Äntligen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det årets sista kommunfullmäktige och det känns otroligt bra att det äntligen har kommit en lösning, så att vi kan ha kommunfullmäktige digitalt. Ska man vara kritisk så borde den ha varit på plats långt tidigare, men nu får vi blicka framåt. Det kommer också bli en spännande dag och den har börjat med lite inkörningsproblem. Men i det stora hela så verkar det fungera bra. När det gäller dagordningen så är den lång och jag tror det blir svårt att hinna med allt idag.

Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har coronakommissionen avlagt en kritisk rapport som visar en rad olika brister i svensk äldreomsorg under pandemin. Regeringen och myndigheterna får mycket skarp kritik för att man har agerat sent och otillräckligt. Något som också Nyamko Sabuni kritiserar i sitt jultal. En stor kritik är att regeringen inte har lyckats med samarbetet och samordningen med regionerna. Det var även stark kritik mot den höga personalomsättningen inom äldreomsorgen. Från Liberalernas sida finns det förslag till ändringar och bland annat vill man ta bort förbudet för kommunen att anställa egna läkare för äldreomsorgen. När det gäller regeringen så är man ytterst ansvarig och det påpekar också komissionen. Tyvärr är det bara att konstatera att strategin, att skydda de äldre har misslyckats.

Nyamko Sabuni jultalar!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är lång tid till valet och mycket kan hända till dess. Fram till dess så gäller det att jobba hårt och även vi på lokal nivå har ett stort ansvar. Vårt landsmöte hösten 2021 kommer också att bli oerhört viktigt och det är då vi sätter vår färdriktning inför valet. Idag kl 14 håller också Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni sitt jultal på Liberalernas facebooksida och det kommer att bli intressant att följa

Länk till livesändningen: https://www.facebook.com/liberalernas/live/

Behöver fortsatt stöd!

Av , , Bli först att kommentera 2

Pandemin slår hårt på näringslivet i Umeå och tyvärr känns det långt bort innan pandemin är över. Många branscher har det oerhört tufft och besöksnäringen är en av dom. Enligt statistik från tillväxtverket/SCB så har kommersiella gästnätterna i Umeå minskat med 23 procent i oktober jämfört med samma period förra året. Restaurangbranschen är en annan bransch som drabbas hårt och den stora frågan är tyvärr om alla restauranger kommer överleva. Det är bra att många får stöd under pandemin, men jag tror att det skulle vara välbehövligt att kommunen fortsätter stötta även när pandemin är över. Ett exempel skulle vara att tex ta bort avgiften för uteserveringar under nästa år. Självklart är det också fler branscher som behöver stöd efter pandemin. När väl pandemin är över så förväntar jag mig också att det blir en utvärdering, hur kommunen har agerat med allt under pandemin.

Äntligen har vi en digital lösning på plats!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har vi gruppledare i kommunen haft ett möte med fullmäktiges presidium och fått information om kommunfullmäktiges digitala möte i december. Det känns otroligt bra att det äntligen har kommit en lösning, så att vi kan ha kommunfullmäktige digitalt. Ska man vara kritisk så borde den ha varit på plats långt tidigare och sen är det skrämmande att det finns socialdemokrater som tycker det är helt ok att ställa in demokratiska möten. Men nu får vi blicka framåt och jag ser fram emot nästa fullmäktige

Förstärkt stöd!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är bra att fritidsnämnden ger föreningar i Umeå, ett förstärkt ekonomiskt stöd under pandemi. Det kommer vara otroligt välbehövligt för många föreningar, som har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. Vi får inte heller glömma att många föreningar i Umeå är ungdomsföreningar och fyller en stor uppgift gällande folkhälsan, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. Självklart ska man följa folkhälsomyndighetens uppmaningar att avstå från att delta i idrottsträningar och tävlingar om du är född innan 2005. Det ska nämnas att folkhälsomyndigheten tittar på vissa lättnader och det kommer troligtvis ske den närmsta tiden. Något som är mycket oroande, är att det finns en risk att många ungdomar inte kommer tillbaka till idrottsrörelsen när pandemin är över.Sen är det mycket positivt är att både friluftsliv och utomhussporter har ökat under pandemin.

Ett stort steg närmare!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är glädjande att fler partier följer Liberalernas linje om ett NATO-medlemskap. Nu har även Sverigedemokraterna ändrat sig i frågan och är nu positiva till ett medlemskap i NATO. Jag tror också att Socialdemokraterna kommer att ändra sig i frågan, men oavsett så finns det nu en majoritet i riksdagen för ett medlemskap. Det här är ett stort steg närmare ett medlemskap och vi har också redan haft ett samarbete med NATO och deltagit i operationer under FN-mandat. Redan under 90-talets socialdemokratiska regeringar beslutades det också att våra stridsflygplan skulle utrustas med Natos kommunikationssystem.

Viktigt med ett bra kulturliv!

Av , , Bli först att kommentera 1

Tyvärr har många kulturaktörer drabbats hårt av pandemin och det är viktigt att man får stöd av politiken i dessa svåra tider. Jag tror också att det kommer att ta en lång tid innan sviterna av pandemin är över. Ett fungerande kulturliv är också viktigt, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. Det kommer vara ännu mer viktigt efter den dystra tid som vi har gått igenom under pandemin.

Jag tror också att vårt starka kulturliv har haft stor betydelse för Umeås starka utveckling de sista åren. När det gäller kulturen så är det också en demokratifråga och alla människor ska få ha tillgång till kultur. Även de som vill ska få ha rätten att utöva kultur. Sen tycker jag att det är viktigt att kulturen inkluderas i samhällsutvecklingen och att vi tar tillvara kulturens drivkraft.

Ett mycket bra val!

Av , , Bli först att kommentera 6

Tyvärr har Carin Hasslow valt att sluta som gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten. Carin har gjort ett jättebra jobb och hon kommer att vara saknad. Carin ska också ha ett stort tack för sina insatser för liberalerna i Västerbotten. Ny gruppledare kommer att bli Maria Lundqvist Brömster och det är ett mycket bra val. Hon har varit med länge i politiken och kommer att göra ett bra arbete. Det känns också bra att hon har ett stort engagemang när det gäller funktionshinderfrågor.

Framtiden börjar i klassrummet!

Av , , 1 kommentar 4

Det är bra att skolan lyfts fram i den politiska debatten. Som Liberal är jag också extra glad eftersom skolan står högt upp i vår politiska agenda. Skolan är också viktig när det gäller våra samhällsutmaningar och den har även stor betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Tyvärr får inte skolan de resurser de behöver och det handlar om vad man vill prioritera. I Liberalernas budgetförslag för Umeå kommuns budget 2021, så ville vi satsa 34 miljoner mer på skolnämnderna än den styrande minoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi var också det parti i fullmäktige som ville göra störst satsningar på skolan. En viktig satsning som vi liberaler vill göra inom skolan är att tillsätta resurser till elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan som riskerar att sätta upp stora hinder för många barn och ungdomar. Vi vill också öka resurserna till skolsköterskorna och dessutom införa en elevhälsogaranti i skolan, att man är garanterad en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.