Stora utmaningar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige och dagordningen är lång. Från Liberalernas sida så har vi bland annat två enkla frågor, som handlar om att det i dagsläget står två stora fastigheter i princip tomma, eller är på väg att tömmas. Det är gamla Vasaskolan där gitarrmuseet ligger, samt gamla Fridhemsgymnasiet.

Det finns också rykten om att intressenter finns för dessa fastigheter och nu måste alla korten måste upp på bordet, åtminstone för oss som är högst ansvariga för kommunens verksamheter. Det blir spännande och se vilket svar som kommer idag.

Kommunens ekonomi kommer också att diskuteras på fullmäktige och som alla vet så står kommunen inför stora utmaningar.

Kommer att påverka oss!

Av , , 1 kommentar 7

Valdagen i USA börjar närma sig och snart får vi veta vem som blir USA:s nya president. I början trodde jag det var otänkbart att Donald Trump skulle vinna presidentvalet i USA, men nu börjar jag bli riktigt orolig. Mardrömmen kan bli verklighet och blir Trump president skulle det också drabba Sverige, eftersom han vill införa tullar och högre skatter för importer till USA. Det skulle också få stora konsekvenser för världshandeln. Det finns också en stor risk att vi får ett osäkert läge ute i världen

Jag tror att valet kan gå hur som helst och det kan hända mycket fram till valet. Det finns också mätningar I USA som säger att det är ett dött lopp i dagsläget.Sen har FBI har också återupptagit utredningen av Hillary Clintons mejlhantering under hennes tid som utrikesminister och det är inget som kommer att gynna henne i valet.

Nu sätter jag mitt hopp till Hillary Clinton och hoppas att vi slipper få en osäker värld i framtiden

Alla ska inte med (S)

Av , , 1 kommentar 6

Socialdemokraterna brukar köra med sin slogan ”Att alla ska med” Samtidigt har man infört en åtstramning, som slår mot de svagaste och kommer att innebära försämrade levnadsvillkor, för många som har ett funktionshinder.

Ett parti som säger att man värnar om de svagaste i samhället, men i själva verket så gör man tvärtemot. Finansminister Magdalena Andersson (S) har nämligen pekat ut lagen om stöd och service (LSS), som ett område att spara in på och även gett försäkringskassan instruktioner att strama åt ytterligare inom personlig assistans. Trots massiv kritik fortsätter (S) också att försvara sin åtstramning.

Det ska nämnas att det finns kloka socialdemokrater ute i landet, som tycker att sitt parti ska backa i frågan. Men tyvärr är dom för få.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23806150.ab

Enmansshowen verkar fortsätta!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagarna har jag lämnat in två enkla frågor till kommunfullmäktige, som handlar om att det i dagsläget står två stora fastigheter i princip tomma, eller är på väg att tömmas. Det är gamla Vasaskolan där gitarrmuseet ligger, samt gamla Fridhemsgymnasiet.

Det finns också rykten om att intressenter finns för dessa fastigheter och nu måste alla korten måste upp på bordet, åtminstone för oss som är högst ansvariga för kommunens verksamheter. Som vanligt verkar det vara en enmansshow från Hans Lindberg.

Tomma lokaler är också en oerhört stor kostnad för kommunen och jag tycker också att vi ska avyttra fastigheter som vi inte har behov av.

Här kommer de enkla frågorna

Enkel fråga
Fridhemsgymnasiet

Verksamheter har flyttat från Fridhemsgymnasiet och byggnaderna står på en av kommunens mest attraktiva marker.

Fråga till Hans Lindberg (S):

Finns det planer på att sälja fastigheten och finns det intressenter?

Enkel fråga
Försäljning av ”Guitars”

Sedan konkursen för restaurangen Guitars är läget oklart kring framtiden för gamla Vasaskolan. Nu förekommer rykten om att det finns intressenter för fastigheten.

Fråga till Hans Lindberg (S):

Finns det planer på att sälja fastigheten och finns det intressenter?

 

Ovanligt tyst!

Av , , 1 kommentar 9

Det är ovanligt tyst bland våra riksdagspolitiker när det gäller införandet av en vägslitageavgift. I dagsläget är det bara Edward Riedl (M) som står upp i frågan.

Införandet av vägslitageavgiften kommer att slå oerhört hårt mot näringslivet i länet och det verkar många inte många ha förstått än.

Det här också ett hårt slag mot svensk åkerinäring och avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället.

Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometerskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen

säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som kilometerskatt och höja bensinpriset för oss i Norrland känns inte rätt.

 

Bensinen alldeles för billig?

Av , , 1 kommentar 13

I en intervju uttalar sig infrastrukturminister Anna Johansson (S) att ”Just nu är bensinen alldeles för billig” Det uttalandet innebär att man kan förvänta sig att socialdemokraterna, kommer att stötta miljöpartiets linje om att höja bensinskatten.

En höjning av bensinpriset kommer att påverka de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. För många är bilen också helt nödvändigt för att få vardagslivet att fungera. Ett högt bensinpris kommer också att drabba hushåll med låga inkomster.

För många Norrlänningar kommer det också få stora konsekvenser, när bensinpriset höjs. Av naturliga skäl, har vi inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät i Norrland. Det är bara att konstatera att (S) och (MP) vill fortsätta straffa Norrland

Centrumhandeln!

Av , , Bli först att kommentera 5

Med tanke på den sista tidens diskussioner om torget, så har vi från Liberalerna ordnat ett öppet möte om centrumhandeln.

När det gäller ombyggnaden av centrala Umeå, så är det bara konstatera att det inte har varit lyckat. Dels har det varit kostsamt och det har tagit alldeles för lång tid. Sen får man inte heller glömma, att det är kostsamt för kommunen med alla ombyggnationer. Med tanke på vårt ekonomiska läge, så tycker jag också att vi måste prioritera våra kärnverksamheter.

Här kommer information om mötet!

Öppet möte om centrumhandeln

Vad händer med ombyggnationen av Rådhustorget? Hur kommer centrum att se ut de kommande åren? Hur kommer staden att utvecklas?

Möt företrädare för kommunen och centrumhandeln. Dessutom får du chansen att ställa frågor i en öppen diskussion där alla har möjlighet att yttra sig!

Måndag 24 oktober

Klockan 19.00

Ordenshuset

Skolgatan 48, Umeå

 

Enmansshow!

Av , , Bli först att kommentera 11

När det gäller kommunens ekonomiska läge så det allvarligt. Som politiker i Umeå kommun så är det då en självklarhet att vara ifrågasättande. Att då kalla det för populistiskt och att förlöjliga debatten känns inte seriöst. Som läget är nu, så är det också en enmansshow i Umeåpolitiken. Jag saknar förra mandatperioden, då var det mera samarbete. Nu finns det inget samarbete alls och vill man ha det, så måste man bjuda upp. Sen gör det inte saken bättre, när man försöker förlöjliga och nervärdera andra politiker i sin blogg.

 

Som vanligt försöker Hans skämta bort det allvarliga läget!

Av , , 3 kommentarer 14

Läser Hans Lindbergs blogg och ser att han angriper mig och Anders Ågren för våra synpunkter på kommunens ekonomi. Som vanligt försöker Hans skämta bort hela situationen. Med tanke på det han skriver i sin blogg, visar det att han inte verkar ha koll på läget. Som vanligt är det också regeringens fel, fast nu är det inte den nuvarande utan den förra.

Precis som jag skrev i min blogg tidigare, så är Umeå kommuns låneskuld snart 2 miljarder och den har byggts upp under de sista sex åren. När det gäller Umeå kommun så har vi också en alldeles för stor kostym och då går det inte bara att gasa på som ingenting har hänt. När det gäller Umeå kommun så har vi också en högre kostnadsnivå i flera verksamheter jämfört med andra jämförbara kommuner. Tyvärr fortsätter den också att öka och med tanke på det så måste vi börja dra åt handbromsen

Vi tar även ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner har Umeå Det har tillfört över ca 450 miljoner kronor mer varje år för kommunens verksamheter. Vi får också extra intäkter från vår vattenkraft.

 

Ett stort misslyckande av (S)

Av , , 1 kommentar 10

Som läget ser ut nu, så kommer Umeå kommuns budget att justeras innan nyår. Om så sker så är det ytterligare ett bevis, på att Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin i Umeå. Regeringens politik är den stora anledningen till att vi måste göra om budgeten. Dels har skatteprognosen försämrats och samtidigt så sänker också regeringen den statliga ersättningen för ensamkommande barn och unga. Totalt rör det sig om 140 miljoner kronor..

Man får inte heller glömma, att vi sen tidigare har en dålig ekonomi i Umeå. Umeå kommuns låneskuld är snart uppe i 2 miljarder. Det ska nämnas att låneskulden 2009 var 0 kr. När det gäller Umeå kommun så har vi också en högre kostnadsnivå i flera verksamheter jämfört med andra jämförbara kommuner. Vi tar även ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner.

Sen går det inte heller att bara skylla på regeringen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå har under de sista tre åren, också visat att man inte har kontroll över kommunens ekonomi.