Den personliga assistansen måste moderniseras och utvecklas!

Av , , Bli först att kommentera 1

Tyvärr har vi fått se stora neddragningar de senaste åren inom den personliga assistansen, efter direktiv från regeringen till försäkringskassan. Men nu ska LSS reformen återupprättas efter den sakpolitiska överenskommelsen mellan L, C, MP och S. Från Liberalernas sida kommer vi också att bevaka att den moderniseras och även utvecklas. Vi kommer också att påskynda, så att alla som har rätt till assistans och LSS får det.

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. Vi Liberaler är det parti som stått upp mest för reformen och vi har också våra tidigare budgetar avsatt mest pengar av alla partier för att värna den personliga assistansen.

Sakpolitiska överenskommelsen nummer 64!

Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den sittande utredningen). Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)

Språkkrav!

Av , , Bli först att kommentera 5

Frågan om språkkrav för medborgarskap är något vi Liberaler drivit länge. För 16 år sedan lyftes förslaget och då fick vi en oerhörd kritik av de flesta partier. Tyvärr sa också våra allianskollegor nej till språkkravet, då man kom till regeringsmakten 2006. Nu kommer en S-ledd regering istället genomföra förslaget.

Det kommer inte heller bara bli ett språkkrav, utan det blir också ett krav på grundläggande samhällskunskap för medborgarskap i Sverige. Grundläggande kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma ut på arbetsmarknaden och därför anser vi Liberaler att språket är en nyckelfråga till en bra integration i Sverige.

Vi har blivit påhoppade gällande språkkravet tidigare från andra partier och det har jag svårt att förstå varför. Genom att kunna det svenska språket skapar man möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortare och vad är det för fel på det. Det är även en viktig demokratisk fråga, att man ges möjligheten att följa med i samhällsdebatten och kunna följa politiska partier i deras debatter.

Sakpolitiska överenskommelsen nummer 41!

Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former

Vänsterpartiet gör en pudel!

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår på kommunfullmäktige tog vi ett viktigt beslutet gällande arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Jag tycker att det är bra att vi politiker ska utbildas i arbetsmiljöansvar. Det finns också ledande förtroendevalda som har saknat grundläggande kunskaper kring ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.

Då tänker jag främst på vänsterpartiet som under en lång tid sagt, att man inte har någon arbetsgivarroll gentemot cheferna i kommunen. Vi har också tidigare haft en utbildning om arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar. Den utbildning hölls på grund av en vänsterpartist utsatte personal i kommunen för kränkande särbehandling. Men tyvärr närvarande inte någon i vänsterpartiet, för man ansåg inte att det var något viktigt och att man inte hade något arbetsgivaransvar. Men nu har vänsterpartiet gjort en pudel, eftersom man biföll gårdagens beslut och därmed kan man ta sitt ansvar som arbetsgivare.

Valfriheten lever!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag på kommunfullmäktige avslogs förslaget om att skrota LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Det är mycket glädjande att förslaget avslogs och jag har så svårt att förstå varför socialdemokraterna och vänsterpartiet ville sätta stopp för valfriheten och istället styra valet av utförare. Det är helt obegripligt och det är bara att konstatera att det är en ideologisk fråga. Om förslaget hade gått igenom, så skulle det ha slagit hårt mot små lokala företag och även många kvinnliga företagare. Det skulle även slagit hårt mot den majoritet som är mycket nöjda med sin privata utförare. Vi får inte heller glömma att vi ligger i topp i Sverige när det gäller kundnöjdhet inom hemtjänsten.

När det gäller välfärden så står vi också inför stora utmaningar och vi behöver istället fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör. Sen måste också det viktigaste vara kvaliteten på hemtjänsten.

Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Från Liberalernas sida så har vi två interpellationer och en enkel fråga på dagordningen. Marianne Normark (L) har en viktig interpellation som har frågeställningen ”När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Jag själv har en interpellation som handlar om de fortsatta kostnaderna för kommunen kring gitarrmuseet och fastigheten Siv.

När det gäller gitarrmuseet så fyller det en roll för besöksnäringen, men det kan inte vara kommunens uppgift att finansiera det år efter år. Tanken var att stötta museet under uppstarten, men nu verkar det som att kommunen har tagit över driften. Under åren har det också blivit många miljoner från kommunens sida och då har jag inte räknat in sponsringen från de kommunala bolagen. Med tanke på kommunens ekonomi, så tycker jag det är helt vansinnigt. I dagsläget måste det istället vara viktigast att prioritera våra kärnverksamheter istället för annat.Jag tror inte heller att vi har sett slutet på kostnaderna, när det gäller den här frågan kring museet. Folketshus måste bygga om för flera miljoner för att kunna rymma museet och det kommer även att behövas pengar till driften något som kommunen också kommer att stå för.

Jag har också en enkel fråga på dagordningen som handlar om att Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och Umebor. Eftersom det finns stora möjligheter att utveckla besöksmålet, så behövs det insatser från kommunen. Därför har vi ställt följande fråga! ”Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär?”

Vår framtida äldreomsorg!

Av , , Bli först att kommentera 6

För oss Liberaler är vår framtida äldreomsorg en högt prioriterad fråga och det kommer att synas i vårt politiska arbete. Allt för ofta kan man tyvärr också läsa om missförhållanden inom äldreomsorgen. Det talas också ofta om nedskärningar inom äldreomsorgen och det är något som vi Liberaler säger nej till.

Från Liberalernas sida så kan vi inte heller låta de äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.
Sen måste också makten skall flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga och ingen skall tvingas att bo där politikerna tycker. Valfrihet i äldreomsorgen borde vara en självklarhet, men tyvärr så motarbetas det av de styrande i Umeå. Vi står inför stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen och då går det inte att motarbeta privata aktörer som de styrande i Umeå gör. Om vi ska öka kvaliteten inom äldreomsorgen, så är det istället oerhört viktigt att det finns privata utförare.

Valfrihet är också en självklarhet för oss Liberaler och det innebär att det inte är politiken som ska styra livet, utan individen måste ha frihet att välja sitt liv själv. Makten måste därför flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga. Det som måste vara mest viktigt är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en kommunal eller privat aktör. Tyvärr har vi också de senaste åren sett många exempel i Umeå där de styrande inte tar hänsyn till de äldre och deras anhöriga. Då tänker jag främst på Skräddaren och Astridgården.

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål!

Av , , Bli först att kommentera 3

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och umebor. Från Liberalernas sida så vill vi därför att kommunen säkerställer, att det finns tillgång till gästhamn och nödvändig infrastruktur samt att man initierar ett byggande av uthyrningsstugor. Det här är också en fråga som vi har haft länge i vårt valmanifest. För att få ett klargörande om kommunstyrelsen ordförande är villig att utveckla besöksmålet, så har vi ställt en fråga till han

Enkel fråga!

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och Umebor. Man har också en fantastisk historia och samhället var också en gång i tiden uppbyggt kring Europas största ångsåg. Från Liberalernas sida så vet vi också att frågan om Norrbyskär utveckling diskuteras flitigt i kommunen. Eftersom det finns stora möjligheter att utveckla besöksmålet, så behövs det insatser från kommunen. Därför har vi ställt följande fråga!

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)
Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär?

Umeå behöver en central gästhamn!

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var jag årsmötesordförande på Umeå Motorbåtssällskap och där fick jag synpunkter på att det behövs en gästhamn i närheten av centrala Umeå
Från Liberalernas sida så har vi länge drivit frågan om en gästhamn i centrala Umeå och nu har vi också fått stöd av Moderaterna. Tyvärr verkar bara vissa partier vilja utreda frågan och jag ifrågasätter hur man kan utreda en gästhamn i över tio år. Sen har det också målats upp en bild av det ska bli en jättedyr investering och det är bara att åka söderut och se hur Övik har gjort. Det går också att föra en dialog med näringslivet i frågan. Sen är det också viktigt att man samråder med båtklubbarna som har bäst kunskap i frågan.

Stora kostnader för kommunen!

Av , , 1 kommentar 2

Det har varit många turer kring gitarrmuseet och fastigheten Siv (gamla Vasaskolan) Det har också inneburit stora kostnader för kommunen och därför har jag lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), för att få ett klargörande i frågan.

Här kommer interpellationen!

INTERPELLATION

Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli?
Totalt har alla turer kring gitarrmuseet och fastigheten Siv de senaste åren kostat ca 60 miljoner kronor. Nu kommer också Folkets hus byggas om för att kunna inrymma gitarrmuseet. Det kommer också innebära kostnader för kommunen. Fastigheten Siv ska också byggas om till skola igen och de kommer också att innebära kostnader. Därför har jag ställt följande frågor!

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

1. Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli, när gitarrmuseet flyttas till folket hus?
2. Vad kommer de att kosta att bygga om fastigheten till skola igen?

Umeå den 2019-01-17

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Löften som sviks!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har regeringens utredare presenterat utredningen för personlig assistans i framtiden. Tyvärr blev fokuset på utredningen besparingskrav, trots löften om att besparingskraven skulle tas bort. Tyvärr har inte heller utredaren tagit åt sig synpunkter från funktionshinderrörelsen. Hon tycker istället att funktionshinderrörelsen är ”kategoriskt negativa”. För mig är det istället en självklarhet att man ska vara negativ när utredningens förslag, innebär försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder. Nu är det här bara en utredning och det kan hända mycket tills ett färdigt beslut är klart. Men jag tycker att man ska förkasta hela utredningen och göra ett omtag och istället lyssna ordentligt på funktionshinderrörelsen. Tyvärr är också många politiska partier tysta i frågan och det känns mycket oroväckande.