Regeringen och EU måste medfinansiera färjetrafiken

Idag har vår EU parlamentariker i Folkpartiet Cecilia Wikström, en debattartikel i VK. Debattartikeln handlar om att Regeringen och EU måste medfinansiera färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Det är mycket glädjande att en EU-parlamentariker engagerar sig i frågan. Det är otroligt viktigt att vi har en pålitlig och stabil färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, så att invånare, turister och godstransportörer kan lita på den och bygga upp sin verksamhet kring. Här kommer debattartikeln i sin helhet

Regeringen och EU måste medfinansiera färjetrafiken
Situationen i dag är ohållbar. Ett stöd som motsvarar den gamla taxfree-subventionen krävs för att kunna bibehålla och förbättra trafiken mellan Umeå och Vasa. Det är orimligt att regionen ensamt står för det stödet när det är regeringen och EU som bestämmer konkurrensvillkoren. Endast så kan den den potential som finns i den nordligaste delen av Östersjöregionen nyttjas.
Det skriver EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP).
Att ta färjan mellan Umeå och finska Vasa tar knappt fyra timmar. Att köra runt Bottenviken mellan städerna tar ungefär tre gånger så lång tid. Förbindelserna mellan Umeå och Vasa är inte en regional fråga, utan nationell och europeisk.
Därför är det viktigt att både regeringen och EU-kommissionen inser värdet av en hållbar färjetrafik och följaktligen skjuter till det investeringsstöd som behövs. På så sätt kan regionen skapa maximal ekonomisk tillväxt. Detta möjliggörs genom ökad handel och turism.
Historiskt har förbindelserna i öst-västlig led varit av avgörande betydelse. Under andra världskrigets kalla vintrar hjälptes människor från Finland över till Sverige och lastbilstransporter med förnödenheter gick från Sverige till Finland över isen.
Människorna i de norra delarna av EU-länderna, Sverige och Finland känner att man hör ihop och en pålitlig förbindelse mellan länderna är därför oumbärlig.
Finansieringen från Finlands sida är klar sedan länge. Men för några veckor sedan meddelade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) att regeringen i vart fall inte tänker medfinansiera den första fasen av färjeprojektet.
Det motiverades med att färjetrafiken ska drivas på kommersiella grunder och att Kvarkenförbindelsen är ett regionalt ansvar. Detta är ett mycket ologiskt, eftersom det förutsätter att regeringen anser att färjan har likvärdiga konkurrensvillkor som övriga Finlandsfärjor.
Så är alls inte fallet. År 2000 förlorade linjen sitt taxfreetillstånd, vilket ledde till en successiv strypning av passagerartrafiken och i slutänden till konkurs för de privata företag som försökt driva linjen.
Det är omöjligt att driva linjen på kommersiella grunder när färjorna till Åland och Helsingfors tack vare undantaget i regelverket kan locka med såväl taxfreeshopping som förmånliga rabatter för anslutningstrafik.
Därför behövs ett stöd som motsvarar taxfree-subventionen för att kunna utveckla trafiken mellan Umeå och Vasa och det är orimligt att regionen ensamt står för det stödet när det är regeringen och EU som bestämmer konkurrensvillkoren.
Situationen i dag är ohållbar. De öst-västliga förbindelserna är av stor betydelse för näringsliv, kultur och samhälle. Finländarna säljer sina fjällstugor i Norrland och företag väljer att förlägga sin verksamhet på annat håll eftersom färjetrafiken är opålitlig och instabil.
Ska den nordligaste delen av Östersjöregionen kunna utvecklas och dess potential utnyttjas till fullo inom turism, student- och arbetskraftsutbyten och näringsliv, så måste det finnas en färja som länkar samman Europaväg 12 – i Västerbotten ofta benämnd Blå vägen – som sträcker sig från Træna vid norska kusten till Petrozavodsk i Ryssland i öst.
Transportlänken måste vara pålitlig och stabil så att invånare, turister och godstransportörer kan lita på den och bygga upp sin verksamhet kring den.
Projektplanen som tagits fram, och som skickats både till regeringen och till EU-kommissionen, innehåller innovativa lösningar som leder till ett europeiskt mervärde inom sjöfart och industri.
Här finns idéer om ett nytt hållbart transportsystem över Kvarken med nya stålkonstruktioner för fartygsskrov som ger säkrare drift och lägre kostnader, isbrytningskapacitet och lastbärarsystem som förenklar på- och avlastningen av gods mellan järnväg, sjöfart och lastbil.
Utmed Blå vägen från Norge till Ryssland bor cirka en miljon människor. Lägger man till E12 från Vasa ner mot Tammerfors och Helsingfors, där Finlands mest expansiva och innovativa näringsliv finns, och Sankt Petersburg i Ryssland, så mångdubblas antalet potentiella möjligheter att utnyttja regionen på bästa sätt och förvandla den till en av Europas hetaste turism- och näringslivsområden.
Den 29 maj möts företrädare från Vasa och den finska regeringen för att på nytt diskutera Kvarken Link. Jag hoppas verkligen att företrädare från både Umeå och svenska regeringen tar färjan över för att tillsammans med våra finska grannar hitta en gemensam lösning för en hållbar färjetrafik mellan våra båda länder.
Om regeringen och EU-kommissionen inte går in och medfinansierar Kvarken Link så blir prislappen dyr. Inte bara för plånboken utan även i tid och för miljön. Det vore ett stort misstag som vi helt enkelt inte har råd att göra.
Cecila Wikström
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.