Nydalastugorna

 

Från Folkpartiets sida ville vi värna om stugmiljön på Nydala och bevara stugorna. Tyvärr så ville Arbetarpartiet, Socialdemokraterna och vänster inte värna om stugorna. Med minsta marginal förlorade Alliansens yrkande att rädda stugorna.(Miljöpartiet röstade med Alliansen)
Jag tycker att det fanns många bra argument för att stugorna skulle bevaras. Nydalaområdet har en central plats i Umeå som rekreationsområde, friluftsområde och stugorna är ett värdefullt inslag i den miljön.  
Om man läser i fördjupningen så står det att Nydalastugorna är bland det viktigaste befintliga resurserna för att utveckla Nydalaområdet samt att det kulturhistoriska är viktigt för turismen och bidrar till variation i området.
Västerbottens museum avstyrker även förslagen om en flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader från andra delar av sjön till ett kulturreservat, man menar att det endast inte är byggnaderna i sig som utgör det kulturhistoriska värdet utan den sammanhängande miljön som skapats runt stugorna och Nydalasjön.
Så flyttar man stugorna tar man bort de kulturhistoriska argumenten. 
En annan aspekt är kostnaden för en flytt och iståndsättning av stugorna samt rivandet av resterande stugor och iordningställande av marken. Det kommer inte att bli billigt att flytta stugorna och sen tillkommer driftskostnaderna för löpande skötsel och underhåll av stugor och ödetomter. Kostnaden är beräknad till 40 miljoner och vart ska dom pengarna tas från???
Avslutningsvis förstår jag mig inte på vissa partier i sina miljöargument om att rädda sjön.
Arbetarpartiet har tidigare varit pådrivande att en av badhusets tänkta placeringar skulle vara Nydala camping och nu vill man riva stugorna.  
Om man läser i fördjupningen så kommer största miljöbelastningen för Nydalasjön från den Norra delen med campingen och fotbollsplanerna.
Man börjar bli orolig att nästa steg från Socialdemokraterna, Vänstern och Arbetarpartiet blir att försöka ta bort badet, campingen och fotbollsplanerna från Nydala.
 

http://www.vk.se/731172/stugornas-framtid-avgjord

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.