Skrota TV-licensen

Av , , 12 kommentarer 13

Nu har radiotjänst börjat jaga datorägare enligt tidningen Computer Sweden. Enligt tidningen blev en person uppringd från Radiotjänst och person beskrev händelsen så här. "Jag blev precis uppringd av en kvinna från Radiotjänst som, efter att hon tagit reda på att jag hade internet och en dator hemma, välkomnade mig som kund. Vi pratar alltså 150 kr/mån i tilläggsavgift för att jag har internet hemma!".

Tidigare har det nämnts att i samband med att SVT börjar köra samtliga sändningar fritt via nätet så kommer samtidigt beskedet att man ska ta ut en TV-avgift för datorer och läsplattor.
Om jag skrivit tidigare i min blogg, så vet jag inte om kan kalla det fritt om man tar ut en TV-avgift. Samtidigt hur ska man följa upp en avgift för datorer och läsplattor och är det bara dator och läsplattor med inbyggda tv-kort som ska avgiftbeläggas eller?
En av de viktigaste punkterna i det förslag som public service –utredningen lade fram i början på september i förra året var att en skatt skulle ersätta tv – licensen.
När public service -kommitens betänkande skickades ut på remiss fanns förslaget inte kvar.

Jag tycker att det är dags att hitta ett modernare sätt att finansera public service som tex med en skattefinansering för dagens tv avgift  känns föråldrat. Det är dags att skrota den nuvarande  tv-licensen

Förstatliga skolan

Av , , Bli först att kommentera 12

Kommunaliseringen av skolan genomfördes 1991 efter att socialdemokraterna fått stöd från Vänsterpartiet. I 2010 års valmanifest presenterade Folkpartiet ett förslag om att åter förstatliga skolan.

Jag läste på svt text om en undersökning som Utbildningsradion gjort där 48 procent av de tillfrågade rektorerna tror att deras uppdrag skulle underlättas om de i stället var anställda av staten. En lika stor andel anser att skolan bör förstatligas igen.

Jag tror själv att det är dags att ta en ny debatt om frågan, vem som ska driva skolan i framtiden. Många kommuner gör ett bra jobb med skolan, men jag tror att vi får en mera likvärdig skola i landet om man förstatligar skolan

Chans till karriär!

Av , , Bli först att kommentera 8

Lärarna ska också få chansen att göra karriär och därför inför Regeringen särskilda karriärstjänster för lärare Förslaget går ut på att legitimerade lärare ska kunna avancera till förstelärare eller lektor. På så sätt får man ett lönetillskott som förstelärare med ca 5000 kronor per månad och som lektor ca 10 000 kr per månad.

 Jag tror att genom att ge lärare karriärmöjligheter stärker vi den pedagogiska utvecklingen inom skolan. För läraren är den avgörande faktorn för resultaten i skolan och vi måste ge dem möjligheter att utvecklas i sitt arbete.
 
Jag tror även att det är viktigt att vi från kommunens sida satsar långsiktigt på fortbildning och kompetensutveckling för lärare. Vi får inte heller glömma att all skolpersonal har betydelse för eleverna och att det även där behövs en satsning. En satsning på tex elevhälsopersonal skulle även vara viktigt för att stärka skolan.  
 
 

Kommunfullmäktige

Av , , 2 kommentarer 5

 På dagens kommunfullmäktige har Folkpartiet och Ulrica Westerlund två interpellationer. Första interpellationen är Barns rätt till trygghet genom vårdnadsöverflyttningar och den andra handlar om ”Kulturväven”, som beräknas invigas i slutet av 2014 och där 700 m2  kommer att utgöras av det s k Kvinnohistoriskt Museum. Där är det två frågor som ställs till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

1. Vilken är den totala budgeten (hyra samt verksamhets- och personalkostnader) som beräknas för driften av Kvinnohistoriskt Museum?
2. Kommer Kvinnohistoriskt Museum att ekonomiskt ingå i kommunstyrelsens budget?
Som jag skrivit tidigare i min blogg så var Folkpartiet var ett av de partier som stod bakom beslutet i kommunfullmäktige över att bygga kulturväven och att det skulle inrymma kvinnohistoriskt museum
 
Men vi har i kommunstyrelsen varit emot extra tilläggsanslag till Kvinnohistoriskt museum och vi har känt oss starkt frågande över den förväntade driftskostnaden på 8 miljoner kr per år samt den stora ytan. Som skattebetalare i Umeå skulle jag vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå.
 
Jag tror att det är dags att ta ett omtag och se över driftskostnaden kring hela projektet kvinnohistoriskt museum. Och vi får inte heller glömma att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats sen ursprungsbeslutet togs.

Gymnastikens hus

Av , , Bli först att kommentera 12

Gymnastik är en av de allra största flickidrotterna och tyvärr inte hörs och syns så mycket i medierna. Gymnastik föreningarna i Umeå har fått vänta i över 20 år på att få ett gymnastikens hus och man behöver verkligen nya ändamålsenliga lokaler. Man har även under många år blivit lovade och trott att man äntligen skulle få ändamålsenliga lokaler. När många partier inför valet lovade att Gymnastikens Hus skulle uppföras under mandattiden så trodde man att nu skulle det verkligen bli förverkligat.

Från Folkpartiet sida tycker vi därför att det är dags att förverkliga löftet och bygga ett Gymnastikens hus snarast. En viktig aspekt är att Gymnastikens Hus tillskapas som en utbyggnad vid Dragonskolan för att få en effektiv lokalanvändning även dagtid.

Ojämställda löner

Av , , 4 kommentarer 10

Tyvärr så är det fortfarande ojämställda löner och i dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid. Regeringen gör därför nu en satsning på en lönekartläggning för att Diskrimineringsombudsmannen ska öka sina insatser på olika större arbetsplatser. Man ska också titta närmare på universitetens och högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

Jag tror inte att det är hela lösningen på problemet med ojämställda löner, men genom att göra lönekartläggningar så får man en bra bild över verkligheten. Det finns mycket att göra i denna fråga och jag är otroligt glad över den nya Jämställdhetsministerns start på hennes nya arbete.

Jämställdhetsministern på besök i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag hälsar vi Maria Arnholm (FP) Jämställdhetsminister Välkommen till Umeå

Jag kommer att göra Maria sällskap vid hennes besök i Umeå. Maria kommer att besöka bland annat en förskola och Umeå Universitet.
 
 
Här kommer Marias uttalande efter hon blev jämställdhetsminister!
 
– Jämställdhet mellan män och kvinnor var ett av skälen till att jag engagerade mig politiskt i tonåren. Jag är därför mycket stolt över att få möjligheten att ansvara för dessa frågor inom regeringen.
– Frågan om jämställda löner, pojkars sjunkande resultat i skolan och mäns våld mot kvinnor tillhör de viktiga områden jag vill fokusera mitt arbete på, säger Maria Arnholm.
 

Våld mot kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 12

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som rör alla. Enligt anmälningsstatistik utsätts över 12 000 kvinnor varje år av våld av en närstående man. Vi får inte heller glömma det mörkertal som aldrig anmäls och alla barn som är med om detta våld. De ideella kvinnojourerna har en viktig roll och utför ett mycket viktigt arbete för de våldsutsatta kvinnorna.

Därför är det glädjande att Regeringen har stärkt det statliga bidraget till frivilligorganisationer som arbetar med våld mot kvinnor med 10 miljoner kronor per år. Förra året förlängdes denna satsning till och med 2014. Nyligen presenterades även förslag om skärpta straff för kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

För att ytterligare stärka kvinnojourernas verksamhet kommer regeringen även under 2013 återkomma till riksdagen med förslag till resursförstärkning av kvinnojourerna.

Det som inte är glädjande är som jag tidigare skrivit i min blogg att Regeringen vill att kommunerna ska upphandla kvinnojourerna. Ideellt engagemang kan inte upphandlas och detta vore förödande för de utsatta kvinnor som har så stort behov av en kvinnojour som de kan känna absolut förtroende för.”

 

Landsbygdspolitik

Av , , 4 kommentarer 10

Det är glädjande att Folkpartiet sätter ihop en arbetsgrupp för att stärka partiets landsbygdspolitik och hitta flera framkomliga vägar för en levande landsbygd.

En viktig fråga för landsbygden är bensinpriset eftersom många är beroende av bilen, till bland annat arbete, inköp och ett socialt liv. I Norrland är vi även beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera.
Folkpartiet och Alliansen anser att bensinpriset måste vara högt om vi ska nå våra ambitiösa klimatmål. Men med dagens höga världsmarknadspriser betalar konsumenterna redan mycket.

Jag håller med om att våra klimatmål är viktiga, men den grupp i samhället som påverkas mest är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil,alltså de som bor i landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. För många Norrlänningar kan det få stora konsekvenser, om bensinpriset höjs och det kan innebära att färre människor vill bosätta sig där.

Det är bara att inse att Sverige är stort och består av mycket långa avstånd. Bilen kommer alltid att behövas och arbetet med miljövänligare drivmedel är viktigt, men innan det finns ett fullgott alternativ kan man inte höja bensinskatten till extrema nivåer och bidra till att avfolka Norrlands inland

.

Konkurrensutsätt inte kvinnojourerna

Av , , Bli först att kommentera 15
“Ideellt engagemang kan inte upphandlas! Regeringen vill att kommunerna ska upphandla kvinnojourerna. Detta ställer jag mig helt negativ till och där delar jag den uppfattning som socialnämndsordföranden i Sollentuna, Lennart Gabrielsson (FP) har. Lennart skriver i ett pressmeddelande: “-Kvinnojourerna är skickliga på att hjälpa utsatta kvinnor och barn utifrån deras olika förutsättningar. Vi riskerar nu att gå miste om denna kompetens då staten vill att jag och andra socialnämndsordföranden ska upphandla verksamheten. Vi ska självklart ställa krav på kvalitet och rättsäkerhet men inte till vilket pris som helst. Viktigast är kvinnornas säkerhet.”
 
 
Nej, nej, nej! säger jag. Jag har absolut ingen förståelse för att ett så viktigt arbete som till mycket stor del bygger på ett personligt och ideellt engagemang ska konkurrensutsättas. Detta vore förödande för de utsatta kvinnor som har så stort behov av en kvinnojour som de kan känna absolut förtroende för.”