Miljöpartiet vill döda centrumhandeln

Om handeln ska överleva i centrum behövs kunder och därför behövs besöksparkeringar. Om vi inte bygger parkeringshus, kommer vi att slå ut besöksnäringen i centrala Umeå. Det vi inte ska ha i centrum är arbetsplatsparkeringar och de som finns ska helst omvandlas till besöksparkeringar. Om vi bygger fler arbetsplatsparkeringar, blir det även svårt att förtäta staden.

Alla vet att luftkvaliten inte är bra i centrala Umeå och att den överskrids. I kommunen har vi därför gjort stora satsningar på kollektivtrafiken. Satsningar har blivit bra och antalet resande har ökat markant inom kollektivtrafiken.
Det ska även vara lätt att ta sig till centrum till fots eller på cykel och därför måste vi även prioritera gång och cykelstråk i och utanför centrum. En satsning på cykelparkeringar skulle även gynna handeln.
Från Folkpartiet liberalerna ser vi positivt på att parkeringsmöjligheter/svårigheter belyses och att en strategi för framtiden utarbetas. Det presenterade förslaget till parkeringsprogram har många fördelar.
 
Vi vill främst peka på dessa delar i parkeringsprogrammet:
 • Inga eller få arbetsplatsparkeringar i Centrum. Detta ser vi som en av de strategiska nycklarna till att öka tillgängligheten för besökande utan att för del skull behov finns att väsentligt öka parkeringskapaciteten.
 • Parkeringsförbudszoner i bostadsområden: detta får inte införas innan erforderlig alternativ parkering anordnats. Viktigt också med mycket tydlig skyltning om var parkeringsplats finns.
 • Parkering på tomtmark i bostadsområde – även centralt – får inte förhindras av en ny parkeringsstrategi. Parkering t ex under jord skulle avsevärt fördyra hyror i bostadshus vilket strider mot översiktsplanens mål om fler bostäder för alla kategorier inom centrala Umeå.
 • Cykelparkeringar inom Centrum samt vid resecentra måste lösas på ett tillfredsställande sätt. Att ta sig fram med cykel är för många ett snabbt och effektivt sätt att färdas och självklart är önskemålet att nå så nära målpunkten som möjligt. Man kan också konstatera att många av dem som idag använder cykelparkeringsplatserna inte väljer att parkera i framhjulsstället utan i stället använder cykelns parkeringsstöd vilket innebär en avsevärd kapacitetsförlust vad gäller utnyttjandegrad.
 • En god tillgång till handikapparkeringar är en förutsättning för ett centrum tillgängligt och välkomnande för alla.
 • Positivt med fler parkeringshus.
 • Positivt med såväl Park and Ride som Park and Bike.
 

4 kommentarer

 1. Micke

  Bort med all biltrafik inom statskärnan om ni verkligen vill ha bättre luftkvalite.
  Buss eller cykel ska gälla.
  Allt annat är bara små justeringar som gör väldigt liten nytta.

 2. Björn Boberg

  Instämmer med ditt inlägg.
  Även tidigare inslag ang. tung trafik, förorda truck stop
  via östra länken. Idag finns det ju endast tankställen
  efter ”gamla E4” på Teg.
  Vidare undrar jag hur mycket renare trafiken är idag jmf.
  med för 10 år sedan (euro5 , mm) och om inte det har haft
  mer inverkan än vissa politiska beslut ang. centrumtrafiken.

 3. AnnKristin

  Förd politik riskerar verkligen ett levande centrum! Det måste gå att parkera inom rimligt avstånd från butiker/restauranger. Vad händer när IKEA-området med ett 80-tal butiker står färdigt?
  Dessutom tycker jag det är märkligt om socialtjänsten ska flytta till nuvarande bibliotekets lokaler. Dessa A-lägen ska hyras ut till företagande. Det larmas om att socialtjänsten ska spara pengar, men ändå anser man sig ha råd att ha höga lokalkostnader ”mitt i smeten”, märkligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.