Umeå behöver en central gästhamn!

Av , , 2 kommentarer 7

Jag har fått många synpunkter sista tiden på att det behövs en central gästhamn i Umeå. Från Liberalernas sida så har vi länge drivit frågan om en gästhamn i centrala Umeå och tyvärr inte fått gehör för det. Redan 2007 lämnade vi Liberaler in en motion om en central gästhamn och fick även avslag på motionen. Svaret till avslag var att man jobbade med en fördjupad översiktsplan för älvslandskapet och där skulle en utredning om en gästhamn ingå. 2014 skrev vi ytterligare en motion om en central gästhamn och fick då svaret att man utredde frågan.Eftersom det inte hände något i frågan, så skrev vi ytterligare en motion 2017 och fick då till svar att fritidsnämnden skulle få medel till att vara med om en förstudie om en gästhamn i Umeå. Vi yrkade även nyligen att i samband med renovering och ombyggnation av katamarankajen skulle man skapa förutsättningar för en gästhamn. Men där fick vi avslag och det blev ingen utredning. Tyvärr har vi inte heller tidigare fått något stöd av något parti i frågan förrän, vi la den sista motionen 2014 då Moderaterna biföll vår motion.

Tyvärr verkar bara socialdemokraterna vilja utreda frågan och jag ifrågasätter hur man kan utreda en gästhamn i över tio år. Det skulle också vara intressant att veta vad all utredning har kostat. Sen har det också målats upp en bild av det ska bli en jättedyr investering och det är bara att åka söderut och se hur Övik har gjort. Det går också att föra en dialog med näringslivet i frågan. En central gästhamn skulle också skapa goda förutsättningar, för en betydande ökning av antalet gästnätter och även vara positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. Det skulle även innebära ett lyft för handeln och givetvis för båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla i Umeå och självklart måste det göras i samråd med båtfolket.

Demokratin får inte försvagas

Av , , Bli först att kommentera 8

Coronapandemin fortsätter att skörda liv i Sverige och det är svårt att spekulera hur länge den kommer att hålla i sig. Det man kan konstatera är att faran inte är över och det som har hänt i Gällivare visar det. Coronapandemin har också påverkat politiken med mindre möten och att man har digitala möten istället för fysiska. När det gäller kommunfullmäktigesammaträdena så har antalet ledamöter halverats och tiden minskats ned till tre timmar. Interpellationer och enkla frågor hinns inte heller debatteras och det blir skriftliga svar. Som jag skrivit tidigare i min blogg så ska vi politiska partier självklart hjälpas åt under coronapandemin, men demokratin får inte försvagas. Det får inte heller bli så att styrande partier kan driva igenom beslut, utan politisk majoritet. Om corona pandemin fortsätter under en längre tid, så måste det också hittas lösningar så att alla ledamöter kan delta via distans i nämnder och kommunfullmäktige. Något som också går enligt kommunallagen. När det gäller kommunfullmäktige så borde man kunna ha en större sal att ha sammanträdena i för att få bra social distansering. Vi har också tidigare haft fullmäktigemöten på Nolia. Tycker också att vi ska öppna för att ha längre kommunfullmäktigemöten än tre timmar. Nu är inte nästa kommunfullmäktige förrän i slutet på augusti och mycket kan hända till dess när det gäller corona pandemin. Men jag tycker ändå det är dags att börja förbereda sig, genom att hitta större lokaler för kommunfullmäktige som man kan få bra social distansering i. När väl pandemin är över så förväntar jag mig också att det blir en utvärdering, hur kommunen har agerat med allt under pandemin.

Vila i frid

Av , , 1 kommentar 6

Idag har jag tagit ett sista farväl av min partikamrat i Liberalerna Lennart Degerliden. Mina tankar går till hans familj och sorgen och saknaden är stor. Vila i frid Lennart

Varför är det så tyst i debatten?

Av , , Bli först att kommentera 3

En stor anledning att jag engagerade mig i Liberalerna var att partiet alltid har satt funktionshinderfrågor och rättighetsfrågor högt på dagordningen. Funktionshindersfrågor och rättighetsfrågor är också något som berör oss alla, men varför är det så tyst i debatten kring dessa frågor från många partier. Har under mina år i politiken och i mitt 20-åriga engagemang i funktionshinderrörelsen tyvärr också sett att det bara är ett fåtal politiker i regionen och kommunen som visar intresse för dessa frågor. Det finns säkert många orsaker till det, men det är ändå oerhört konstigt att dessa frågor inte prioriteras från politikens sida. Det är heller ingen liten grupp som har ett funktionshinder i Sverige och en uppskattning är att det är ca 20 procent som har ett funktionshinder av något slag. Självklart är konkurrensen med andra politikerområden stor, men det är ändå konstigt att vissa partier visar sådant ointresse för dessa frågor. Sen hjälper det inte att bara ta fram fina dokument utan det är handling som räknas.

Umeå kommun borde vara ett föredöme

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag på kommunfullmäktige fick jag svar på min enkla fråga som handlade om tillgängligheten vid kommunens badplatser. Enligt svaret så är tillgängligheten bra på kommunens badplatser och det kan jag inte hålla med om. Det handlar inte bara om att ta sig ut på en brygga, utan det måste även finnas en möjlighet att komma i och upp från vattnet och där finns det mycket att göra. Sen är det också viktigt att det finns en bra tillgång på handikapparkeringar i närområdet. Det här är en fråga som jag tycker att vi måste ta på allvar och när det gäller att få delta i samhället på lika villkor ska det vara en rättighet och en självklarhet. Tyvärr är inte fallet så när det gäller att kunna bada på en kommunal badplats. När det gäller tillgängligheten för landets badplatser så är den inte bra och i många kommuner finns det ingen tillgänglig badplats alls. I flertalet av de kommuner som det finns tillgängliga badplatser, så är det endast en liten andel av badplatserna som är tillgängliga. Umeå kommun som vill vara den mest tillgängliga kommunen i landet, borde vara ett föredöme när det gäller tillgänglighetsanpassade badplatser.

Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det kommunfullmäktige och dagordningen är inte så lång. Fullmäktige är också nerkortat till tre timmar och antalet ledamöter är även minskat till hälften på grund av coronapandemin. Det känns tråkigt att det inte blir så långa debatter, men nu är det som det är med coronan och det är bara att acceptera och ha förståelse för. Från Liberalernas sida så har vi på dagordningen en enkel fråga som handlar om tillgängligheten vid kommunens badplatser.

Dålig tajming av miljöpartiet

Av , , 1 kommentar 5

Miljöpartiet tar nu strid för byggandet av höghastighetståg och kritiserar Liberalerna för att bromsa projektet. Jag tycker det är helt rätt att projektet bromsas upp och i januariavtalet var överenskommelsen att det skulle vara en bred förankring bland partierna. Som läget är nu så har också några partier valt att hoppa av samtalen. Sen är det också fel läge att lägga över 230 miljarder på höghastighetståg. Pengar som verkligen skulle behövas för att rusta upp vår sjukvård och äldreomsorg. Sveriges ekonomi har också fått ett stort bakslag av coronan och då välja att börja diskutera höghastighetståg känns dåligt tajmat. Sen finns det också flera experter som säger att byggandet inte ger någon effekt på Sveriges tillväxt. Riksrevisionen har också kritiserat regeringen för att vara alltför fokuserad på höghastighetståg, i stället för att utreda alternativa lösningar.

Snart kommer beskedet

Av , , Bli först att kommentera 3

Snart kommer beskedet i Palmeutredningen och det kommer bli oerhört intressant och höra vad man har kommit fram. Det har nu också gått över 34 år sen mordet på Olof Palme och det kändes som att det aldrig skulle komma någon lösning på mordet av statsministern. Mordnatten minns man väl och jag trodde det var ett skämt när taxichauffören i Växjö sa att Palme hade blivit mördad. Nu får vi hoppas det blir en lösning så att de efterlevande får ett avslut på utredningen

Socialdemokraterna håller inte sina löften!

Av , , Bli först att kommentera 5

Tyvärr har det blivit ett sammanbrott i försvarsuppgörelsen på grund av att socialdemokraterna inte håller sina löften. Medel som ska tillskjutas har bland annat försvunnit till andra ändamål. Försvarsuppgörelsen baserades på att Sverige skulle skyndsamt återta en betydande militär förmåga. Från Liberalernas sida så har vi också under många år drivit frågan att vi måste rusta upp Sveriges försvar och vi har även fått kritik för det. Många har hävdat att det inte har behövts på grund av det aktuella läget i världen och det kritikerna inte har tänkt på är att det har en oerhörd lång tid att rusta upp Sveriges försvarsförmåga. Det är heller ingen nyhet att Sveriges försvar har halkat efter och att vår försvarsförmåga inte är större idag, än det var 2006.

Här kommer en bra debattartikel från Nyamko Sabuni och Allan Widman, försvarspolitisk talesperson (L)
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nap1gB/hultqvist-bar-ansvaret-for-sammanbrottet

Valet närmar sig!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår var det partiledardebatt och man märker att valet närmar sig. Debatten handlade om vård och ekonomi med anledning av coronakrisen. Kritiken var hård mot regeringen i debatten och det handlade bland annat om uteblivna masstestningar och höga dödstal. När det gäller masstestningar så finns det många oklarheter och det kommer bli intressant att se vad coronakomissionen kommer fram till. Nu får vi hoppas att den kommer på plats snarast möjligt, så vi kan även se om vi kan agera annorlunda så länge pandemin pågår. Tycker också att det var svårt att utse en vinnare i debatten och att även utse någon förlorare. Det kanske berodde på ämnet, men jag tror att hur som helst så kommer coronakrisen att påverka valutgången. När det gäller vi Liberaler så ligger vi inte bra till i opinionsmätningarna. Men det är lång tid kvar till valet och jag tror att vi vinner i längden, om vi står fast vid vår liberala ideologi.