Brännbollsyran är viktig för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det finns mycket få saker som är unika för Umeå. Men en sådan är Brännbollsyran. Den växte fram som en brännbollsturnering för studenter vid universitetet, och har nu blivit en folkfest och en del av Umeås varumärke. Därför är det extra kul att Brännbollsyran flyttar till Noliaområdet och får därmed chansen att växa ytterligare. Tyvärr har man varit motarbetad av de styrande under många år och det finns väl heller ingen som glömt den löjliga debatten om kommunens försök till förbud mot alkoglass. Nu får vi hoppas att de styrande i Umeå har tänkt om och stöttar yran fullt. Från Liberalernas sida så kommer vi hur som helst fortsätta att stötta den här folkfesten

Mobilförbud i klassrummet

Av , , Bli först att kommentera 8

På Liberalernas initiativ tillsätts nu en utredning, som syftar till att ta fram en nationell plan för trygghet och studiero i skolan. Den handlar bland annat om att ska bli lättare att omplacera och stänga av elever som hotar, bråkar och stökar i skolan. Mobilförbud i klassrummen är en annan del som ingår i utredningen. Det är också en fråga som vi Liberaler drivit länge och tack vare januariöverenskommelsen kommer det äntligen bli en utredning om det.

Bra att demokratikraven säkerställs!

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu har vi tagit nya regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar och jag är glad att det blev ett förtydligande när det gäller demokratikraven. Det med tanke på att man säkerställer att organisationer som stödjer våldsbejakande extremism inte tilldelas kommunala medel, något som vi också har påpekat i en tidigare interpellation till kommunfullmäktige.

Här kommer vår tidigare interpellation.

Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella?

Enligt en granskning i Dagen Samhälle, så är det stora brister i kontrollen av föreningar som får bidrag och hyr lokaler av kommunerna. I granskningen så saknar varannan kommun också krav på att verksamheten bedrivs i enighet med demokratins idéer. Det har också framkommit, att det delats ut bidrag till föreningar som främjar extremism och hedersförtryck.
Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):
1.
Hur kontrollerar Umeå kommun att pengarna faktiskt använts, så som det är tänkt, och att skattepengar inte går till extremister och kriminella?
2.
Hur kontrollerar man att man uppfyller demokratins kriterier?
Peder Westerberg Liberalerna

Liberalerna aktiva som vanligt!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Från Liberalernas sida så är vi aktiva som vanligt och har tre interpellationer på dagordningen. Jag själv har en interpellation som handlar om det kommer att skapas bättre förutsättningar för turismen. Den handlar bland annat om att det behövs en central gästhamn och centrala ställplatser för husbilar och husvagnar. Anders Norqvist har två viktiga interpellationer och den första har frågeställningen ”Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasietillhörighet? Den andra har frågeställningen ”Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden?” På dagordningen ska vi också besluta om Umeås lokala miljömål och det kommer nog att bli en lång debatt i denna viktiga fråga

Inga pengar till rättsväsendet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har riksdagen sagt ja till M, KD, SD och V:s förslag om 2,5 miljarder kronor i en extrabudget till kommuner och regioner. Men tyvärr blir det inga pengar alls till rättsväsendet i dagsläget jämfört med regeringen och dess samarbetspartners förslag som hade inneburit 750 miljoner till rättsväsendet. Det är bra att det satsas på välfärden, men med tanke på vad som händer i Sverige så hade det behövts pengar till rättsväsendet.

Handlar inte bara om pengar till välfärden

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag avgörs det om M, KD, SD och V får igenom sitt förslag till ändringsbudget. Med tanke på att dom har majoritet så kommer det att gå igenom. Det kommer innebära mera pengar till välfärden i dagsläget, men samtidigt kommer det också att finansieras med skattehöjningar. Det blir heller inga pengar till rättsväsendet i dagsläget. Som jag skrev i min blogg häromdagen så är det bara en engångssatsning det här året. Regeringen och dess samarbetspartner har i sitt förslag även avsatt pengar till välfärden nästa år och det kommer man att se i vårändringsbudgeten.

Sen tror jag inte det här bara handlar om pengar till välfärden, det handlar också om att skjuta januariöverenskommelsen i sank. Det kunde man också höra i dagens debatt i riksdagen. På sikt kan det här leda till ett extraval och det är det som man kanske vill. Sen måste man också ställa sig frågan om budgetordningen ska vara så här i framtiden.

Det händer mycket inom svensk politik just nu

Av , , 1 kommentar 3

Det händer mycket inom svensk politik just nu och det kommer bli en intressant vecka att följa. Läget inom den svenska politiken har också förändrats och vem trodde att vänsterpartiet skulle göra upp med moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna när det gäller den ekonomiska politiken. En uppgörelse som också innebär att det inte blir några pengar till rättsväsendet. Självklart är det bra att det satsas pengar på välfärden, men vad tanke som händer i Sverige så hade det behövts en ordentlig satsning på rättsväsendet. Det kommer också bli intressant och se om den nya alliansen på riks kommer att tillskjuta mera pengar till välfärden nästa år också. Vad jag förstår så är det bara en engångssatsning det här året. Regeringen och dess samarbetspartner har i sitt förslag även avsatt pengar till välfärden nästa år.

Något som är glädjande är att vi Liberaler ökar i den senaste opinionsmätning som SIFO har gjort och det med 0,5 procent. Jag skulle inte heller bli överraskad om vi får se en kraftig ökning de närmsta månaderna. Som jag skrivit tidigare så tror jag att vi i framtiden inte kommer få några partier över 20 procent och så ser också trenden ut när det gäller opinionsmätningarna. Socialdemokraterna ligger i dagsläget på strax över 23 procent och det är en kraftig minskning jämfört med förra valet då man hade 28,3 procent.

Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen?

Av , , Bli först att kommentera 2

Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag stor betydelse för samhällsekonomin. Därför måste politiken skapa förutsättningar för en ökad turism i kommunen. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turismnäringen för det är väl investerade pengar. Man kan också se att de kommuner som satsat på turismen, har fått stort genomslag. För att få ett klargörande i frågan har jag ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S. Den kommer tas upp i kommunfullmäktige.

Här kommer interpellationen

Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen?

Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag stor betydelse för samhällsekonomin. Därför måste politiken skapa förutsättningar för en ökad turism i kommunen. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turismnäringen för det är väl investerade pengar. Man kan också se att de kommuner som satsat på turismen, har fått stort genomslag.

Om man ser till Umeå så finns det fortfarande mycket att göra och vi saknar bland annat en central gästhamn för båtfolket. Ser man till statistiken av antalet båtnätter i Västerbotten så är vi nästan sämst av alla län i Sverige. Vi ligger också långt efter våra grannlän i statistiken. Något vi också saknar i Umeå är centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Det är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg(S)

1.Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen?
2.Kommer det tillskapas mera ställplatser centralt för husvagnar och husbilar?
3.Kommer det att bli en central gästhamn i Umeå?

Peder Westerberg gruppledare Liberalerna Umeå

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill avskaffa valfriheten

Av , , 1 kommentar 4

Socialdemokraterna och vänsterpartiet fortsätter att motarbeta privata aktörer inom hemtjänsten. Trots att valfriheten är en framgångssaga där 54 procent väljer privata aktörer, så vill socialdemokraterna och vänsterpartiet avskaffa valfriheten genom att ge dom dåliga ekonomiska förutsättningar

Om detta skriver jag tillsammans med Anders Å (M), Mattias Larsson (C) och Veronica K (KD) i VK
https://www.vk.se/2020-02-09/ordet-fritt-s-och-v-vill-krossa-valfriheten-inom-hemtjansten

Företagsklimatet måste bli bättre i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr fortsätter Umeå kommun ligga långt ner i rankingen när det gäller företagsklimatet bland Sveriges kommuner. En stor anledning är många politikers syn på företagande och den sista tidens jakt på privata hemtjänstutövare har inte heller stärkt företagsklimatet. Listan går tyvärr att göra lång på företag som känt sig motarbetade av kommunen. Brännbollsyran som är en av de största återkommande festivalerna i Sverige är tyvärr ett exempel, som under många år blivit motarbetad av kommunen och vi får hoppas att vi slipper se samma sak i år. Från företagshåll kommer också ofta synpunkter om att kommunens affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet. Umeå behöver istället en bättre företagarpolitik som uppmuntrar företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv bland politiker.

Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte heller bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.