Det mest spännande var!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har socialdemokraterna presenterat sin budget för 2017 och det mest spännande, var att man lägger budgeten tillsammans med miljöpartiet. Synpunkter på budgeten kommer jag att återkomma med, efter att vi i Liberalerna har presenterat vårt budgetalternativ. Nu kommer jag först börja med att analysera deras förslag, tillsammans med mina partikamrater. Men det man konstatera är att kommunens låneskuld är alldeles för stor.

När det gäller Umeå som kommun, så har vi också en hög kostnadsnivå på våra verksamheter med jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett mycket stort bekymmer. Den stora låneskulden som Umeå har är också oroande. 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget så är den uppe i 1,8 miljarder.

 

Mycket kan hända!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har SCB:s senaste opinionsmätning kommit och den stora förloraren är Sverigedemokraterna som backar kraftigt. När de andra partierna har blivit tydligare i sin politik, när det gäller migration och integrationsfrågorna, så var det inte oväntat att SD skulle börja backa i opinionsmätningarna. SD upplevs också som ett enfrågeparti och det märks även i Umeå.

Miljöpartiets dåliga siffror var också väntat och det den stora frågan är om partiet har spelat ut sin roll. Man har även visat att man offrar sin egen politik, för att komma åt regeringsmakten. Det har till och med gått så långt, att man kör över sina egna kongressbeslut, för att vara kvar i regeringsställning. Sen är det precis som Lena Melin skriver i Aftonbladet att miljöpartiet kommer att gå till historien, som partiet som sålde sin själ för att ta plats i regeringen.

När det gäller Liberalerna väntar jag fortfarande på det stora lyftet och jag tycker det känns som att vi är på rätt väg. Nu är det lång tid valet och det kan hända mycket till dess. Men jag tycker ändå att Liberalerna ska vara ett parti som ligger minst på 8 procent och det är vi långt ifrån i dagsläget. Liberalernas vårbudget tycker jag var ett stort steg i rätt riktning och jag hoppas den ger utslag hos väljarna.

Med tanke på att många partier balanserar, på att vara kvar i riksdagen, så har vi också ett intressant läge. Men som sagt var, det är långt till valet och mycket kan hända.

Bristande tillgänglighet måste tas på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår på fullmäktige hade jag ställt en interpellation med rubriken ”Tillgänglighet för funktionsnedsatta” till Andreas Lundgren (S) ordförande i individ- och familjenämnden. Interpellationen handlade om att Umeå kommun tappar i en mätning när det gäller tillgänglighet.

Det här är en fråga som jag tycker att vi måste ta på allvar och när det gäller att få delta i samhället på lika villkor ska det vara en rättighet och en självklarhet. Jag gillar kommunens målsättning om att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020, men då går det inte att vi sjunker i mätningar.

Vi har även tagit en handlingsplan om tillgänglighet i kommunfullmäktige. När det gäller den handlingsplanen så har alla nämnder, kommunala bolag och verksamheter ett stort ansvar. Planen är också ett viktigt verktyg för att lyckas med ett framgångsrikt arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Från Liberalernas sida så kommer vi också att fortsätta jobba hårt när det gäller frågan om bristande tillgänglighet

 

Borde vara en självklarhet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag på kommunfullmäktige var det en mycket bra interpellation som hade rubriken ”Kommer Umeå kommun införa bärgningshjälp för rullstolar?”

Som det ser ut idag så får man bara hjälp på kontorstid och det är inte acceptabelt. Det här har också inneburit att elrullstolar blivit stående utomhus i flera dagar i sträck och det har även inneburit stora risker för stöld och skadegörelse.

Att få hjälp med sin rullstol, även utanför kontorstid tycker jag borde vara en självklarhet och det är något jag kommer att jobba för.

Det börjar bli en vana!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår var det partiledardebatt på SVT och det märks att det är ett rörigt i svensk politik just nu. Jan Björklund var som vanligt otroligt bra i debatten och det börjar bli en vana.

Det märktes också i debatten att valet närmar sig med stormsteg. Det är inte heller någon debatt som kommer att gå till historieböckerna. När det gäller miljöpartiet och Isabella Lövin, så var hon otroligt tam i debatten. Det är förståligt med tanke på partiets läge i opinionsmätningarna. Man har inte råd med något klavertramp i dagsläget. När det gäller Stefan Löfven så gjorde han åter en blek insats och det märks att han har haft en jobbig tid. Hans påhopp på Björklund om kärnkraften kändes också desperat och det var också ett sätt att få bort fokus, från socialdemokraterna när det gäller kärnkraftsfrågan.

Lång ärendelista!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång ärendelista. Från Liberalernas sida så har vi två interpellationer och en enkel fråga som förhoppningsvis hinns med idag.

Den första interpellationen handlar om en ny idrottshall på Teg. När det gäller Tegsborna så har man väntat länge på en ny idrottshall vid Tegs centralskola. Behovet har varit akut under en lång tid och det finns också färdiga ritningar. Nu finns hallen med i investeringsplanen men trots det akuta läget under många år, så har bygget skjutits upp gång på gång av majoriteten.

Den andra interpellationen handlar om att Umeå kommun tappar när det gäller tillgänglighetenligt enligt en undersökning från myndigheten för delaktighet (MFD). Umeå tappar kraftigt jämfört med förra året och det är mycket alarmerande.

Den viktiga enkla frågan har rubriken ”När byggs en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund?”

När det gäller övriga frågor på ärendelistan, så kommer det nog att bli störst fokus på motionerna om att förbjuda tiggeri. Något som jag tror är helt fel väg att gå och det går inte att förbjuda fattigdom. Enligt polisen så är det heller inga problem.

 

Äntligen byggs bron!

Av , , Bli först att kommentera 9

Från Liberalernas sida så har vi i många år drivit att en gång- och cykelbro skall byggas mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Därför är vi oerhört glada att spaden äntligen sätts i backenen

Bron kommer att bli en oerhörd tillgång för det rörliga friluftslivet, också den kommer också att underlätta för en bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och arbetsplatser som Volvo Umeverken och IKEA. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder för bättre luftkvalitet i Umeå centrum.

Bron kommer också tillföra ett stort mervärde som ett centralt promenadstråk samt även skapa ett bättre nyttjande av älvsstråket.

Det bådar inte gott!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har Stefan Löfven presenterat sin nya regering och det blev tyvärr inga överraskningar. Jag hade hoppats att vi skulle få en ny skolminister istället för Gustaf Fridolin, eftersom han har nästan helt varit osynlig.

Det blev ingen stor ombildning av regeringen, men den blev större. Sen bådar det inte heller gott när statsministern, inte kan namnet på en ny minister. En liten överraskning var att miljöpartiet fick bostadsministerposten och det tror jag var en stor felsatsning.

 

Positiv uppgång!

Av , , Bli först att kommentera 5

Kul att vi ser en kraftig uppgång på resandet när det gäller färjan mellan Umeå och Vasa. Jag tror den största bidragande orsaken är etableringen av IKEA i Umeå. Vi har också sett en ökning av hotellbeläggningen i Umeå och även restaurangbesök.

Från Liberalernas sida så är Kvarkentrafiken en oerhört viktig fråga och vi kommer också att fortsätta och jobba för en ny färja.

 

Umeå tappar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har jag närvarat vid Svenskt Näringslivs presentation av företagsklimatet i Umeå. Tyvärr är det så att Umeå faller i mätningen och vi ser ett försämrat företagsklimat i kommunen.

Det är alarmerande att vi har ett försämrat företagsklimat i kommunen och det kan finnas många orsaker till det. En stor anledning är att vi ser en vänstersväng i kommunen och socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Den strategiska planen är ett alldeles färskt exempel.

Ett samarbete innebär att man låter (V) påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg, har tyvärr i tidigare samarbeten fått stort genomslag. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.