Det var inte bara spekulationer

Av , , Bli först att kommentera 17

Nu har regeringen beslutat om utvisning av sex radikala islamister, som utgör ett kvalificerade säkerhetshot. Några av dessa personer har också haft en stark koppling till Umeå och en person har också varit ungdomsledare och anställd i kommunen. Det här kanske också blir en väckarklocka för de politiker i Umeå, som har sagt att det bara rört sig om spekulationer kring dessa personer. Regeringens beslut visar också att SÄPO var helt rätt ute och att det inte bara var spekulationer. Regeringens besked innebär också en kraftig markering mot alla radikala islamister.

Kommunen måste bli bättre på att ta hand om sin personal!

Av , , Bli först att kommentera 10

I måndags på kommunfullmäktige hade jag ställt en interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) Den hade frågeställningen ”Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna”?

Det här inte heller första gången frågan om sjukskrivningar i kommunen diskuteras i kommunfullmäktige. Man kan också ställa sig frågan varför vi haft så höga sjuktal genom åren när det gäller förskolelärare och när det gäller Umeå kommun som arbetsgivare så har vi ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Med arbetsmiljöansvar följer också en skyldighet att se till att vår personal mår bra. Något som vår förskolelärare inte gjort på en lång tid.

Det är också otroligt höga tal när det gäller sjukfrånvaron hos förskolelärare och 9,3 procent tycker jag är mycket alarmerande. Vi har även annan grupp som har hög sjukfrånvaro och då tänker jag på barnskötarna som ligger på 8,1 procent. Men med tanke på de höga sjukskrivningstalen, så är det tyvärr bara att konstatera att kommunens personalpolitik inte varit den bästa genom åren.

Delade meningar hos socialdemokraterna när det gäller en cykelbana till Holmsund?

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår på kommunfullmäktige så hade jag ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), om Umeå kommun kommer att prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen. Tyvärr fick jag inget besked om det och det verkar som att det inte alls är prioriterat. Det verkar också vara delade meningar hos socialdemokraterna i den här frågan. Jag får nu ställa hoppet till Holmsunds socialdemokratiska förening, att man övertalar Hans att prioritera en gång och cykelbana till Holmsund. Vi Liberaler kommer hur som helst att fortsätta driva den här frågan.
.

Liberalerna mest aktiva!

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Som vanligt är Liberalerna en av dom mest aktiva partierna på kommunfullmäktige. På dagens dagordning har vi fem interpellationer och två enkla frågor. Anders Norqvist har en mycket aktuell och viktig interpellation som har frågeställningen ”Vill (S) avskaffa dagbarnvårdarna?” Marianne Normark har också en viktig interpellation som har frågeställningen” Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme?

Jag själv har tre interpellationer och två handlar om de höga sjukskrivningstalen i kommunen. Den första har frågeställningen ”Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron och den andra har frågeställningen ”Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna?”

Jag har även två enkla frågor på dagordningen och den första handlar om att Umeå kommun måste prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen. Den andra handlar om parkeringsproblematiken på Umeå energi arena. Jag kommer att berätta mera utförligt senare i min blogg om våra interpellationer och enkla frågor

Kommer det tillskapas nya parkeringar vid Umeå energi arena?

Av , , Bli först att kommentera 9

Parkeringsproblematiken kring Umeå energi arena fortsätter och det är även svårt att hitta parkeringar runt arenan och i närområdet. Det har tillkommit några parkeringar på kvällstid och helger, men det räcker inte till på långa vägar. För att få ett klargörande har jag ställt en enkel fråga till fritidsnämndens ordförande.

Enkel fråga

Kommer det tillskapas nya parkeringar vid Umeå energi arena?

I dagsläget finns det för få parkeringar vid Umeå energi arena och det är även svårt att hitta parkeringar runt arenan och i närområdet. Är det stora matcharrangemang på alla arenor, så finns det tyvärr inte i dagsläget tillräckligt med parkeringar. Med tanke att många matcher läggs på helger och kvällar, så är det också oerhört svårt att ta sig dit med kollektivtrafik. Samma problematik har det varit kring A3 arena på Teg och där har det nu tillskapats nya parkeringar.

Fråga till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S)
Kommer det tillskapas nya parkeringar vid Umeå energi arena?

Umeå 2019-10-21
Peder Westerberg
Gruppledare (L)

Kommer Umeå kommun att prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen?

Av , , Bli först att kommentera 11

Är det något som behövs, så är det en cykel och gångbana mellan Umeå och Holmsund. Nu är det trafikverket som är ansvarig för Holmsundsvägen. Men kommunen har stort inflytande, när det gäller att lägga in förslag till länstransportplanen när den revideras år 2022. I den görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera angelägna än andra. För att få ett klargörande i det så har jag ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)

Här kommer frågan!

Enkel fråga

Kommer Umeå kommun att prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen?
Något som skulle vara välbehövligt, är en cykel och gångbana mellan Umeå och Holmsund. Holmsund är mycket populärt idag och befolkningen kan väntas öka. Eftersom det också är mycket populärt att ta sig mellan Umeå och Holmsund på exempelvis cykel, krävs det att denna trafik skiljs från biltrafiken. I dagsläget är det också en stor trafikfara
Trafikverket är väghållare och är ansvarig för Holmsundsvägen. Men kommunen har stort inflytande, när det gäller att lägga in förslag till länstransportplanen när den revideras år 2022. I den görs prioriteringar av vilka objekt, som är mera angelägna än andra.
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)
Kommer Umeå kommun prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen?

Umeå 2019-10-21

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna?

Av , , 5 kommentarer 14

Tyvärr är sjukskrivningstalen fortfarande höga i kommunen och bland förskolelärarna ligger sjukfrånvaron på 9,3 procent. Därför har jag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, för att få svar på hur kommunen jobbar för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna

Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna?

När det gäller sjukfrånvaron hos förskolelärarna i Umeå kommun, så har den tyvärr legat högt de senaste åren och det är mycket oroande. Man har fått ökade krav och i kombination med bristande resurser, gör förskollärarna till några av de mest sjukskrivna i Umeå. Om man ser till Umeå, så ligger sjukfrånvaron på hela 9,3 procent bland förskolelärarna och det är mycket alarmerande. Sjukfrånvaron leder också till stort personligt lidande för den enskilde – men också stora kostnader för kommunen. Umeå kommun har också som arbetsgivare ett stort ansvar för arbetsmiljöfrågor och det innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Frågor till för och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)

1. Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna
2. Vad är kostnaden för sjukfrånvaron bland förskolelärarna

Umeå 2019-10-16

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

SD fortsätter att agera konstigt!

Av , , 1 kommentar 14

Sverigedemokraterna fortsätter att agera konstigt och nu vill man lämna in ett budgetförslag för år 2020 i form av en motion till kommunfullmäktige. Man gör det eftersom att man inte hade något eget budgetförslag när kommunens budget togs i juni. Det känns ännu mera konstigt, eftersom budgeten är redan antagen i kommunfullmäktige. Sverigedemokraternas ordförande i länet har också kritiserat företrädarna i Umeå för att man inte gjort någon budget, men samtidigt sitter han själv i deras kommunfullmäktigegrupp i Umeå. Det är det som kallas för att kasta sten i ett glashus. Sen har man också röstat på arbetarpartiets budgetförslag och det gör det ännu mer snurrigt. Hela historien kring sverigedemokraternas agerande i den här frågan är mycket märklig.

Sverige ska inte vara en fristad för terrorister

Av , , 3 kommentarer 46

Jag är glad att Liberalerna driver frågan om att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Sverige har tyvärr varit en fristad för IS-terrorister och svenska skattepengar har tidigare gått till att vårda terrorister med krigsskador. Terrorister som i sin tur stridit mot en stat, som Sverige stöttar militärt.
Robert Hannah som är integrationspolitisk talesperson för liberalerna har också lagt en motion till liberalernas landsmöte i november, om att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Motionen har stöd av både partistyrelsen och ungdomsförbundet. Som det ser ut så kommer motionen få bifall och sen får vi så fall hoppas att andra partier sluter upp i frågan.