Bygg en ny gästhamn i centrala Umeå!

Att bygga en gästhamn i centrala Umeå, är en fråga som Folkpartiet har drivit i många år. Att lägga en gästhamn i centrala Umeå skulle verkligen vara ett lyft för handeln och båtfolket. Båtturismen är något vi måste utveckla och det måste vi göra i samråd med båtfolket.

Redan 2007-08-01 lämnade Folkpartiet in en motion, av bland annat Marianne Normark om att bygga en ny gästhamn i centrala Umeå. Tyvärr fick vi inget gehör i fullmäktige på vår motion. Jag är glad över att frågan lyfts i debatten igen och vi i Folkpartiet kommer att fortsätta driva frågan, tills vi får en gästhamn i centrala Umeå.

Här kommer motionen i sin helhet!

Motion till

Kommunfullmäktige

Sverige är en av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en svensk

miljardindustri. Det går åtta vuxna svenskar på varje fritidsbåt vilket innebär att endast Norge, Finland och Nya Zeeland har fler båtar per invånare. 5000 svenskar är direkt sysselsatta inom båtbranchen och tas även underleverantörer med i bilden så uppgår siffran till det tredubbla.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag. Västerbotten innehar dock en föga smickrande sistaplats när det gäller gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men detta är absolut inte den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till jumboplaceringen. Undertecknade har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande detta område är ytterst beklaglig.

En satsning på en ny gästhamn med hög standard skulle skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. En utredning om vilken placering en sådan gästhamn bör ges för att vara så attraktiv som möjligt bör därför snarast

genomföras, med fördel i god dialog med kommunens båtklubbar

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

-att uppdra kommunstyrelsen att en utredning genomförs som undersöker vilken plats i älven

som lämpar sig bäst för en ny gästhamn.

-att en ny gästhamn med god standard tillskapas.

En kommentar

  1. Pierre Arnell

    Umeåcentrum behöver en ny och bättre båthamn för gästande båtar än var det finns idag i centrala stan. Den som finns i centrala stan är jo överföl av båtar under högsäsongen ! Jag håller med kommunfullmäktige om detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.