Stor skillnad när Lennart var ks-ordförande!

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag läste Hans Lindbergs blogg där han säger att jag var oförberedd på styrelsemötet med Umeå kommunföretag. Jag var förberedd när det gällde Umeå kommunföretag och om att tillskjuta pengar till Guitars, men jag var inte förberedd på extraärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott, att det skulle bildas en arbetsgrupp i kommunen som skulle jobba med Guitars. Att lägga upp ett extraärende som Hans gjorde, är för mig inte rätt gjort. Ett beslutsärende som kommer att kosta kommunen pengar. Jag tycker det är ett otyg, att man gör som Hans gjorde. När det gäller beslutsärenden som rör kommunen ekonomiskt ska man inte behöva få det på sittande bord.

Hans säger också att han vill ha ett bra samarbete med andra partier, men då kanske han skulle sluta köra ett enmansrace. Det var stor skillnad när Lennart Holmlund var kommunstyrelsens ordförande, då var det ett bra samarbetsklimat. Nu verkar det inte finnas någon vilja alls att samarbeta.  

Det räcker inte bara med fina ord och löften!

Av , , Bli först att kommentera 5

På senaste kommunfullmäktige hade jag ställt en enkel fråga till För och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten. Min fråga var om Umeå kommun har gett upp målet om 15 barn per barngrupp i förskolan? Med tanke på hennes svar på frågan, så känns det tyvärr långt bort innan Umeå kommun kommer att uppnå målet om 15 barn per barngrupp.

Nu får jag hoppas att socialdemokraterna står upp för van man har skrivit i sitt kommunalpolitiskta Handlingsprogram för 2015-2018 Där står det att man ska fortsätta prioritera barngruppernas storlek i förskolan med målet i genomsnitt 15 barn per grupp. Men det räcker inte bara med fina ord och löften,utan det måste vara verkstad också. Sen är det också intressant att socialdemokraterna även försökt stryka målet för några år sedan.

Från Liberalernas sida så kommer vi alla fall, att fortsätta och jobba för att målet ska förverkligas så fort som möjligt.

 

 

Tyvärr förstår inte alla politiker, företagens betydelse för Sverige

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag besöker vi en massa företag med kommunstyrelsens näringslivs och planeringsutskott. Det brukar alltid vara intressanta besök och det är viktigt att vi politiker får träffa företag och föra en dialog. Idag kommer vi bland annat att besöka O’Learys,Swedbank och T3

Det är också viktigt att det är bra villkor för nya och växande företag och det i sin tur är en förutsättning för fler jobb. Det är även viktigt att regelkrånglet minskar för företagen. Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Tyvärr förstår inte alla politiker, företagens betydelse för Sverige

Vi får inte heller glömma, att det är småföretagarna som utgör basen av företagandet i Sverige. När det gäller företag som har noll till nio anställda, så utgör de ca 95 procent av alla företag

 

Äntligen förverkligas gymnastikens hus!

Av , , Bli först att kommentera 3

Häromdagen såg jag några bilder från byggandet av gymnastikens hus och jag är otroligt glad att huset äntligen förverkligas. När det gäller Gymnastik föreningarna i Umeå så har man väntat i över 20 år på att få ett gymnastikens hus. Man har också blivit lovade och trott att man skulle få ändamålsenliga lokaler. Men gång på gång har det strukits ur budgeten av majoriteten. Från Liberalernas sida så är vi också otroligt glada att det äntligen att förverkligas. Det är också något som vi har kämpat länge för.

Utsatt läge!

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår på kommunfullmäktige hade Ulrica Westerlund Liberalerna en riktigt bra interpellation, som var ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Rubriken på interpellationen var ”Extra statsbidrag för att kunna hantera flyktingsituationen.Frågeställningen i interpellationen handlade om vart dessa pengar planeras och vad de används till. I interpellationen ställdes även frågan om det gjorts någon konsekvensanalys med anledning av 2015 flyktingsituation.

Med tanke på hur det ekonomiska läget ser ut i kommunen, så är det viktigt att vi följer upp, vad våra pengar används till. Vi har även stora utmaningar i framtiden och som jag skrivit tidigare i min blogg så har vi även ett ekonomiskt utsatt läge i kommunen. Vi får inte heller glömma att Umeå har dragit på sig mera kostnader än jämförbara kommuner. Det är stora summor det rör sig om, tyvärr verkar också Umeå fortsätta att dra på sig ännu mera kostnader än jämförbara kommuner.

Interpellationen i sin helhet

http://www.umea.se/download/18.20690b651567dc7526ce402/1471853142565/i1607.pdf

Blivit en prestigefråga för Hans (L)!

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår på kommunfullmäktige hade Anders Ågren (M) en mycket bra  interpellation med rubriken ”Avyttra delar av beståndet för att möjliggöra snabbare nyproduktion av hyresrätter!”

När det gäller bristen på bostäder i Umeå så är det också ett stort hot mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål för bostadsbyggandet. Det Umeå också skulle behöva är mera hyresrätter, för att alla ska få en möjlighet att få ett eget boende. Nu har bostadsbyggandet ökat senaste året, men det räcker ändå inte och det går heller inte bara, att låta den privata marknaden ta hela ansvaret. Kommunen måste också ta sitt ansvar.

Från Liberalernas sida vill vi att att Bostaden AB ska finansiera nybyggen genom att sälja av delar av sitt bestånd. Därigenom kommer också AB Bostaden att bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter. Sen är det också bara att blicka norrut till Skellefteå, där Skebo det kommunala bolaget sålt ut delar av sitt bestånd, för att kunna finansera nyproduktion av bostäder. Man har också genom försäljningen möjliggjort etableringen.

Det är också många kommuner i landet som är ledda av socialdemokrater, som har avyttrat delar av sitt bestånd, men tyvärr verkar den här frågan blivit en prestigefråga för Hans (L).

 

Kommer Umeå att få en fullstor fotbollshall?

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag har jag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige, där frågeställningen är: ”Kommer Umeå att få en fullstor fotbollshall på Nolia”

 

Kommer Umeå att få en fullstor fotbollshall på Nolia?

Tyvärr är det så att Umeå saknar en fullstor fotbollshall och det är en fråga som har diskuterats över 30 år. Är det något Umeå behöver så är det en fullstor fotbollshall. Det skulle behövas för såväl elitlag i fotboll som breddverksamheten

Det har också varit många turer sista tiden, kring ett eventuellt byggande av en fullstor fotbollshall. Nu finns det också planer på att flytta Noliaområdet och där har det också uttalats att man utreder en placering av en fotbollshall på I20 området.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) följande:

 

  1. Kommer det att bli en fotbollshall på Nolia? 
  2. Vad är ditt besked till de föreningar som väntar på en ny fotbollshall?

Fel ställe att bygga på!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag på kommunfullmäktige har vi diskuterat om byggandet av en sportspark vid arenorna på Gammlia. Jag är mycket positivt inställd till spontanidrottsplatser, men det här känns som helt fel läge. Bygger man en sportspark, så kommer antalet parkeringsplatser att minska. Är det stora matchaarrangemang på alla arenor, så finns det inte heller i dagsläget parkeringar. Med tanke på tiderna när matcherna läggs bland annat på helger och kvällar så är det också oerhört svårt att ta sig dit med kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och dagordningen är lång. Från Liberalernas fullmäktigegrupp så har vi en motion, en interpellation och en enkel fråga. Lotta Holmberg har skrivet en mycket bra motion som handlar om att äldre kan fortsätta att leva ett självständigt liv så länge vädret tillåter, men att man kan få hjälp och stöd när det känns alltför osäkert att röra sig utomhus. Ulrica Westerlund har en också mycket bra interpellation som handlar om att Umeå kommun i slutet av 2015 27,1 mkr i extra statsbidrag för att kunna hantera flyktingsituationen. I sin interpellation vill Ulrica bland annat ha svar på vad dessa pengar har använts till.

Från min sida så har jag skrivit en enkel fråga till För och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten. Den enkla frågan har rubriken: ”Har Umeå kommun gett upp målet om 15 barn per barngrupp i förskolan?” Från Liberalernas sida känner vi också en stark en oro över att socialdemokraterna har gett upp målet. Med tanke på att det är ett över tio år gammalt mål och trots tillskjutande av medel, under åren för att minska barngruppernas storlek, så har det inte heller uppfyllts.

Det blir ingen fotbollshall de närmsta åren!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu förstår jag varför det är tyst om byggandet av en fotbollshall i Umeå. Trots löften av Socialdemokraterna i talarstolen på kommunfullmäktige om att det snart är på gång, finns det helt enkelt inga tankar på att bygga en hall de närmsta åren. Nu har Hans Lindberg (S) också uttalat sig i frågan, där han säger att man utreder en placering av en fotbollshall på I20 området. Det innebär i sin tur att det inte kommer att bli en hall de närmsta åren och att den definitivt inte kommer att hamna på Nolia området.

Nu får vi hoppas att fotbollen inte får vänta ytterligare 30 år på en hall. Jag kommer hur som helst att fortsätta kämpa för att det byggs en hall så fort som möjligt