Staten måste ta sitt ansvar!

Nu har skatteverket planer, på att lägga ned sina kontor i mindre städer. Ett besked som kommer innebära att Lycksele mister 30 jobb. Det är ett hårt slag för Lycksele:

Är det någon som borde ta ett regionalpolitiskt ansvar så är det staten. Man borde istället göra tvärtom och utlokalisera sina myndigheter till mindre orter. Allt behöver inte ligga i storstäderna och Stockholm. Om man ser till de sista åren, så har majoriteten av alla myndigheter förlagts i Stockholm.

När man inrättar nya myndigheter borde de förläggas utanför Stockholm och dyra hyreskostnader. Att förlägga nya myndigheter i Norrland, borde inte vara några problem med dagens teknik.

2 kommentarer

 1. Göran

  Bra skrivet! Hela norrland borde betraktas ut ett regionalpolitiskt perspektiv när statliga myndigheter, som t ex skatteverket, ska omlokalisera!

 2. Bekymrad

  Mycket önskvärt att politiker ständigt arbetar för att jobb skapas i glesbygd/landsbygd! När det gäller en myndighet som Skatteverket borde den verkligen inte tillåtas att sträva efter att finnas på de dyraste platserna. Att flytta Skatteverkets verksamhet från Södermalm till Solna kan ju inte räknas som den enda seriösa kostnadsbesparingen… att samla ihop alla mindre kontor till de större städerna äter snabbt upp den besparingen. När det dessutom i denna omorganisation inte handlar om att spara pengar överhuvudtaget så tappar man ju förtroendet ….

  Skatteverket har gjort en egen utredning angående Solnahandläggarnas bristande kompetens inom momsområdet. Enligt rapporten beror den bristande kompetensen på alltför hög personalomsättning…. Ändå vill Skatteverket prompt fortsätta fösa ihop handläggare till storstäder. I storstäderna tyder det mesta på att Skatteverket inte kan (i min mening inte alls behöver) mäta sig med andra när det gäller löneläge och karriärvägar varför många högutbildade snabbt söker sig vidare. I glesbygd/landsbygd är löneläget lägre och kravet på karriärvägar inte lika högt. Många väljer att bo i glesbygd/landsbygd ändå, då livet har många andra värden än pengar och karriär.

  Skatteverkets verksamhet kan till stor del med dagens teknik och program utföras varsomhelst! Det krävs INTE närhet till vare sig företag, universitet eller havsutsikt.

  Regeringen har fallerat med regleringsbrevet till Skatteverket eftersom det verkar saknas krav på regionalpolitisk hänsyn vid omorganisationer. Bättring!!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.