Det behövs mera bostäder i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

När det gäller bristen på bostäder i Umeå så är det största hotet mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte nått upp till sitt mål för bostadsbyggandet. Byggandet har ökat sista tiden, men det behövs öka mera. Vi liberaler vill också att det byggs i byar och omland och där vill vi att AB Bostaden i alla lägen ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö med flera.

AB Bostaden skulle också behöva sälja delar av sitt bestånd för att finansiera nyproduktionen och därmed bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter. Den senaste försäljningen av Bostaden AB:s fastighetsbestånd har också gått alldeles utmärkt och de farhågor som lyftes i debatten har inte heller besannats. Det är inte heller en kommunal angelägenhet att äga bostäder, annat än sociala bostäder. En viss allmännytta är bra, men det finns ingen anledning att ett kommunalt bolag sitter på så mycket kapital när kommunens välfärd är i kris.

Ett bra initiativ!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dessa svåra tider kring pandemin visar många uppfinningsrikedom genom kreativa lösningar. Ett bra exempel är Strömsunds kommun som betalar ut decemberlönen två dagar tidigare för att minska trängseln i julhandeln. Tycker att det ett är bra initiativ att sprida ut julhandeln för att minska smittspridning och jag hoppas fler kommuner tar efter. Umeå kommunen som är en stor arbetsgivare skulle också kunna bidra till att sprida ut julhandeln.

En viktig dag att uppmärksamma!

Av , , 1 kommentar 3

Idag år det den Internationella funktionshinderdagen och den instiftades av FN för att öka medvetenheten och stödet för viktiga frågor som rör inkludering av personer med funktionsnedsättning. Funktionshindersfrågor och rättighetsfrågor är också något som berör oss alla, men varför är det så tyst i debatten kring dessa frågor från många partier. Har under mina år i politiken och i mitt 20-åriga engagemang i funktionshinderrörelsen tyvärr sett att det bara är ett fåtal politiker i regionen och kommunen som visar intresse för dessa frågor. Det finns säkert många orsaker till det, men det är ändå oerhört konstigt att dessa frågor inte prioriteras från politikens sida.

Det är heller ingen liten grupp som har ett funktionshinder i Sverige och en uppskattning är att det är ca 20 procent som har ett funktionshinder av något slag. Självklart är konkurrensen med andra politikerområden stor, men det är ändå konstigt att vissa partier visar sådant ointresse för dessa frågor. Sen hjälper det inte att bara ta fram fina dokument utan det är handling som räknas. En stor anledning att jag själv engagerade mig i Liberalerna var att partiet alltid har satt funktionshinderfrågor och rättighetsfrågor högt på dagordningen

Lång tid till valdagen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är många som har synpunkter på Liberalerna just nu och varje dag kan man höra eller läsa något om oss. Jag förstår att många är oroliga för våra dåliga opinionssiffror, men det är lång tid till valet och mycket kan hända till dess. Vårt landsmöte hösten 2021 kommer också att bli oerhört viktigt och det är då vi sätter vår färdriktning inför valet. Men fram till dess så är det fattade beslut från förra landsmötet som gäller.

Sen behövs det också ett starkt liberalt parti i Sverige som står upp för det europeiska samarbetet. Vi behöver mera samarbete i världen och inte mindre. Vi behöver också ett starkt liberalt parti som står upp för den svenska skolan och ett parti som står upp för den personliga assistansen. Det behövs också mera socialliberala vindar i den svenska politiken.

Vi liberaler vill också att du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv, ha dina egna drömmar och kunna jobba för att de ska bli verklighet. Det är frihet, och det är vad liberalism handlar om. Så räkna inte ut oss än!