Strandskyddet

Det är viktigt att vi ska ha ett fortsatt starkt strandskydd och värna om allemansrätten. Att skydda stränder kan också vara viktigt för att värna om den biologiska mångfalden och att alla människor ska få tillgång till stränder och naturupplevelser.

Men om man ser till Norrland som inte är så högt exploaterad vid stränder jämfört med delar av södra Sverige. Så tycker jag att det är viktigt att kommuner i Norrland med lågt exploateringstryck får större utrymme att bevilja nybyggnationer. Det som kan nämnas är att vi idag har vi ett lagsystem som är mera flexibelt utifrån de lokala förhållandena

Grundläggande är att strandskyddets syfte inte äventyras och att allemansrätten ligger fast och förtydligas. Det nationella ansvaret ska säkerställs genom att länsstyrelserna har möjlighet att överpröva kommunala dispenser och detaljplaner där strandskydd upphävs och genom att granska kommunernas översiktsplan. Miljö- och friluftsorganisationerna ska också ges rätt att överklaga beslut om undantag från strandskyddet.

http://www.vk.se/604110/umea-har-oppnas-upp-for-strandnara-boende

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.