Vi vill inte ha kommunala pekpinnar!

Av , , 4 kommentarer 4

Som jag har skrivit tidigare i min blogg så tror jag att äldreomsorgen blir en de viktigaste frågorna i valet. Ikväll har vi Liberaler också ett öppet möte ikväll på folkets hus kl 18 som har temat ”Hur vill du bo som senior”

Jag har även tillsammans med mina partikamrater Marianne Normark och Maria Lundqvist svarat på en debattartikel som Janet Ågren (S) och Hans Lindberg(s) har skrivit.

Här kommer debattartikeln i sin helhet!

replik: Livet ska levas hela livet

Något nytänkande kan man inte avläsa i debattartikeln. Janet Ågren och Hans Lindberg skriver om vikten av kontinuitet när det gäller medarbetare som besöker brukare i hemmet vilket är en viktig kvalitetsfaktor, där finns otroligt mycket mer att önska. För många äldre är verkligheten en helt annan.

De skriver inte ett ord om äldres rätt till att själv få välja vilka insatser de önskar eller något om alla äldre som måste bo kvar hemma till varje pris.

Äldre ska själva kunna bestämma när, hur och av vem stöd ska ges. Liberalerna vill till skillnad från socialdemokraterna inte ha några ”kommunala pekpinnar”.

Många personer vill bo kvar i sin bostad så länge det fungerar, andra önskar flytta till något mer anpassat. Det behövs en mångfald av boende för äldre, både på ordinarie bostadsmarknad och i särskilda boendeformer. Umeå kommuns äldreboenden kallas sedan många år tillbaka för särskilda boenden.

Det är bekymmersamt att platserna på demensboenden starkt reducerats vilket innebär att personer med demenssjukdom vårdas på samma enheter som äldre med andra behov. Att vårda människor med demenssjukdom kräver en anpassad miljö och vårdpersonal med stor kunskap i demensvård.

Umeå kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare både för befintlig och framtida medarbetare. Liberalerna är bekymrade över den låga andel utbildade undersköterskor som finns i äldreomsorgen och andelen sjuksköterskor måste utökas eftersom många äldre är multisjuka. Fortbildning av personal måste ske fortlöpande. All omsorgspersonal är också värda det bästa ledarskapet och en bra arbetsmiljö.

Anhöriga tar i dag ansvar för en stor del av äldrevården genom att äldre sjuka ska bo hemma till varje pris. Man ska vara väldigt sjuk för att få plats på ett särskilt boende. Anhöriga och den äldre ska kunna känna sig trygga att vård och omsorg finns när behovet uppstår, det är även viktigt att uppmärksamma alla äldre som är ensamma hemma och är utan anhöriga. Det viktigaste som kommunen kan och måste göra något åt är att förbättra stödet rejält till alla anhörigvårdare, det är inte acceptabelt som det är.

Respekten för den enskilda människan ska prägla äldreomsorgen. För oss är det en självklarhet att de sista åren av livet ska vara lika trygga och goda som de i början av livet. Livet ska levas hela livet.

Peder Westerberg

kommungruppledare (L)

Marianne Normark

landstingsgruppledare (L) och ledamot i äldrenämnden

Maria Lundqvist-Brömster

riksdagskandidat (L), Nordmaling

Lång dag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det kommunfullmäktige och som vanligt är det en lång dagordning. Från Liberalernas sida har vi som vanligt många enkla frågor och interpellationer på dagordningen. Vi har två interpellationer och den första från Peter Sedlacek handlar om musikskolan och El Sistemas framtida förutsättningar. Den andra interpellationen från mig handlar om LSS och att staten skjuter över kostnaderna till kommunen.

Vår första fråga från mig handlar om parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena och jag hoppas att man tar frågan på allvar. Min andra enkla fråga handlar om överenskommelsen om hjälpmedel mellan landstinget och kommunen. Det handlar om att kommunen höjt avgifterna på hjälpmedel och frångått avtalet. Från Liberalernas sida så sa vi också nej till höjningen. Min sista fråga handlar om min motion, om ett truckstop. Vår sista fråga från Peter handlar om järnvägsövergången i Holmsund.

På dagordningen finns också en interpellation från Arbetarpartiet som handlar om kostnaderna för färjeprojektet. När det gäller färjan, så tror jag att det på sikt måste börjas diskuteras om en fast förbindelse och då tänker jag på en broförbindelse. Nu kommer det att ta lång tid före en bro kan komma på plats och till dess så behövs en färja

Äntligen är det klart att Västra länken får byggas!

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen har idag avslagit alla överklagandena kring Västra länen och bygget får äntligen starta. Det är ett glädjande beslut och när det gäller Västra länken så är den en viktig förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och det är även en viktig förutsättning, för det växande Umeå. Projektet skulle ha varit klar 2014 och nu får vi hoppas att det inte dyker upp något annat på vägen. För mig är det också helt obegripligt att det har tagit sådan tid. Men idag ska vi glädjas!

 

Ett spel för galleriet!

Av , , 1 kommentar 7

Nu tar Stefan Löfven avstånd från det kritiserade assistansutkastet. Men så länge direktiven till försäkringskassan ligger kvar, så är utspelet bara ett spel för galleriet. Socialdemokraterna vägrar envetet backa ur direktiven till försäkringskassan. Sen har man heller inget svar, på vad som händer med dom som redan har drabbats. Det som är värst är att gräsrötterna hos socialdemokraterna inte säger ifrån. Man verkar också köpa det här utspelet. Löfven ljuger också när han säger att en socialdemokratisk regering, ska se till att människor som behöver det ska kunna leva ett fritt och oberoende liv och att det är en rättighetslagstiftning. Tror inte att han har missat att det är över 1000 personer som har drabbats.

Känslokalla sossar!

Av , , 1 kommentar 9

Igår i min blogg så skrev jag om socialdemokraternas fortsatta fälttåg när det gäller personlig assistans. Under dagen igår kunde man också läsa att socialdemokrater gick ut och sa att det bara var en utredning. Men det är inte bara en utredning, det är ett direktiv att se över ”kostnadseffektiva åtgärder” över från ansvariga ministrarna Magdalena Andersson(s) och Åsa Regner. Man har gett en tjänsteman ett uppdrag och den personen gör ju bara sitt jobb. Sen har jag inte heller sett att någon socialdemokrat har gått ut och tagit avstånd från förslagen till försämringarna. Som jag skrev igår så hoppas jag också att partiets gräsrötter står upp i den här frågan och säger ifrån.

Aftonbladets ledarsida ryter i alla fall ifrån och det ska dom ha en eloge för!

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/gPvewa/kanslokalla-sossar-struntar-i-lss-barnen

Vad håller socialdemokrater på med?

Av , , 5 kommentarer 10

Det har inte blivit någon blogg på ett tag och det på grund av att jag har gjort mig illa i höger hand. Jag kan tyvärr inte använda höger hand på ett tag och det är lite svårt att skriva. Så närmsta tiden så kommer det att bli korta bloggar.

När det gäller politiken så är jag otroligt överraskad över socialdemokraternas fortsatta fälttåg när det gäller personlig assistans. Regeringens utredare föreslår nu att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans. Ett parti som säger att man vill värna om de svagaste i samhället. Men i själva verket så gör man tvärtemot. Jag hoppas nu att partiets gräsrötter ute i landet börjar säga ifrån. Går det här förslaget igenom så kommer det också att innebära försämrade levnadsvillkor för många

 

Umeå behöver ett truckstop!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det händer mycket på Ersboda handelsområdet och kommunen förbereder även ett nytt handelsområde där. Jag har även fått samtal från företagare, att man har ett intresse av ett truckstop kommer till i närområdet. Från Liberalernas sida har vi tidigare också skrivit en motion att Umeå behöver ett truckstop. Ett truckstop är ett ställe som är ett köpcentrum för lastbilar, bussar och chaufförer, med all typ av service från bilbärgning och reparationer till boende och mat. Ett truckstop skulle även, vara bra för turistnäringen och då tänker jag främst på turistbussar, husbilar och husvagnar. Jag tycker därför det är dags att aktualisera frågan igen och därför har jag ställt en enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande Hans Lindberg (S)

ENKEL FRÅGA

Truckstop i Umeå

Ett så kallat ”truckstop” är en form av rastplats i nära anslutning till större och mer trafikerade vägar, med bland annat stora parkeringsytor, sanitetsfaciliteter, sittplatser med mera. Det kan även finnas bensinmackar, caféer och restauranger i anslutning till dessa platser. Tanken med ett truckstop är att samla service för transportfordon av olika slag, exempelvis lastbilar, turistbussar, husbilar och husvagnar.

I en tidigare motion om ett truckstop beslutade kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med ett resonemang om en eventuell lokalisering av en truck stop i anslutning till den kommande Västra länken. Nu händer det oerhört mycket på Ersboda handelsområde och enligt företagare på området finns ett stort behov av ett sådant.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Är frågan om ett truckstop i Umeå fortfarande aktuell?

Umeå den 12 februari 2018

Peder Westerberg

Liberalerna

Kommer att påverka kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Socialdemokraterna säger att man backar om den personliga assistansen, men samtidigt har man inget svar på hur man kommer att göra för dom som redan har drabbats. Den socialdemokratiska regeringen har tagit fram flera åtgärder, bland annat ett tillfälligt stopp av de så kallade tvåårsomprövningarna. Även om dessa åtgärder är välkomna, så hjälper det inte de som redan drabbats. Det är alltför många som har stora behov av assistans som nekats detta i en mycket hårdare prövning än tidigare. Den hårdare bedömningen från försäkringskassan kommer också innebära att landets kommuner påverkas. Med tanke på det så har jag ställt en interpellation till ordförande i IFN -nämnden

Förändringar i LSS

De förändringar som genomförts inom stödet till vissa funktionshindrade (LSS) har påverkat många brukare på ett negativt sätt. Vi har varit ganska eniga i farhågorna att det skulle drabba kommunerna negativt då fler bedömdes ha lägre behov än 20 timmar och alltså föll under kommunens ansvar istället för statens.
Den socialdemokratiska regeringen har tagit fram flera åtgärder, bland annat ett tillfälligt stopp av de så kallade tvåårsomprövningarna. Även om dessa åtgärder är välkomna, så hjälper det inte de som redan drabbats. Det är alltför många som har stora behov av assistans som nekats detta i en mycket hårdare prövning än tidigare.
LSS är en rättighetslagstiftning som skapar mer frihet och jämlikhet för många människor i samhället. Flera av dessa har idag berövats sin frihet och den måste de omgående få tillbaka.

Frågor till Andreas Lundgren(S), ordförande i IFN-nämnden:
1. Har Umeå kommun påverkats av förändringarna hos Försäkringskassan genom att fler brukare blivit kommunens ansvar?

2. Tycker du att det är en acceptabel utveckling, eller är du beredd att ta initiativ till att återställa behoven för de som förlorat sitt stöd?

Umeå den 12 februari 2018
Peder Westerberg
Liberalerna

Stor chans för maktskifte!

Av , , 2 kommentarer 5

Jag är otroligt glad att Liberalerna stänger alla dörrar när det gäller ett samarbete med Sverigedemokraterna. När det gäller SD så står man också oerhört långt från mina värderingar. När det gäller politik, så måste man också förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det också partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta. Politik är inte heller bara en kortsiktig lösning. Sen har jag också oerhört svårt för partier som bara driver en fråga och tror att det är lösningen på allt. Som politiker så måste man se helheten.

Jag tror också att det finns en stor chans att vi får ett maktskifte i Umeå nästa val, det med tanke på att socialdemokraterna inte har rosat marknaden. Deras samarbete med V och MP är inte heller bra för Umeå.

Varför är socialdemokraterna passiva?

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag är så otroligt glad att Liberalerna jobbar stenhårt för att förbättra levnadsvillkoren för de som har ett funktionshinder. Vi har också avsatt stora medel i vår budget för det. Men jag har oerhört svårt att förstå att ett parti som socialdemokraterna inte ligger i framkant i dessa frågor. När det gäller den personliga assistansen så säger man att man backar, men samtidigt har man inget svar på hur man kommer att göra för dom som redan har drabbats.

Socialdemokraterna är även oerhört passiva i debatten när det gäller det försämrade bilstödet som är ett bidrag till den som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller att åka med allmänna kommunikationer. När det gäller bilstödet så är det precis som den personliga assistansen. Försäkringskassan tolkar nya regler på sitt sätt och bidrar till att försämra levnadsvillkoren för många personer med ett funktionshinder. Om man ser till bilstödet så beviljades enbart 60 personer bilstöd under 2017 och det är kraftig minskning från tidigare år där antalet beslut varit runt 1800 stycken. För mig är det ganska logiskt att det är något som är galet och jag är glad att Liberalerna har lyft frågan i riksdagen.

Tyvärr verkar inte socialdemokraterna med Åsa Regner i spetsen ta dessa frågor på allvar och det märktes även nyligen i interpellationsdebatten i riksdagen gällande bilstödet. En interpellation som hade ställts av Bengt Eliasson från Liberalerna.