En viktig satsning för den framtida skolan

I dagens VK och på ordet fritt kan du läsa vår insändare från Folkpartiet. I vår insändare betonar vi den viktiga roll som lärarna har i vårt samhälle och att en satsning på att höja läraryrkets status är otroligt viktigt

Folkpartiet storsatsar på lärarna!

För Folkpartiet börjar klassresan i klassrummen. Men för att detta ska bli mer än tomma ord krävs att samhället prioriterar det som är skolans viktigaste resurs – lärarna.

Dagens situation för lärarna visar tyvärr tydligt att vi inte gjort vår läxa. 4 av 10 lärare funderar idag på att lämna yrket och få studenter säger sig vilja bli lärare. Den enskilt viktigaste orsaken är den låga lönen. Läraryrket har blivit ett yrke med låg status och låg lön.

Folkpartiet har under flera år pekat på bristerna i svensk skola som skapat dagens situation och under vår ledning har därför en rad initiativ tagits för att stärka läraryrkets status. För att lyckas krävs det att de får bättre betalt.

En väg för att höja yrkets status är de karriärtjänster som med statligt stöd införs under hösten. I Umeå kommun kommer till exempel hela 49 lärare att kunna ta ett steg vidare i sina karriärer, med löneökningar på minst 5 000 kronor i månaden.

För- och grundskolan har fått 39 tjänster som kommer att tillsättas under hösten. Det kommer att vara s.k. förste lärartjänster. I samarbete med skolområdena har man tagit fram en kravprofil. Skolområdena har sedan också getts möjlighet att äska ett antal förstelärartjänster. Från 1 november är tjänsterna sökbara och söktrycket kommer att vara stort. 1 januari 2014 ska samtliga tjänster vara tillsatta.

Gymnasienämnden har fått 10 tjänster. Sex är redan tillsatta. De har fått en tydlig utvecklingsprofil samt ska utveckla samarbetet med universitetet. Tre av de övriga kommer att ha en speciell inriktning mot yrkesutbildningar.

På riksnivå vill folkpartiet i kommande budget ge ytterligare 20 000 lärare och förskollärare chansen att ta ett steg vidare i sin karriär.

Men för att verkligen lyckas göra yrket attraktivt måste även Umeå kommun prioritera och värdesätta våra lärare och deras insatser. Och då gäller det inte bara karriärtjänster! Priset kan bli högt. Men priset att låta bli är ännu högre – inte minst för framtidens elever.

 

Peter Sedlacek (FP), vice ordförande i För- och grundskolenämnden

Ulrica Westerlund (FP), ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vice gruppledare

Peder Westerberg (FP), gruppledare

 

2 kommentarer

 1. Carl-Axel Otterhall

  Hej Peder. Ni gör det alldeles för enkelt för er genom att endast fokusera på lönerna. När man läser om lärare som hoppat av så nämns väl den ohållbara arbetssituationen oftast som orsak. Yrket har förändrats otroligt mycket i och med kommunaliseringen. Mindre tid till undervisning och mera till mycket annat som vi kan kalla för ”tjafs”. Hur attraktivt är det att ha ett jobb där arbetstiden på långt när inte räcker till. Att varenda kväll ha jobbet med sig hem och ofta räcker inte det heller så då blir det att jobba på helger. Till detta ska läggas att det förmodligen är rätt vanligt med ”dålig” ledning. vilken i sin tur har så mycket administrativt på sitt bord att de inte fixar att vara ledare för personalen och absolut inte vara den pedagogiska ledaren.
  Vore mycket mera intressant om ni började titta på sådant och allra helst går ut med att ni vill förstatliga skolan igen.
  Hur mycket energi och kapital tror ni har gått åt/går förlorat när varje skolenhet ska sitta och tolka läroplanen. Och skapa något ”eget”. Vilket samtidigt skall vara likriktat med andra skolenheter inte minst för att man mer och mer styrs av de nationella.proven. Grubbla lite på det:)

 2. Peder Westerberg (inläggsförfattare)

  Hej Carl-Axel!
  Vi från Folkpartiet fokuserar inte bara på lärarlönerna utan det är mycket, som vi jobbar med när det gäller lärarnas arbetssituation. Att förststatliga skolan är även fråga som vi driver!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.