Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och från Liberalernas sida så har vi som vanligt många frågor på dagordningen. Anders Norqvist har bland annat en mycket bra motion, som handlar om att man ska få garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Jag själv har en interpellation som handlar om kommunen kommer att utveckla Norrbyskär som besöksmål. Sen har jag även två enkla frågor som handlar om att det behövs cykelbanor utanför centrala Umeå. Tyvärr kommer nog det inte bli någon debatt och bara skriftliga svar när det gäller enkla frågor och interpellationer. Det beror på att fullmäktige är nerkortat till tre timmar på grund av pandemin. Antalet ledamöter är även minskat till hälften på grund av pandemin. Det känns tråkigt att det inte blir så långa debatter, men nu är det som det är med coronan och det är bara att acceptera och ha förståelse. Tanken är också att fullmäktige ska öppna upp framöver

Här kommer listan på våra frågor!

Motion 7/2020: Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar; Anders Norqvist (L)

Interpellation: Elevhälsa och logopeder; Anders Norqvist (L)

Interpellation: Kommer kommunen utveckla Norrbyskär som besöksmål? Peder Westerberg (L)
Fråga: Kommer det att bli en cykelbana till Holmsund? Peder Westerberg (L)

Fråga: Kommer det att bli en cykelbana till Skravelsjö? Peder Westerberg (L)

Kommer satsningen på Norrbyskär utebli?

Av , , Bli först att kommentera 3

På måndag är det fullmäktige och då kommer min interpellation om Norrbyskär upp. Min frågeställning i interpellation var om tillgängligheten till Norrbyskär kommer att förbättras och om kommunen kommer utveckla Norrbyskär som besöksmål. Nu har det kommit ett skriftligt svar på interpellationen och jag är glad att man kan läsa i svaret att det pågår ett arbete pågår just nu, där man ska ta fram förslag till vilka åtgärder som bör ha högst prioritet och vilka möjligheter till finansiering som finns. Det borde ha kommit för många år sedan, men bättre sent än aldrig och jag ser fram emot när det kommer att presenteras under året. Men som man kan läsa i svaret, så nämns det att åtgärder på Norrbyskär kan ställas mot andra behov i kommunen. Min tolkning av det är att det finns en stor chans, att det inte kommer hända något på Norrbyskär de närmsta åren. Tyvärr på grund av pandemin, så kommer nog aldrig heller interpellationen att diskuteras på fullmäktige och jag får nog nöja mig med det skriftliga svaret. Men jag tror att det är väl investerade pengar om man satsar på Norrbyskär och vi Liberaler kommer att fortsätta driva på i frågan.

Kommer det att bli cykelbanor till Holmsund och Skravelsjö?

Av , , Bli först att kommentera 5

Tyvärr saknas det bra cykelbanor på många ställen, utanför de centrala delarna av Umeå. Holmsundsvägen och vägen ut mot Skravelsjö är två exempel, där det verkligen skulle behövas att cyklister och gångare skiljs från bilister. Nu är det trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig. Men kommunen har ett stort inflytande, när det gäller att lägga in förslag till länstransportplanen. I den görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera angelägna än andra. I Umeå kommuns cykeltrafikprogram kan man också läsa att kommunen ska kartlägga vart man ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet, samt att även arbeta för att Region Västerbotten och Trafikverket ska finansiera och bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet. För att få svar på om det förs en dialog med trafikverket om cykelbanor till Holmsund och Skravelsjö har jag ställt två enkla frågor till kommunfullmäktige.

Här kommer dom enkla frågorna!

Enkel fråga 1

Kommer det att bli en cykelbana till Holmsund?

Tyvärr saknas det bra cykelbanor på många ställen, utanför de centrala delarna av Umeå. Holmsundsvägen är ett exempel, där det verkligen skulle behövas att cyklister och gångare skiljs från bilister. Nu är det trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig. Men kommunen har ett stort inflytande, när det gäller att lägga in förslag till länstransportplanen. I den görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera angelägna än andra. I Umeå kommuns cykeltrafikprogram kan man också läsa att kommunen ska kartlägga vart man ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet, samt att även arbeta för att Region Västerbotten och Trafikverket ska finansiera och bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Förs det en dialog med Region Västerbotten och trafikverket om att bygga en cykelbana till Holmsund?

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Enkel fråga 2

Kommer det att bli en cykelbana till Skravelsjö?

Tyvärr saknas det bra cykelbanor på många ställen, utanför de centrala delarna av Umeå. Vägen till Skravelsjö är ett exempel, där det verkligen skulle behövas att cyklister och gångare skiljs från bilister. Nu är det trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig. Men kommunen har ett stort inflytande, när det gäller att lägga in förslag till länstransportplanen. I den görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera angelägna än andra. I Umeå kommuns cykeltrafikprogram kan man också läsa att kommunen ska kartlägga vart man ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet, samt att även arbeta för att Region Västerbotten och Trafikverket ska finansiera och bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Förs det en dialog med Region Västerbotten och trafikverket om att bygga en cykelbana till Skravelsjö?

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Hårt arbete och en ökad profilering ger utslag!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är lång tid fram till valet 2022 och jag känner ingen oro över att Liberalerna kommer att lyfta i opinionsmätningarna. Sen svänger det fort i opinionsmätningarna och man ska aldrig räkna ut något parti. Sakta men säkert stiger vi i opinionsmätningarna och det genom hårt arbete och en ökad profilering av partiet. Men det krävs ett fortsatt hårt arbete av alla och det gäller även oss ute i landet. Jag har också ett stort förtroende för Nyamko Sabuni och nu börjar hon bli varm i kläderna och det kommer också lyfta partiet ännu mera.
Vi kommer nog också få se många svängningar hos partierna i opinionsmätningarna fram till valet Men om jag får spekulera, så tror jag att vi inte kommer att ha några partier över 20 procent nästa val. Om man ser till socialdemokraterna så har man minskat kraftigt sen valet 1994 då man hade 45,2 procent. I den senaste opinionsmätning så ligger man runt 27 procent.

Norrbyskär måste utvecklas, inte avvecklas

Av , , Bli först att kommentera 3

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål som behöver utvecklas och inte avvecklas. Därför har jag ställt en interpellation till kommunfullmäktige för att få ett svar.

Här kommer interpellationen!

Interpellation

Kommer kommunen utveckla Norrbyskär som besöksmål?

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och umebor. Man har också en fantastisk historia och samhället var också en gång i tiden uppbyggt kring Europas största ångsåg. Båtturismen är också en viktig del av sommarlivet och Norrbyskär är ett populärt besöksmål. Tyvärr har tillgängligheten till Norrbyskär försämras för båtturister under de sista åren. Eftersom det finns stora möjligheter att utveckla besöksmålet, så behövs det nu insatser från kommunen.En fungerande brygga med god standard, skulle också skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter. Det skulle också innebära ett lyft för Norrbyskär och båtfolket.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

1. Kommer tillgängligheten till Norrbyskär förbättras?

2. Kommer kommunen utveckla Norrbyskär som besöksmål

Umeå den 2020-08-20
Peder Westerberg gruppledare Liberalerna Umeå

Viktigt att kommunen får till bra upphandlingar!

Av , , Bli först att kommentera 4

Den offentliga sektorn i Sverige förlorar oerhört mycket pengar på grund av slarv i upphandlingarna och enligt Dagens samhälle så slösas 10 procent av skattebetalarnas pengar bort genom dåliga upphandlingar och jag skulle var överraskad om Umeå kommun skulle vara ett undantag. Experten pekar särskilt ut byggbranschen där många offentliga beställare accepterar att byggbolagen tillåter påslag i upp till fyra led av underentreprenörer. Det kan i sin tur resultera i fördyringar på uppemot 45 procent utan att byggbolaget ens anses bryta mot regler eller avtal.

I Umeå har vi också det senast året sett upphandlingar som skenat iväg i kostnader Nu kan det finnas förklarliga skäl till ökade kostnader, men det känns ändå oroväckande att kostnaderna har ökat så markant för tex Maja Beskowskolan och Lundabron. För ett år sedan tog vi liberaler också upp det i kommunfullmäktige i en interpellation. I den ställde frågan hur kommunen jobbar för att förbättra sina upphandlingar. Nu har det också kommit revisorskritik mot kommunen gällande bristande styrning av investeringen som ledde fram till nya Maja Beskowskolan. Kritiken visar att det finns stor förbättringspotential och jag vet att upphandlingar är komplexa, men det är oerhört viktigt att kommunen gör allt för att få till bra upphandlingar så inte skattemedel går förlorade

Företagen kommer att vara nyckeln till den ekonomiska återhämtningen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska ekonomin och det kommer att få långtgående effekter bland annat för företagen. Därför är höjda skatter till företagen helt fel väg att gå och därför har Liberalerna i sitt budgetförslag valt en annan väg. Liberalerna vill istället se skattesänkningar på jobb och företagande i höstens budget. Företagen är jobbskaparna och måste värnas i återstarten av Sverige. Man får inte heller glömma att det är företagen som bär upp Sveriges välfärd och om vi får många företag som går i konkurs så kommer det försvinna stora skatteintäkter som behövs för att finansiera tex skolor, äldreomsorg och sjukvård. Företagen kommer vara nyckeln till den ekonomiska återhämtningen i Sverige efter coronapandemin. Att satsa på företagen är rätt väg att gå om man vill värna om arbetstillfällen och välfärden.

Bra förslag!

Av , , 1 kommentar 5

Idag höll Nyamko Sabuni sitt sommartal där hon presenterade ett flertal bra förslag gällande skolan. Förslagen till skolan är en del av ett åtgärdsprogram som Liberalerna presenterar för en återstart av bland annat näringslivet, skolan, klimatarbetet och integrationspolitiken. Tidigare i veckan har Liberalerna på riks också gjort ett bra utspel där man vill stärka arbetslinjen i höstens budget. Den innehöll bland annat förslag på sänkt inkomstskatt, ökad jobbstimulans i socialbidraget och högre krav i a-kassan på att söka jobb.

När det gäller skolan så är det en viktig del av Liberalernas politik och jag är glad att partiet fortsätter vara aktiva det gäller skolpolitik. Utspelen kring arbetslinjen är bra förslag och vi får hoppas fler partier hakar på förslagen. Det känns också som partiet börjar få lite medvind i seglen och det kommer att märkas framöver i opinionsiffrorna.

Här kommer dagens utspel när det gäller skolfrågor!

1. Den allmänna förskolan ska göras obligatorisk från fem års ålder
2. Det svenska språket ska prioriteras i förskolans läroplan
3. All pedagogisk personal i förskolan måste kunna prata svenska.
4. Fler skoltimmar med fokus på svenska.
5. Lovskola även i årskurs 6 och 7.
6. Statlig skolan senast 2026
7. Bryt den pedagogiska segregationen – skickliga lärare måste lockas till tuffa skolor.

Behövs ett nytt styre i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är ingen nyhet att Umeå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det är bara att konstatera att de styrande i Umeå inte har lyckats. Politik handlar om att prioritera och det har de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet inte lyckats med. Sen fungerar inte heller samarbetet mellan de styrande partierna. Miljöpartiet verkar också helt ha glömt bort att man har en gjort en gemensam budget med socialdemokraterna och vid ett flertal tillfällen har man även lagt motioner till kommunfullmäktige tillsammans med vänsterpartiet.

För Umeås bästa så behöver vi ett nytt styre och Umeå har inte heller råd att fortsätta med nuvarande styre. Jag har skrivit om kommunens ekonomi förut i min blogg men det tåls att upprepas. När det gäller Umeå som kommun, så får vi ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat med bättre kvalité, och det är ett stort bekymmer.

Fortfarande ett mycket svårt läge

Av , , Bli först att kommentera 2

När det gäller coronapandemin så är den tyvärr långt ifrån över och det är fortfarande ett mycket svårt läge. Pandemin har också slagit hårt ekonomiskt mot många företag och det gäller även kommuns ekonomi. Det råder även en stor osäkerhet kring kommunens kostnader för pandemin och det är också mycket osäkert om kommunen kommer få täckning för alla kostnader rörande pandemin från regeringen. Osäkerheten var också en anledning att budgetfullmäktige sköts upp till nu i oktober. Jag tror inte det ekonomiska läget har förbättrats, men de ekonomiska förutsättningarna har nog klarnat till lite. När väl budgeten tas i oktober så kommer det att handla om att prioritera och då får vi hoppas att de styrande väljer Liberalernas linje från förra årets budgetförslag. Där vi Liberaler i vårt budgetförslag hade 32 miljoner mer än de styrande till äldrenämnden och på individ och familjenämnden hade vi 42,5 miljoner mer än de styrande.