut!

Av , , 1 kommentar 9

Attacken mot synagogan i Göteborg är helt oacceptabelt och det är mycket skrämmande att judar förföljs i Sverige år 2017. Antisemitismen fortsätter i Sverige och det måste få ett slut. Att judar inte kan känna sig trygga i Sverige, är något som rättsväsendet måste ta på allvar. Det här är inte heller första gången som judar utsätts i det svenska samhället. Det är bara att se till vad som har hänt i Umeå de senaste åren.