Livet på landet!

Av , , Bli först att kommentera 9

Många blev överraskade när jag flyttade ut på landet. Men det har alltid var min dröm att bo ute på landet nära natur och skog Jag växte också upp med en far som älskade att vara ute i naturen och han tog med mig på många jakt- och fisketurer. Min pappa ägde också en sportfiskebutik när jag var liten och så jobbade han också som jakt- och fiskeguide i Canada och Alaska. Fick även lyckan att följa med på några turer dit. Tyvärr har det inte blivit så mycket fiske senaste åren, men till sommaren blir det fiske nere vid älven.

Det blir också många mil i bilen, men det är det värt. Det är skönt att få njuta av lugnet på landet efter alla möten. Brukar även ta många promenader i skogen och där får jag många idéer när det gäller politiken.

Här kommer lite bilder från livet på landet!

Nu på morgonen fick jag också besök av några älgar vid altanen!

CSC_0180

Bärplockning!

10610523_10153531690288150_6817478915718039535_n

Svanar nere vid älven!

Canon kamera 1601 146

Några älgar på besök!

Canon kamera 1601 174

Fantastisk utsikt vid Vindelälven!

ip jan 16 130

Mina husdjur!

ip jan 16 066

 

Föreningslivet måste få ökat stöd!

Av , , Bli först att kommentera 5

Har en fullbokad kalender, men när jag har en öppning försöker jag ofta gå och se på idrott. Igår var jag och såg innebandymatchen mellan IKSU och Dalen och det var en otroligt bra match. IKSU vann med hela 9-0 och i dagsläget så måste man vara favoriter till SM-guldet.

Umeå kallas för innebandyns Mecka och det förstår jag. Innebandyn har gjort en fantastisk resa i Umeå och det beror på att det finns så otroligt många duktiga föreningar ledare, tränare och ideella krafter kring lagen.

Från Liberalernas sida så tycker vi att det är viktigt att stödja föreningslivet. Det är mycket viktigt med ett fungerande föreningsliv, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. I Umeå finns idag ca 800 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsidrottsföreningar.

När det gäller Föreningslivet i Umeå kommun så får man stöd, i form av både kontant föreningsstöd och tillgång till idrottsanläggningar. Därför är det viktigt att vi i kommunen tänker långsiktigt och inser att idrottstödet inte är en kostnad utan en investering för framtiden. En höjning av det lokala aktivitetsstödet skulle vara en bra lösning

Önskar att fler partier sluter upp!

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu har Kvarkenprojektet stött på motvind i Finland. Den finska regeringen har inte med den i listan på ärenden som bereds för att skicka till EU-kommissionen. Om inte finska regeringen är med på tåget, så kommer det att bli svårt att genomföra projektet. Nu tror jag inte sista ordet är sagt i den här frågan och jag hoppas på en öppning från den finska regeringen.

Från Liberalernas sida så är Kvarkentrafiken en viktig fråga och på vårt landsmöte bifölls också min motion om Kvarkentrafiken. Maria Lundqvist Brömster min partikamrat motionerade också i samma fråga. Jag skulle också önska att fler partier sluter upp på riksnivå och gör precis som Liberalerna har gjort. Vad jag förstår så är Liberalerna också det enda parti på riksnivå .som har tagit ett beslut om att stötta färjeprojektet. Att prata och nämna det är en helt annan sak.

Här kommer vårt pressmeddelande efter landsmötet!

Kvarkentrafik prioriteras av Folkpartiet

Maria Lundqvist-Brömster och Peder Westerberg har i en motion föreslagit att Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för att hitta en gemensam lösning för en hållbar Kvarkentrafik mellan Sverige och Finland. Folkpartiet Liberalernas landsmöte, som äger rum under helgen, har beslutat att stödja motionen fullt ut då Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga utan såväl en nationell som europeisk fråga av stor betydelse.

Jag är väldigt nöjd att partistyrelsen instämmer i att de öst-västliga förbindelserna är viktiga för näringslivet, för kulturen och för samhället i stort och att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att förbindelserna fungerar och hitta en gemensam lösning, säger Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga, utan i högsta grad en nationell och europeisk fråga. Det är därför viktigt att Folkpartiet nu ligger på regeringen och EU-kommissionen att uppskatta värdet av en hållbar färjetrafik och att man också tar ansvar för eventuellt investeringsstöd, säger Peder Westerberg (FP)

Här kommer min motion till Landsmötet!

Motion – Bind ihop Europaväg 12!

Kommunikationer är en förutsättning för den fria rörligheten av såväl mäniskor som varor och tjänster. Inom Europa finns ett Europa-vägnät som bidrar till den fysiska rörligheten, inte minst av människor och varor. Europaväg 12 är den sådan väg, som går i väst-östlig riktning, från Mo-i-Rana i Norge till Pedrozavodsk i ryska Karelen. Samfärdsel i väst-östlig riktning har historiskt haft en mycket stor betydelse för de nordligaste delarna av Europa.

Det allt överskuggande problemet är Europaväg 12 är att den är avskuren mellan Umeå i Västerbotten och vår närmaste grannstad, Vasa i Österbotten. (Notera landskapsnamnen: Västra och Östra Bottnen – landskapen på vardera sidan av Bottenviken.) Förbindelsen över Kvarken – denna del av Bottenviken – har under långa tider skett med båt; ibland också över isen, när vintrarna varit hårda.

Kommunerna Umeå och Vasa har bildat ett gemensamt färjebolag som idag trafikerar rutten, framför allt för att underlätta godstransporter, som annars skulle behöva ta vägen runt Bottenviken (alltså via Haparanda – Tornio). En ny, modernare, snabbare färja projekteras nu. Finansieringen av denna kräver en samverkan mellan EU och de två nationerna, Finland och Sverige. Hittills har framför allt den svenska staten varit synnerligen avvaktande, medan tongångarna varit mer positiva i Finland. Nu finns dock en svag ljusning, eftersom nuvarande regering antytt att ett stöd skulle kunna vara tänkbart.

Jag yrkar, att Folkpartiet liberalerna kraftfullt stöder ett initiativ till finansiering av färjan Umeå – Vasa, för att åstadkomma en modern, miljövänlig lösning av trafiken på Europaväg 12.

http://www.vk.se/plus/1627007/kvarkenprojektet-hotat

 

Vill införa samtalsförbud!

Av , , 1 kommentar 4

Nu kommer Sverige att införa åldersgränser för sociala medier, efter att EU beslutat om ett nytt dataskyddsdirektiv. Grunden till förslaget är en åldersgräns på 16 år, men miljöpartiet öppnar upp för att ytterligare sänka det till 13 år.

Intressant att ett parti som jobbar för att sänka rösträttsåldern till 16 år, vill införa samtalsförbud för unga på sociala medier. På miljöpartiets hemsida kan man också läsa att ungdomar behöver få större inflytande i samhället. Sociala medier är väl ett utmärkt ställe för att uttrycka sina känslor i samhällsdebatten. Jag vet också att det finns många som skriver hemska saker på sociala medier och där har vi alla ett ansvar.

Att förbjuda unga att vara på nätet, tror jag är helt fel väg att gå. Det borde väl vara bättre att det satsas på att ge unga mera kunskaper, om hur man förhåller sig mot varandra på sociala medier.

Hur lågt kan man sjunka?

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är lång tid fram till valet, men jag skulle vara ordentligt orolig om jag var socialdemokrat. Nu är den stora frågan, hur lågt kan man sjunka. Jag tror själv att man kommer att sjunka ordentligt fram till valet.

Stefan Löfven har också varit en svag statsminister och samarbetet med miljöpartiet har verkligen varit misslyckat. Men det går inte bara att skylla på samarbetet. Flyktingkrisen kan också ha en bidragande orsak, men samtidigt var socialdemokraternas opinionssiffror redan på väg ner före flyktingkrisen.

När det gäller Liberalernas siffror i opinionsmätningarna, så hade jag hoppats på bättre siffror. När det gäller vår politik så vill jag se en ännu mera socialliberal inriktning. Eftersom jag i grunden är socialliberal, hoppas jag att den socialliberala politiken får större utrymme i Liberalerna. När det gäller Liberalerna så har vi en har en stark historia i socialliberal politik och vem minns inte Bengt Westerberg som under 1985 års val gjorde en stor framgång, med socialliberal politik på agendan.

 

 

 

 

Självklart ska Umeå vara residensstad i en ny storregion!

Av , , 1 kommentar 5

Om det nu blir en ny storregion, så måste vi politiker i Umeå självklart jobba för att Umeå ska bli residensstad. Så kommer också andra politiker i andra städer göra.Hans Lindberg (S) skriver i sin blogg att innehållet är viktigare än huvudstad.  För mig är både innehållet och att Umeå ska vara residenstad lika viktigt.  Hans skriver också i sin blogg att ”Som facklig ombudsman har jag lärt mig att man aldrig ska börja prata om detaljer för då låser man en förhandling ganska snabbt.” Jag börjar bli riktig orolig när han uttalar sig så. Som kommunstyrelsens ordförande i Umeå måste han sticka ut hakan och lyfta fram Umeå i alla förhandlingar. Sen vet alla också, hur bra det går för hans partikamrat Stefan Löfven när de gäller förhandlingar, han hade också vana från fackliga förhandlingar.

Har socialdemokraterna gett upp?

Av , , Bli först att kommentera 5

Liberalerna har länge drivit frågan, om mindre barngrupper i Umeå. Redan 2005 togs det uppsatta målet i för och grundskolenämnden, om att det skulle vara max 15 barn per avdelning till 2009. Kommunfullmäktige tog även samma mål. Om man nu tolkar socialdemokraterna rätt, så verkar det som man har gett upp målet om 15 barn/grupp i förskolan. Det är också över ett tio år gammalt mål och trots tillskjutande av medel, under åren för att minska barngruppernas storlek, så har det inte heller uppfyllts

 

Lägg din röst på Udominate!

Av , , Bli först att kommentera 4

Äntligen har Umeå fått sin egen idrottsgala och den kommer att äga rum torsdagen den 11 februari

Jag tycker det är otroligt viktigt att vi hyllar idrottsrörelsen och jag har också själv både idrottat och varit engagerad i många föreningar.

När det gäller Umeå så har vi en fantastisk idrottsrörelse i Umeå, med många föreningar som gör ett fantastiskt arbete. Idrotten Umeå engagerar också så otroligt många. Allt från spelare, tränare ledare, funktionärer, styrelsemedlemmar till publik.

Jag tycker också att det är viktigt, att vi politiker ger föreningarna förutsättningar för att kunna bedriva sina verksamheter och det behövs bland annat genom bra anläggningar och ekonomiskt stöd.

Man kan även rösta i olika kategorier fram till den 7 februari kl 24.00  och jag hoppas att många lägger sin röst på Udominate Basket som årets damlag. Udominate har gjort en fantastisk resa inom basketen, med bland annat spel i Euroleague. Sen vill jag också att man röstar på UMEÅ BSKT och Luca Romano.

Här kommer länken till röstningen!

http://umeaidrottsgala.se/evenemang/omrostning/

 

Det bästa för majoriteten är att oppositionen är tyst!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag är det kommunfullmäktige och det är en ovanligt lång dagordning med många enkla frågor och interpellationer. Jag vet att det finns synpunkter från vissa socialdemokrater, att det är för många enkla frågor och interpellationer. Jag förstår att de tycker det, för det bästa för majoriteten är att oppositionen är tyst.  För mig heter det också demokrati och jag tycker det är viktigt att vi har ett fullmäktige med många livliga debatter.

När det gäller dagordning i dag så finns det två intressanta interpellationer från Anders Ågren i Moderaterna. Den ena handlar om att Umeå saknar mark till företag som vill etablera sig i Umeå. Jag har också fått signaler från företag som jag besökt att det saknas tillgång till mark Ska nu Umeå fortsätta och växa, så måste vi ta det på allvar att det saknas mark att erbjuda till företag som vill etablera sig i Umeå. Sen får vi inte heller glömma bort att det finns många befintliga företag i Umeå, som efterlyser mark att bygga på

Den andra interpellationen handlar om bostadsbyggandet och när det gäller bristen på bostäder, så är det ett stort hot mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål för bostadsbyggandet. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt behövs fler bostäder och då allra helst hyresrätter och då måste också nyproduktionen av hyresrätter öka

Det ska nämnas att Socialdemokraterna nyligen har lagt fram ett förslag, om att bostadsbyggandet ska öka och självklart stöddes förslaget från oss i Liberalerna. Men att sälja ut delar av AB Bostaden, vill man tyvärr inte. När det gäller AB Bostaden skulle man behöva sälja delar av sitt bestånd för att finansera nyproduktionen och därmed bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter.

 

 

 

 

 

Ingen överraskning att S backar!

Av , , 4 kommentarer 5

För mig är det ingen överraskning att socialdemokraterna backar i Sifos januarimätning.  Nu är den stora frågan, hur mycket man kommer att tappa fram till nästa val. Jag tror själv att socialdemokraternas tid är över som det stora maktpartiet och det ser man nu också i alla opinionsmätningar. Givetvis har samarbetet med miljöpartiet varit en bidragande orsak till att man backar, men jag tror inte att det är hela sanningen. Flyktingkrisen har påverkat mycket och där har Stefan Löfven (S) inte visat någon riktig handlingskraft. Sen har inte heller resten av regeringen rosat markanden.

När det gäller samarbetet med miljöpartiet, så måste nog socialdemokraterna avsluta det, om man vill ha samarbete över blockgränserna. Men den stora förloraren i samarbetet är nog miljöpartiet, eftersom partiet gång på gång blir överkörda av Socialdemokraterna. Det har till och med gått så långt att man kör över sina egna kongressbeslut, för att vara kvar i regeringsställning. Sen är det precis som Lena Melin skriver i Aftonbladet, att miljöpartiet kommer att gå till historien, som partiet som sålde sin själ för att ta plats i regeringen.

Sen är det ingen dålig kapning av regeringen av Lena Melin i Aftonbladet idag. Hon skriver att hon har rapporterat om politik i mer än 30 år och att hon inte har upplevt en mer förvirrad ledning för landet under den tiden. Sen skriver hon också att det är oklart vad regeringen vill och att om den vill någonting så ändrar det sig så snart verkligheten förändrar sig. Hon avslutar med att skriva att stabilitet och långsiktighet är ord som på intet sätt beskriver regeringens arbete.