Tre noteringar om Snowden

Av , , Bli först att kommentera 0

1. Den svenska regeringens mjäkiga, underdåniga, tassande tystnad efter avslöjandet av USA:s avlyssningsskandaler är ryggradslös, och helt i linje med den syn på övervakning som blottades i FRA-beslutet. Personlig integritet är inget som den här regeringen nånsin kommer att prioritera eller ta en fight för, så mycket står klart, tyvärr.

2. Det är skamliga att Edward Snowden fortfarande inte fått asyl i något av EU:s medlemsländer. Han har lämnat ett historiskt och modigt bidrag till debatten om integritet, privatsfär, rättsprinciper och demokratiska ideal kontra nationell säkerhet och brottsbekämpning. Tack vare hans uppgiftslämnande har allmänheten överhuvudtaget en aning om omfattningen och djupet i USA:s avlyssningsverksamhet. I Tyskland pågår en stor diskussion om huruvuda Snowden borde ges asyl där + ett krav som inflytelserika nyhetsmagasinet Der Spiegel anslutit sig till. Kravet att Snowden ska ges asyl i ett EU-land är självklart. Varför inte Sverige?

3. Det vore sorgligt, och ett uttryck för oroväckande, häpnadsväckande godtrogenhet, om inte den personliga integriteten + den fysiska, på nätet, överallt + blev en svensk valfråga 2014. Avkräv kandidater klara besked.