Måste satsas mera på turismnäringen!

Av , , Bli först att kommentera 3

När det gäller turismnäringen så tror jag att det är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste också skapa förutsättningar för en ökad turism i länet. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turismnäringen för det är väl investerade pengar. Man kan också se att de kommuner som satsat på turismen, har fått stort genomslag.

Om man ser till Umeå så finns det fortfarande mycket att göra och vi saknar bland annat en central gästhamn för båtfolket. Ser man till statistiken av antalet båtnätter i Västerbotten så är vi nästan sämst av alla län i Sverige. Vi ligger också långt efter våra grannlän i statistiken. Som jag skrev i min blogg igår så saknar vi också bra ställplatser för husvagnar och husbilar nära Umeå. Det är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar.

Saknas bra ställplatser för husvagnar och husbilar!

Av , , 1 kommentar 7

Jag får också ofta synpunkter från många som har husbil och husvagn att det saknas bra ställplatser runt centrala Umeå. Vi lyfte redan 2012 den här frågan i samband med vår motion om att ett truckstop behövs i Umeå och tyvärr har det inte hänt något sedan dess. Ett truckstop är ett ställe som är ett köpcentrum för lastbilar, bussar och chaufförer, med all typ av service från bilbärgning och reparationer till boende och mat. Ett truckstop skulle även, vara bra för turistnäringen och då tänker jag främst på turistbussar, husbilar och husvagnar

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och vi Liberaler har en interpellation och två enkla frågor med på dagordningen. Marianne Normarks interpellation kommer nog också att bli den stora frågan på dagens kommunfullmäktige. Den handlar om att delar av det planerade ekonomiska överskottet bör användas till att kompensera äldrenämnden för det ofinansierade heltidsinförandet. Den första frågan som är ställd av mig handlar om parkeringsproblematiken kring Umeå energi arena och den andra frågan som är även ställd av mig handlar om att området kring Lundabron måste utvecklas

Varför säger miljöpartiet nej till att förstatliga skolan?

Av , , Bli först att kommentera 13

Miljöpartiet driver frågan om att skolan ska vara likvärdig, men det kommer aldrig att fungera så länge kommunerna ute i landet har olika ekonomiska förutsättningar. Många kommunpolitiker ute i landet har också en stor oro över hur skolan ska finansieras i framtiden. Enligt lärarnas riksförbund så tror också en majoritet av de kommunala skolpolitikerna, att likvärdigheten i skolan skulle förbättras om staten tog över finansieringen. Vi liberaler har också länge drivit frågan om att förstatliga skolan och har även förhandlat in det i januariavtalet.

Utveckla älvsområdet kring Lundabron!

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu när Lundabron är på plats finns det stora möjligheter att skapa ett ännu bättre rekreationsområde kring bron. Därför har jag ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande till nästa kommunfullmäktige, om det finns tankar att utveckla området kring Lundabron.

Här kommer den enkla frågan.

Finns det tankar att utveckla området kring Lundabron?

Nu när Lundabron är på plats så finns det stora förutsättningar att skapa ett fantastiskt rekreationsområde kring Lundåkern och Bölesholmarna. Med tanke på att det också kommer att tillkomma många bostäder i närområdet, så behövs det också tillskapas ytor för aktiviteter i området.

Fråga till tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S)

Finns det tankar att utveckla området kring Lundabron?

Umeå 2020-01-21
Peder Westerberg
Gruppledare (L)

Viktig satsning på välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen tillsammans med Liberalerna och centerpartiet satsar fem miljarder till kommuner och landsting för att säkra välfärdens ekonomi och hindra uppsägningar i skola, vård och omsorg. Det satsas även 750 miljoner till rättsväsendet. Det är en mycket välkommen satsning och det är också välbehövligt för kommunerna, regionerna och rättsväsendet. Den stora frågan är hur det ska finansieras och det beskedet kommer att komma innan vårändringsbudgeten presenteras i april. Det kommer också bli intressant att se hur de andra partierna i riksdagen kommer att ställa sig till satsningen. Vänsterpartiet och KD har redan aviserat att man inte känner sig nöjda och det var också väntat.

Umeå behöver ett nytt styre!

Av , , 1 kommentar 6

Umeå kommun i sin helhet står inför stora ekonomiska utmaningar. Det är bara att konstatera att de styrande partierna inte har lyckats. Politik handlar om att prioritera och detta har de misslyckats med. Partierna i den styrande majoriteten har också kraftigt skilda åsikter om hur Umeå ska utvecklas – vilket är mycket problematiskt. Den vänstersväng vi ser i Umeå i dag är inte heller bra för Umeås utveckling. Och det känns verkligen inte bra att Socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande över politiken i Umeå.

Har skrivit en debattartikel i VK som handlar om att Umeå behöver ett nytt styre och här kommer länken
https://www.vk.se/2020-01-19/umea-behover-ett-maktskifte

Lundabron äntligen på plats!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi Liberaler har länge drivit frågan om ett byggande av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Nu är bron på plats och det har blivit ett oerhört lyft för det rörliga friluftslivet och det knyter också ihop staden. Det har också skapat en bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och Tegssidan. Det som är det stora negativa är att byggkostnaden inte höll kalkylen. Men nu är lundabron på plats och det är otroligt glädjande att det är så många som utnyttjar bron.

rr

IMG_3509
IMG_3510

Skolan ska vara till för alla!

Av , , Bli först att kommentera 7

För mig är det en självklarhet att skolan ska vara till för alla och nyligen hade jag också en interpellation i kommunfullmäktige som hade frågeställningen ”Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna.”
I en debattartikel i VK skriver jag också tillsammans med Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), funktionsrättspolitisk talesperson och Roger Haddad, riksdagsledamot (L), utbildningspolitisk talesperson, om att skolan ska vara till för alla.
https://www.vk.se/2020-01-12/skolan-skall-vara-till-for-alla

Kommunsammanslagningar

Av , , Bli först att kommentera 4

Debatten kring kommunsammanslagningar fortsätter och det kommer bli intressant att se vad kommunutredningen kommer fram till. Ett av förslagen från den pågående kommunutredningen, är att staten ska ta över skulder från de kommuner som väljer frivilligt att genomföra en sammanslagning. Att prata om kommunsammanslagningar är känsligt och det är också en fråga som diskuterats ofta i länet.

Många av de små kommunerna i länet står också inför stora utmaningar och den ekonomiska situationen är inte bra på många håll. Befolkningen minskar och man får en allt äldre befolkning i många kommuner. Det kommer även bli svårt att rekrytera arbetskraft, med de kompetenser man behöver. Många kommuner har också en vikande befolkningsutvecklingen. Vi får inte heller glömma att vi är det län som har många av de minsta kommunerna i landet och att i Vindeln, Robertsfors och Bjurholm har frågan tidigare lyfts om kommunsammanslagningar.

Jag själv tror att vi inom en snar framtid att vi kommer att få se kommunsammanslagningar i länet, tyvärr verkar det inte finns en annan utväg. Men nu får vi först se vad kommunutredningen kommer fram till.