Ett bra företagsklimat är viktigt för kommunen

Vi politiker i Näringslivs och Planeringsutskottet brukar ofta vara ute och besöka företag tillsammans med tjänstemännen på kommunens näringslivservice. (Igår var vi och besökte Nordic Biomarker, Länsförsäkringar och ICA Maxi.) Jag tycker att det är viktigt att vi från politiken har en bra dialog med näringslivet, för de har en avgörande betydelse för kommunens välstånd.

Ett bra företagsklimat i kommunen gör att företagen växer och anställer, kommunen blir även attraktiv för nya företagsetableringar. Det leder i sin tur till att inflyttningen i kommunen ökar, och skattebasen och intäkterna till kommunen ökar.
Kommunens Näringslivsservice är kommunens operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt, i uppdraget ingår att leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens medverkan och engagemang i tillväxt och näringslivsfrågor.
För att sammanfatta det enkelt länken mellan kommun och näringsliv.
Näringslivsservice och dess personal gör ett oerhört bra arbete för att skapa ett gott lokalt företagsklimat i Umeå och skapa förutsättningar för näringslivet. Kommuner med bra företagsklimat har inte lika många arbetslösa ungdomar som kommuner med ett sämre företagsklimat
Jag kan skriva hur mycket som helst om Näringslivsservice verksamhet och betydelse för kommunen. Men för att sammanfatta besöket kan man konstatera att ett bra företagsklimat i kommunen är oerhört viktigt för kommuns utveckling och framtid.

En kommentar

  1. Åsiktsmaskinen

    Ett bra arbetarsäljarklimat är minst lika viktigt.

    De som väljer att sälja sin arbetskraft behöver trygghet så de känner att de vill etablera sina familjer i Umeå. Det är alltså viktigt att vi ser till att det finns väl fungerande system kring arbetssäljarna. Annars flyttar de till andra kommmuner och därmed försämrar vi för företagen i Umeå att kunna anställa kompetenta långsiktiga personal som vill sälja sin arbetskraft.

    För att sammanfatta konstaterar vi att bra trygga allmänna system är oerhört viktigt för kommunens arbetsgivare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.