Dagens Kommunfullmäktige

Som gruppledare för Folkpartiet i Umeå är jag oerhört stolt över mina duktiga kollegor i partiet, som gör ett oerhört bra politiskt arbete. På dagens kommunfullmäktige har Ulrica Westerlund en bra ställd interpellation. Den handlar om ”Kulturväven”, som beräknas invigas i slutet av 2014 och där 700 m2 kommer att utgöras av det så kallade Kvinnohistoriskt Museum. I interpellationen ställs två frågor

1. Vilken är den totala budgeten (hyra samt verksamhets- och personalkostnader) som beräknas för driften av Kvinnohistoriskt Museum?
2. Kommer Kvinnohistoriskt Museum att ekonomiskt ingå i kommunstyrelsens budget?
Som jag tidigare skrivit i min blogg så var Folkpartiet var ett av de partier som stod bakom beslutet i kommunfullmäktige över att bygga kulturväven och att det skulle inrymma kvinnohistoriskt museum
Men vi har i kommunstyrelsen varit emot extra tilläggsanslag till Kvinnohistoriskt museum och vi har känt oss starkt frågande över den förväntade driftskostnaden på 8 miljoner kr per år samt den stora ytan. Som skattebetalare i Umeå skulle jag vara mycket frågande över 700 kvm museum på det mest centrala läget i Umeå.
Jag tror att det är dags att ta ett omtag och se över driftskostnaden kring hela projektet kvinnohistoriskt museum. Och vi får inte heller glömma att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats sen ursprungsbeslutet togs.
 
Peter Sedlacek  vice ordförande i För och Grundskolenämnden har även två mycket bra motioner på dagordningen. Inrättande av matematik- och språkklasser i Umeå och att Säkerställa rättvis bedömning av Umeås elever.                  
 
Inrättande av en miljözon i centrala Umeå är också på dagordning på KF. Från Folkpartiets kommer vi att bifalla, till att inrätta en miljözon i Umeå.
Tyvärr kommer vi nog inte att få ett riktigt genomfartsförbud för tung trafik genom centrum förrän 2017 eftersom Trafikverket har ansvaret som väghållare på Västra Esplanaden till dess.
Det är viktigt att den tunga trafiken leds bort från centrum för att luftkvaliteten ska förbättras i Umeå
I andra kommuner i Sverige har man infört vissa andra förbud med goda resultat! I Stockholm har man ett förbud mot en fordonslängd över 12 meter i de centrala delarna av Stockholm. Man har även i Stockholm ingen lastbilstrafik nattetid utom på särskilda färdleder och det finns även parkeringsförbud för frikopplande släpfordon och tunga fordon nattetid i de centrala delarna. En dialog med transportnäringen i Umeå är också viktig innan man skapar en massa förbud för den tunga trafiken.
Vi måste även hitta andra åtgärder för att få bort den tunga trafiken genom staden och det är omgående. Folkpartiets motion rastplats/truckstopp för lastbilar fick inget gehör i kommunfullmäktige förutom av Arbetarpartiet. En naturlig rastplats/truckstopp för lastbilar, turistbussar och husbilar i närheten av en ringled skulle vara ett sätt för att leda bort trafik från att köra igenom Umeå. Idag måste den tunga trafiken köra genom bostadsområden i Umeå för att kunna tanka eller äta, och man sover även i sina lastbilar i centrala Umeå.
Sen känns det som vi har glömt en viktig sak i debatten och det är de lätta lastbilarna som bedriver yrkestrafik. Lätta lastbilar i yrkestrafik i centrala Umeå ökar mycket mera än jämfört med tunga lastbilar. Vad jag förstår så pågår det en utredning av transportstyrelsen, rörande lätta lastbilar i gällande miljözoner
 

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.