Obehagligt med politiker som ljuger!

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag tycker det börjar bli obehagligt när folk ljuger inom politiken och hittar på saker. Jag har aldrig anklagat någon specifik för att läcka till media och jag blir riktigt förbannad över att man kan påstå det. Jag vet vad jag brukar säga och det står jag alltid för. Det gjorde jag också när jag sa vänstermaffia en gång. För mig är det härskarteknik, när man hittar på saker för att för att få media på det. Det är så otroligt fult gjort att göra som vänsterpartiets gruppledare har gjort. Det är inte heller första gången vänsterpartiet anklagar andra politiker i kommunen för saker, som inte är sanna.

 

Politiken är alltid ytterst ansvarig!

Av , , Bli först att kommentera 11

Det pågår en utredning i kommunen kring VK:s granskning av samhällsbyggnadskontoret och precis som jag har skrivit i min blogg tidigare, så är det svårt att uttala sig före all fakta har kommit upp bordet. För mig är det också en självklarhet, att det ska vara en opartisk utredning. Därför är det glädjande att kommunrevisionen kommer att se över det som har hänt.

Sen är också politiken ytterst ansvarig och därför känns det oerhört märkligt att den tidigare ordförande i tekniska nämnden som är vänsterpartist, säger att han inte har något ansvar för det som hänt. Jag förstår att det är pinsamt för vänsterpartiet och det är nog därför man är så tyst i frågan.

 

 

Jag är riktigt arg!

Av , , 6 kommentarer 17

Jag brukar kunna hålla mitt humör, men nu är jag riktigt arg. En journalist ringer upp mig och säger att jag har sagt vissa saker till vänsterpartiets gruppledare på ett möte med Umeå kommunföretag. Vänsterpartiets gruppledare påstår att jag bett henne hålla tyst om ett ärende? Något som jag aldrig har gjort och jag vet vad jag brukar säga och det står jag alltid för. Det gjorde jag också när jag sa vänstermaffia en gång. Att hitta på något sådant här gör mig riktigt arg och förbannad. Även igår anklagade vänsterpartiet en ledamot i fullmäktige för en sak, som inte var sann.

Än en gång!

Av , , 1 kommentar 3

Än en gång utsätts Europa för ett fruktansvärt terrordåd. Det är fruktansvärt, det som har hänt i Berlin. I dagsläget är det 12 döda och närmare 50 skadade. Dödstalet kan även stiga. Att ge sig på oskyldig på en julmarknad, för att hämnas är skrämmande. Även i Sverige har vi utsatts för ett terrordåd och det kan även hända igen. Man känner en sorg och oro över det som har hänt och det här är nog tyvärr inte sista gången vi får se ett terrordåd. Det kommer också att vara svårt, att skydda sig mot enskilda individers terrordåd. Men man får aldrig ge upp, för terrorism måste alltid bekämpas

Årets sista!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det årets sista kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Den stora frågan på dagens fullmäktige är justeringen av budgetramarna.

Från Liberalernas sida är vi mycket bekymrade över Umeå kommuns ekonomiska utveckling. När det gäller Umeå kommun så har vi stora framtida ekonomiska utmaningar och det kan ingen ha undgått. Det finns några stora orosmoln och då tänker jag först och främst på skuldutvecklingens ökning i kommunen.

Vi kan se att Umeå kommuns skuldutveckling ökar stadigt och det är oroande. Det innebär i sin tur att Kommunen och kommunkoncernens kostnader ökar vid en ökad upplåning och en högre ränta När det gäller Umeå kommuns låneskuld så är den snart 2 miljarder och den har byggts upp under de sista sex åren. Vi tar även ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner har Umeå Det har tillfört över ca 450 miljoner kronor mer varje år för kommunens verksamheter.

När det gäller Umeå kommun så har vi också en högre kostnadsnivå i flera verksamheter jämfört med andra jämförbara kommuner. Tyvärr fortsätter den också att öka och med tanke på det så måste vi börja dra åt handbromsen

 

 

 

 

 

Det krävs handling!

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen har tidigare stramat åt inom personlig assistans och man vill minska assistanstimmarna oavsett hur behoven ser ut. Efter en stor kritik lovar nu regeringen, att man ska se till att ingen kommer mellan stolarna. Men jag har svårt och tro på det. Vill man få ett stopp, så krävs det handling och inte fina ord. Fortsätter den här åtstramningen, så kommer det att slå mot de svagaste och det kommer också att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

Finns Norrland på regeringens karta?

Av , , 1 kommentar 10

Oavsett färg på regering, så hamnar alltid nya myndigheter i storstäder. Nu har också nuvarande regering. beslutat, att jämställdhetsmyndigheten ska hamna i Göteborg

Är det någon som borde ta ett regionalpolitiskt ansvar så är det staten. Man borde istället göra tvärtom och utlokalisera sina myndigheter till mindre orter. Allt behöver inte ligga i storstäderna och Stockholm. Om man ser till de sista åren, så har majoriteten av alla myndigheter förlagts i Stockholm.

När man inrättar nya myndigheter borde de förläggas utanför Stockholm och dyra hyreskostnader. Att förlägga nya myndigheter i Norrland, borde inte vara några problem med dagens teknik.

Regeringens Sverigekarta!

 

kartatag

 

Helt vansinnigt!

Av , , 2 kommentarer 7

På fullmäktige i oktober så ställde jag en enkel fråga till Hans Lindberg (S), om det fanns planer på att sälja gamla Vasaskolan som inrymmer muséet Guitars. Till svar fick jag att det inte fanns några planer alls på att sälja fastigheten. Nu helt plötsligt så är fastigheten till salu enligt en intervju med Hans i VK och man kan undra varför det har blivit en sådan här svängning på kort tid.

Jag tror själv att en bidragande anledning, kan vara kommunens kostnader för gitarrmuséet. Hittills så har kommunen gått in med över 11 miljoner kronor och då har jag inte räknat in sponsringen från de kommunala bolagen.

Men enligt Hans så ska kostnaderna för museet tas in i kommunens budget. Med tanke på kommunens ekonomi, så tycker jag det är helt vansinnigt om det är tanken. I dagsläget måste det istället vara viktigast att prioritera våra kärnverksamheter istället för annat. Det ska även nämnas att miljöpartiet också stöttar kommunens kostnader för gitarrmuséet. Det kommer också att bli intressant att se vad socialdemokraterna och miljöpartiet väljer att prioritera bort om man ska lägga in kostnaderna för muséet i budgeten.

 

Nu måste vi prioritera!

Av , , 1 kommentar 10

Precis som moderaterna säger vi i Liberalerna nej till att ge ytterligare stöd till Guitars. Från liberalerna var vi positiv till att kommunen stöttade gitarrmuseet under uppbyggnaden, men vi tycker inte att det är kommunens uppgift att fortsätta driva museet. Totalt har vi gått in med mer än 11 miljoner kronor. Då har jag inte räknat in sponsringen från kommunala bolag. Med tanke på kommunens ekonomi så tycker jag att vi måste prioritera våra kärnverksamheter.

http://www.vk.se/plus/1884379/fortsatt-kommunalt-stod-till-gitarrmuseet

 

 

Vi ska inte dra på oss mera kostnader!

Av , , Bli först att kommentera 8

När det gäller tomma lokaler så är det en oerhört stor kostnad för kommunen och jag tycker därför att vi ska avyttra fastigheter som vi inte har behov av. Jag har därför svårt att förstå, att Vänsterpartiet vill behålla Scharinska villan i kommunens regi. Vi har också en policy i Umeå kommun, att lokaler som inte används eller kan utnyttjas på något sätt, ska säljas. Jag tycker inte heller att vi ska fylla Scharinska med kommunal verksamhet, för det kommer att innebära ökade kostnader för kommunen. Det gäller samma sak för gamla Vasaskolan