I dagsläget är jag emot en storregion!

Av , , 1 kommentar 6

Nu har regeringens indelningskommitté lämnat sitt delbetänkande till civilministern och det var ingen stor överraskning att man föreslog att de fyra nordligaste länen ska slås ihop till ett.

Regionfrågan ser nog tyvärr ut att vara avgjord och om några kommer i så fall Västerbotten vara ett minne blott. Som det ser ut nu, så kommer Region Norrland bli verklighet 2019, eftersom det verkar finnas en politisk majoritet för det.

Jag är i dagsläget emot en storregion och sen är det inte heller förankrat hos medborgarna i de fyra länen. Det här är en stor fråga och jag tycker att det ska vara väl förankrat. Jag känner också att jag inte har en klar bild vad en storregion kommer att innebära.

Om det skulle bli en storregion i Norrland så skulle den geografiskt omfatta ungefär halva landet. Om man ser till Västerbotten så har vi också en tydlig regional och kulturell identitet. Jag har också svårt och förstå hur en storregion ska lösa det ekonomiska underskottet som finns i dagsläget.

Måste bekämpas!

Av , , Bli först att kommentera 6

Terrordåden som äger rum i världen är fruktansvärda och senaste i raden att drabbas var Turkiet. Mina tankar går till offren och deras anhöriga, som har drabbats dessa fega terrordåd. Det är också så otroligt fegt att ge på sig oskyldiga och man undrar vart världen är på väg.

Även i Sverige har vi utsatts för ett terrordåd och det kan även hända igen. Den extremistiska gruppen Islamska staten (IS) brutala framfart är också fruktansvärd. Trots att man bekämpas, av bland annat USA, så har man fått ett starkt fotfäste i både Irak och Syrien. Sen måste vi också få en lagstiftning i Sverige, där vi i kriminaliserar deltagandet, i strider med terrorister

Tyvärr kommer vi nog att få leva med terror framöver och det kommer även att vara svårt, att skydda sig mot enskilda individers terrordåd. Men man får aldrig ge upp, för terrorism måste alltid bekämpas

Vilka hjältar!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vilken match igår mellan Island och England! Trots ett tidigt underläge i matchen så lyckas man vända. Jag tycker segern var rättvis och Island skapade också mest klara chanser. Man får inte heller glömma att man slog Holland i EM-kvalet. Nu väntar Frankrike i kvartsfinalen och den matchen ser jag verkligen fram emot!

Island

Många orosmoment!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det finns många orosmoment för Umeå kommun i framtiden. Jag tänker först och främst på vår dåliga ekonomi och vår framtida personalförsörjning.

En stor anledning till vår dåliga ekonomi, beror på att Umeå kommun har dragit på sig mera kostnader än jämförbara kommuner. När det gäller vår höga låneskuld så är den också mycket oroande. År 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget är den uppe i hela 1,8 miljarder kronor.

Jag känner även en stor oro över den höga sjukfrånvaron vi har bland kommunens personal. När det gäller sjukskrivningarna så har vi också genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner. Det är också förenat med stora kostnader: ca 100 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

När det gäller vår framtida personalförsörjning i kommunen, så känner jag också en stor oro. De närmsta åren kommer det att bli brist på personal och det är även en stor omsättning bland personalen. Det kommer också i sin tur, innebära stora kostnader för kommunen

 

 

 

 

När kommer man att lämna?

Av , , Bli först att kommentera 6

Den stora frågan just nu är när Storbritannien ska lämna EU och i dagsläget verkar inget veta när. Brexitkampanjens ledande politiker säger också, att det är ingen brådska. När det gäller folkomröstningen så är den rådgivande, men jag har oerhört svårt att se att någon politiskt kommer gå emot den. Men det man kan konstatera, är att det kommer att bli ett hårt slag mot EU om Storbritannien lämnar. Det kommer även att bli intressant och följa vad som kommer att hända med Nordirland och Skottland.

Det kommer också att bli en turbulent tid på finansmarknaden efter Brexit. Jag tror också vi kommer att få se långsiktiga konsekvenser och det kommer även att få konsekvenser för Sverige.

 

Ett hårt slag för EU-samarbetet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu är folkomröstningen klar i Storbritannien klar och mycket överraskande vann Brexit-sidan. Nu är det mycket troligt att Storbritannien lämnar EU-samarbetet och det kommer att få stora konsekvenser. Det kommer i så fall att påverka oss ekonomiskt i Sverige eftersom Storbritannien är en av våra viktigaste handelspartners. Men det hårdaste slaget skulle bli att EU tappar en av sina viktigaste medlemmar och det kan på sikt innebära att hela tanken med EU ifrågasätts.

Ensamma att vilja ha en gästhamn centralt!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår på budgetfullmäktige fick vi inget stöd alls, i frågan om att bygga en gästhamn i centrala Umeå.

Det är bara att konstatera, att Liberalerna är det enda partiet som vill ha en gästhamn i centrala Umeå. Måste medge att det känns konstigt att lägga en gästhamn vid strömpilen. En gästhamn borde ligga centralt och det skulle vara positivt, för såväl båtlivet i kommunen, som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. Det skulle även innebära ett lyft för handeln och givetvis för båtfolket. Nu är det en stor uppförsbacke, men från Liberalernas sida så kommer vi att fortsätta att kämpa för en gästhamn i centrala Umeå.

Reflektioner från budgetfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har vi budgetfullmäktige och det har varit livliga diskussioner.När det gäller Liberalernas budget så har vi en återhållsam budget och vi vill att nämnderna tar sitt ansvar och prioriterar inom ramarna. När det gäller investeringarna, så vill vi hålla tillbaka

Något jag känner också en stor oro över den höga sjukfrånvaron vi har bland kommunens personal. När det gäller sjukskrivningarna så har vi också genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner.Det är också förenat med stora kostnader: ca 100 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

Något jag inte tror på, är minskade anslag till tekniska nämnden, för det kommer innebära stora kostnader för kommunen i framtiden.Där har vi från Liberalerna valt en betydligt mer ansvarsfull linje med vårt budgetförslag. När det gäller en växande stad så behöver man både satsa på infrastrukturen och se till att vägar och fastigheter underhålls.

Sen hoppas jag också att Hans tänker om när det gäller att sälja ut delar av AB Bostaden för att ska finansiera nybyggen genom att sälja av delar av sitt bestånd. Därmed skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter. Det som inte nämnts i budgetdebatten är hur socialdemokraterna ska finansera flytten av Nydalastugorna. Det är runt 40 miljoner kronor som det kostar och vart ska de pengarna tas från.

Det var också intressant att höra, att miljöpartiet vill öka investeringstakten trots kommunens stora låneskuld. Miljöpartiet är också det enda partiet som har den åsikten och där är man inte överens med socialdemokraterna.

När det gäller vår framtida personalförsörjning i kommunen, så känner jag också en stor oro. De närmsta åren kommer det att bli brist på personal och det är även en stor omsättning bland personalen och det är oerhört kostsamt för kommunen. Därför är sex timmars arbetsdag helt fel väg att gå

När det gäller vänsterpartiet förslag till budget för Umeå kommun. Så var det inga, större överraskningar som man presenterade. När det gäller sex timmars arbetsdag, så tror jag man inte förstår konsekvenser av ett sådant förslag. Det är oerhört kostsamt och vart finns personalen för att genomgöra det. Jag blev inte heller överraskad, över vänsterns syn på näringslivet. Man vill minska på anslagen till näringslivsservice som betyder mycket för Umeås utveckling. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Det finns även ett stort ogillande av valfrihet inom skola och omsorg, något som man också ser i vänsterns budgetförslag

Jag börjar också känna en stor oro, över att socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Den strategiska planen är ett alldeles färskt exempel och den baserar också socialdemokraterna sin budget på. Tidigare har socialdemokraterna också varit öppna för ett samarbete över blockgränserna. Men i dagsläget så gör man allt för att inte samarbeta och hitta överenskommelser över blockgränserna.

När det gäller socialdemokraterna så har man inte egen majoritet i kommunfullmäktige och behöver stöd för sin politik. Att man då söker stöd från Vänsterpartiet för att få igenom sin politik, är ändå lite överraskande. Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå

 

 

 

 

Budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det budgetfullmäktige och det kommer att bli en lång dag. Det här är mitt fjärde budgetfullmäktige som gruppledare och den här gången har vi från Liberalerna ett eget budgetförslag.

När det gäller vår budget i Liberalerna baseras den på ekonomiskt ansvarstagande för Umeå kommun. I vår budget prioriterar Liberalerna för- och grundskolan, äldreomsorgen, föreningslivet och kulturen genom att tillskjuta extra pengar till dessa områden.

Här kommer några av våra satsningar i budgeten.

För- o grundskolenämnden +1 miljon till att inrätta kvällsöppna och helgöppna förskolor i stadsdelarna.

Äldrenämnden får +0,5 miljoner för satsning på hemlagad mat.

Fritidsnämnden får +2,2 miljoner till föreningslivet och investeringar som exempelvis Gymnastikens hus och gästhamn i centrum.

Kulturnämnden så får man +1,0 miljon med fokus på föreningslivet.

Tekniska nämnden så får +2,5 miljoner med fokus på eftersatt underhåll.

 

Ett hårt slag mot Norrland!

Av , , 3 kommentarer 7

Nu har regeringens förslag om kilometerskatt för lastbilar presenterats. Istället för 14 kronor milen så är förslaget 26 kronor milen. Ett hårt slag mot svensk åkerinäring och avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället.

Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometerskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som kilometerskatt och höja bensinpriset för oss i Norrland känns inte rätt.