Det händer mycket inom svensk politik just nu

Av , , Bli först att kommentera 4

Det händer mycket inom svensk politik just nu och det är inte enbart pandemin som står i fokus. Självklart är pandemin den viktigaste frågan i dagsläget, men det finns många andra viktiga frågor som tex Sveriges energipolitik. Tonläget har också höjts oerhört i debatten och det är mycket som står på spel. Det har också varit mycket fokus på oss Liberaler senaste tiden och det har inte bara handlat om opinionssiffror. Senast idag blev vår partiledare intervjuad i TV4 och jag tycker hon var mycket tydlig och engagerad i intervjun. Jag är säker på att vändning för Liberalerna har börjat och om man räknar ut Liberalerna så tror jag man gör ett stort misstag. Det är också valresultatet på valdagen som räknas. Jag tror också att vi i framtiden, inte kommer att ha partier i Sverige som ligger över 20 procent. Socialdemokraterna är tex ett parti som i valet 2002 hade nästan 40 procent och nu ligger man runt 25 procent i opinionsmätningarna. Man fortsätter att minska kraftigt och jag tror inte heller vi har sett slutet på det. Det här innebär också att spelplanen förändras när det gäller regeringsbildningar och det kommer vi få se vid nästa val.

Det finns stor kritik

Av , , Bli först att kommentera 4

Det finns stor kritik mot LSS utredningen och det är bara konstatera att den inte håller. Den kommer tyvärr inte att vara till hjälp för att återupprätta LSS, den personliga assistansen och människors frihet. När det gäller LSS reformen så är den unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar man inte heller ha förstått. Jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform.

I en insändare i VK skriver jag tillsammans med Christina Soldan, gruppledare Liberalerna Skellefteå (L), Bengt Eliasson, funktionsrättspolitisk talesperson (L), Lina Nordquist, socialpolitisk talesperson (L) och Jan Myhrman, ordf Funktionella liberaler, om att det är dags att dra tillbaka LSS utredningen.

Här kommer insändaren!

Dra tillbaka LSS-utredningen!

LSS är en rättighetslag om särskilt stöd som är helt avgörande för många människor. Den lagen ska handla om möjligheter, om friheten att leva sitt liv och bli sitt bästa jag, oavsett funktion. Redan när regeringens LSS-utredning lämnades över för två år sedan var kritiken mot den massiv från oss liberaler.
Även funktionsrättsrörelsen framförde mycket starka invändningar. Mot mångas allvarliga inrådan valde regeringen att skicka den på remiss. Remissvaren från tunga remissinstanser bekräftar nu det Liberalerna sa ända från början: utredningen håller inte och borde ha kastats i returtunnan.

Funktionsrättsrörelsen och branschens dom är fortsatt hård och de får nu sällskap av tunga instanser. Som exempel konstaterar Justitieombudsmannen beskt att betänkandet innehåller flera förslag till bestämmelser som inte lever upp till de krav som måste kunna ställas på tydlighet och förutsägbarhet.

Barnombudsmannen är med rätta mycket kritisk till att LSS-utredningens förslag till ny lagstiftning är svagare än barnkonventionen. Det är sorgligt att barnens rätt inte beaktats bättre. Datainspektionen tillstyrker heller inte förslagen – det saknas nämligen en analys av hur de kan slå mot enskilda människors personliga integritet. Detta är minst sagt häpnadsväckande i ett förslag till sådan lag som innebär att medborgare tvingas lämna ut de mest privata delarna av sina liv för att få rätt till stöd.

Förslagen rör en stor mängd integritetskänslig information och som medborgare måste vi kunna kräva att så viktiga utredningar som LSS-utredningen åtminstone uppfyller de grundläggande kraven. Fusk och kriminalitet inom assistansområdet måste stoppas, men även här sågas utredningens förslag. Ekobrottsmyndigheten konstaterar helt frankt att förslagen inte duger.

Denna utredning duger helt enkelt inte. Den kommer inte att vara till hjälp för att återupprätta LSS, den personliga assistansen och människors frihet. Hela pappershögen behöver åka i returtunnan. Dra tillbaka den, regeringen.

Peder Westerberg, gruppledare Liberalerna Umeå (L)
Christina Soldan, gruppledare Liberalerna Skellefteå (L)
Bengt Eliasson, funktionsrättspolitisk talesperson (L)
Lina Nordquist, socialpolitisk talesperson (L)
Jan Myhrman, ordf Funktionella liberaler

Tonläget har höjts

Av , , Bli först att kommentera 10

Det märks att valet närmar sig och tonläget har höjts ordentligt mellan olika företrädare för de politiska partierna. Tyvärr känns det också som att det kommer bli värre än vanligt i den här valrörelsen. Den infekterade debatten igår på SVT mellan två ledande politiker är tyvärr också ett exempel på vad som väntas framöver. Att kalla andra partier för grisar är en otroligt låg nivå och det kommer dessutom från en minister i Sveriges regering. Jag tror också att det kan vara en medveten taktik att höja tonen i den politiska debatten, men jag tror det är helt fel väg att gå och det kommer istället att bidra till ett ökat politikerförakt. Sen ska man självklart kunna kritisera andra partier för deras sakpolitik.

Det går inte att blunda för problemen längre

Av , , 1 kommentar 4

Gårdagens energidebatt mellan Liberalerna och Miljöpartiet i SVT visade tydligt skillnaderna mellan partierna. Tyvärr verkar miljöpartiet helt ha låst sig i kärnkraftsfrågan och det är inte heller oväntat. Sen verkar man inte heller förstå, att dagens situation med elbrist slår hårt på vår industri. När ett företag som Holmen måste stänga av sin pappersproduktion måste väl varningsklockorna ringa. Sen verkar inte heller Miljöpartiet förstå, att deras energipolitik innebär att vi eldar olja och importerar smutsig kolkraft. Med tanke på det ökade elbehovet i Sverige och elbristen i södra Sverige så måste något ske och här har Regeringen ett stort ansvar att ta. Det går inte att blunda för problemen längre.

Man kan tro att det är första april

Av , , 1 kommentar 12

Man kan tro att det är första april när SVT uppmanar att man inte ska dammsuga på grund av elbrist. År 2021 har Sverige elbrist och man har också startat ett reservkraftverk i Karlshamn, som eldas fossilt på olja. När vi har högst förbrukning så importerar vi också kolkraftsel från Polen och Tyskland. Det är dags att få stopp på nedmonteringen av kärnkraften och när det gäller kärnkraften så är den både är leveranssäker och klimatsmart. Även FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska världens utsläpp. Det ska också nämnas att majoriteten av svenskar är positiva till kärnkraft. Självfallet ska Sverige också satsa på förnybar energi och energismarta lösningar, men mer vindkraft och andra förnyelsebara energislag räcker inte till för att klara både klimat och jobb.

Det behövs fler åtgärder för ett bättre företagsklimat i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

I Svenskt Näringslivs ranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år och tyvärr finns det även en negativ attityd till företagande från vissa politiker. I en insändare i Folkbladet skriver jag tillsammans med Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), och Veronica Kerr (KD) om vikten av fler åtgärder för ett bättre företagsklimat i Umeå.

Här kommer insändaren!

Fler åtgärder för ett bättre företagsklimat i Umeå!

Det behövs ett långsiktigt ökat fokus på åtgärder för bättre företagsklimat i Umeå. Den pågående pandemin kräver särskilda insatser, men även före pandemin var det uppenbart att betydligt mer finns att göra.Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. När nya företag etablerar sig i Umeå eller befintliga företag expanderar innebär det fler arbetstillfällen och mer skattepengar till det offentliga. Ett bra företagsklimat främjar tillväxt och är grundläggande för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god välfärd.

I Svenskt Näringslivs ranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år. Konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande, en av landets högsta kommunalskatter samt negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Plats 167 av landets 290 kommuner i senaste undersökningen. I undersökningen som SKR gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 126 av de sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 50 av 62 kommuner. Detta duger inte.

Vi vill se en politik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Både landsbygd och stad. Bostadsbyggandet måste öka. Korta handläggningstider och bättre dialog med lokala företagare är viktigt. Vi har lagt förslag om att införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande. I korthet innebär Rättviksmodellen mindre byråkrati och enklare regler för småföretagare. Det handlar bl.a. om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.

Likaså att åtgärda osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Vi har lagt förslag på detta, liksom förslag om att införa utmaningsrätt i kommunen. Det betyder att privata företag har möjlighet att utmana kommunal verksamhet på upphandling.

Den pågående pandemin kräver fortsatta insatser för att i möjligaste mån underlätta för det lokala näringslivet, även om det mesta av krisåtgärder måste ske via nationell nivå. Men lokalt borde vi göra det som står i vår makt för att underlätta. Det gäller att behålla investeringstakten för planerade kommunala byggen och underhåll. Det handlar också om sådant som avgiftsbefrielse för torghandel och uteserveringar, fortsatt stöd till Företagsakuten, översyn av tillsynsavgifter m.m.

Våra partier vill säkerställa goda utvecklingsmöjligheter för befintliga företag i vår kommun. Fler företag ska också kunna etablera sig i Umeå, växa och anställa. Det innebär ökad tillväxt, fler jobb och en stärkt ekonomi.

Anders Ågren Kommunalråd, M
Mattias Larsson Gruppledare, C
Peder Westerberg Gruppledare, L
Veronica Kerr Gruppledare KD

Företagen som drabbas måste få stöd omgående

Av , , Bli först att kommentera 4

Pandemin slår hårt på näringslivet och restaurangbranschen är en bransch som har drabbas oerhört hårt. Restriktioner från regeringen som är nödvändiga och förståeliga, gör det inte heller enklare. Jag förstår också att man i restaurangbranschen känner sig förbryllade. Det med tanke på att det inte finns någon statistik, som tyder på att restaurangerna är en utmärkande miljö för ökad smittspridning. Sedan alkoholstoppet infördes har också krisen fördjupats ytterligare och många arbetstillfällen är i fara. Självklart är det bra att Regeringen tar smittspridningen på allvar, men man måste man också se till att företagen som drabbas får stöd. Ett stöd som också måste betalas ut omgående, innan det är för sent. Tyvärr verkar man inte ha en plan för det och det är oroväckande. Sen måste kommunen också ta sitt ansvar för att stötta våra lokala företag och det kommer även en tid efter pandemin som det behövs stöd.

Mycket bra intervju!

Av , , Bli först att kommentera 5

Tycker vår partiledare Sabuni gjorde ett otroligt bra framträdande på SVT och jag hoppas att det var många som såg det. Hon var mycket tydlig och engagerad i intervjun. Det kändes som ett stort steg framåt och det är också lång tid till valet och mycket kan hända till dess. Om man räknar ut Liberalerna så tror jag man gör ett stort misstag. Det är också valresultatet på valdagen som räknas.

Det behövs en långsiktig lösning för Holmön!

Av , , 1 kommentar 5

Tyvärr verkar inte Trafikverket ta sitt ansvar när det gäller Holmön och det får stora konsekvenser för öborna. Trots att det finns beslut från regeringen om att Trafikverket har ansvaret för trafikeringen mellan fastlandet och Holmön så tar man inte sitt ansvar. Det är bra att den här frågan uppmärksammas av länets riksdagsledamöter, men tyvärr verkar inte det hjälpa. Det här har varit en lång följetong som måste lösas och då måste det sättas mera tryck på Trafikverket från Regeringens håll. Sen har Holmön en stor potential att utvecklas och är även ett viktigt besöksmål. Där har kommunen ett stort ansvar, att bland annat säkerställa att det finns tillgång till en väl fungerande gästhamn och nödvändig infrastruktur.

Tyvärr finns det ett stort ointresse

Av , , Bli först att kommentera 3

En stor anledning att jag engagerade mig i Liberalerna var att partiet alltid har satt funktionshinderfrågor och rättighetsfrågor högt på dagordningen. Funktionshinderfrågor och rättighetsfrågor är också något som berör oss alla, men varför är det så tyst i debatten kring dessa frågor från många partier.

Har under mina år i politiken och i mitt 20-åriga engagemang i funktionshinderrörelsen tyvärr också sett att det bara är ett fåtal politiker i regionen och kommunen som visar intresse för dessa frågor. Det finns säkert många orsaker till det, men det är ändå oerhört konstigt att dessa frågor inte prioriteras från politikens sida. Det är heller ingen liten grupp som har ett funktionshinder i Sverige och en uppskattning är att det är ca 20 procent som har ett funktionshinder av något slag. Självklart är konkurrensen med andra politikerområden stor, men det är ändå konstigt att vissa partier visar sådant ointresse för dessa frågor förutom när det är valrörelse. Sen hjälper det inte att bara ta fram fina dokument utan det är handling som räknas