Luftmiljön i centrum kan förbättras!

 

Att Umeå har problem med luftkvaliten i de centrala stadsdelarna är ingen nyhet. Den tunga trafiken och då helst med lastbilar över 3,5 ton är en av de största bovarna till den dåliga luften i centrum. Man kan med olika sätt styra bort den tunga trafiken från centrum och vi behöver inga dyra hjälpmedel som tex kameror. Ett bra exempel är förbudet mot tung trafik som infördes på Norra Obbolavägen 2006 och det har verkligen fungerat bra.                       
I andra kommuner i Sverige har man infört vissa förbud med goda resultat!  I Stockholm har man ett förbud mot en fordonslängd över 12 meter i de centrala delarna av Stockholm, vem har inte kört på Tegsbron och sett alla lastbilar med släp som täppt till trafiken. Man har även i Stockholm ingen lastbilstrafik nattetid utom på särskilda färdleder och det finns även parkeringsförbud för frikopplande släpfordon och tunga fordon nattetid i de centrala delarna.
En dialog med transportnäringen i Umeå är också viktig innan man skapar en massa förbud för den tunga trafiken.
Sen måste vi som politiker också skapa förutsättningar för att få bort den tunga trafiken från de centrala delarna av Umeå. Min motion rastplats/truckstopp för lastbilar fick inget gehör i kommunfullmäktige (förutom av Arbetarpartiet), grundtanken i min motion var att transportnäringen har en viktig betydelse för vår stad och ska bemötas väl när man kommer till Umeå.
En rastplats/truckstopp inkluderar stora parkeringsutrymmen, toaletter och även en möjlighet för turistbussar och husbilar att tömma sina sanitetstankar. Givetvis behövs också förutsättningar för en bensinstation och matservering i samband med denna rastplats.
Idag måste den tunga trafiken köra genom bostadsområden i Umeå för att kunna tanka eller äta, och man sover även i sina lastbilar i centrala Umeå. Till och med har bensinstationer fått smeknamn som Volvo Hilton och SHELL Plaza.
Tanken är väl att vi inte ska leda den tunga trafiken in i bostadsområden? Tönnebro eller Hagsta krog är två bra exempel på att en rastplats/truckstopp inte behöver ligga i närheten av ett bostadsområde för att locka kunder.
 

2 kommentarer

 1. Urban Bengtson, idékonsult

  Visst är det bra om tung trafik som lastbilar och långtradare leds från centrum av Umeå och som politiken syftar till (sedan får man ju se om medlen fungerar och luften blir bättre).

  Men varför uppmärksammas inte den överhängande risken för både sämre luft- och trafikmiljö samt högre olycksrisker därmed, genom det planerade äventyrsbadet, 50:a och undervisningsbassänger i citykärnan, på Nannakvarteret på samma sätt som den trafiken?

  Vi som sysslar med simning och har haft barn och nu barnbarn vet att det är mest med bilar och hyrda bussar man tar sig till bad- och simanläggningar inomhus. En siffra på 70 procent brukar anges av badbranschen.

  Politikargument om kommunala bussar i stället för skolbaden kan avfärdas med skolförvaltningens eget remissvar till badutredningen som säger att detta inte går pga schemaläggningsproblem. Och tilläggas kan att logistikerna för skolbadbussar och ordinarie busstrafik är olika.

  Eftersom du med din yrkesbakgrund som åkare kan trafik, kanske du vill sätta sig in i hur illa och fel, eller snarare hur lite, de växande bil- och bussproblemen plus de gåendes och cyklandes (av de 30 procenten), som finns utrett, analyserat och beslutat av Umeå kommun kring trafikökningen runt Nannakvarteret.

  Och som får en påspädning ingen kan föreställa sig av ökad ÖK-trafik när IKEA och köpcentrumet där står klart. Bara denna osäkerhet i bedömningen, borde räcka för att ta en timeout (helst avbryta enligt min mening) för Nannabadplanerna.

  Kanske Folkpartiet vill ta ett ansvar för ”folket” i Umeå och ta ”parti” för en bättre och hälsosammare trafik- luft- och riskmiljö genom att agera för hälsosammande bad- och simanläggning på plats utan dessa farligheter för människa och miljö i Umeås citykärna.

 2. Kjell Nilsson

  Hej Peder!
  Kloka synpunkter om trafikmiljön i centrum. Eftersom jag bor mitt i stan på Kungsgatan bevakar jag vad som framgent händer med trafiken.
  I konsekvens med detta antar jag att du och folkpartiet kommer att jobba för att badhuset på Nanna flyttas utanför centrum. Enligt uppgifter från chefen för Paradiset i Övik, har de en besöksfrekvens om 1200 personer/dygn. Ca 70% av dessa, 840 st, kommer med bil och viss mån beställa bussar till badanläggningen. Förmodligen kommer badhuset på Nanna att ha ännu fler besökare med tanke på att Umeå är dubbelt så stort som Övik. Jag tycker det är vettlöst att öka trafiktrycket i centrala Umeå när man arbetat så hårt med att få bort mycket av trafiken via E4.
  Med vänlig hälsning!
  Kjell Nilsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.