Lugn och ro i klassrummen!

I dagens VK har jag en debattartikel, tillsammans med mina kollegor i Folkpartiet, Leo Wikberg, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Peter Sedlacek, ledamot i för- och grundskolenämnden. Den handlar om, att i skolan måste det vara lugn och ro.

Här kommer debattartikeln!

Av de som på något vis är aktiva i skolan, personal och elever, har troligen var och en upplevt problem med brist på lugn och ro i klassrummen.

En vanlig lektionsstart avbryts ofta av att elever kommer sent. Läraren måste allt för ofta lägga ner mycket tid på att hålla nere ljudnivån i klassrummet. Det är inte helt ovanligt att elever väljer att prioritera sina datorer eller mobiltelefoner framför att lyssna på läraren och även detta tar tid från den lärare som är mån om att alla ska följa med i lektionen.

Allt för mycket av elever och lärares tid och energi läggs på saker som inte har med utbildningen att göra.

Svensk skola har ordningsproblem. De internationella undersökningarna som visar på att kunskapsresultaten i svensk skola sjunkit i ett par decennier visar också att vi har stora ordningsproblem.

Det kan naturligtvis inte uteslutas att det finns ett samband. Dels direkt, det är svårt att koncentrera sig när lektionen störs av bråk och oväsen, det är svårt att planera undervisning när elever kommer sent och svårt att undervisa när elever inte lyssnar.

Men det finns också ett indirekt samband. Att oordning och stök i växande utsträckning förekommer i klassrummen sänder signalen att det som sker i skolan inte är så viktigt.

Den förra regeringen genomdrev omfattande reformer av svensk skola. Lärarutbildningen förbättrades, karriärtjänster infördes för att höja läraryrkets status. Folkpartiet drev igenom en satsning på ytterligare karriärtjänster som tas nu bort av regeringen.

Elevhälsans roll stärktes i skolan och tidigare stöd infördes för att kunna upptäcka de elever som behöver extra support tidigt. Lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa stärktes. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål.

En utredning tillsattes också för att analysera vad mer som behöver göras för att skapa mer ordning och reda. Skolan måste bli den plats det ska vara, nämligen lugn och trygg plats.

Folkpartiet vill att svensk skola ska fortsätta få fokusera på kunskap och låta lärarna få tid till undervisning. Därför bör ett stöd på 100 miljoner per år införas till utsatta skolor som kan sökas av huvudmännen för att motverka ordningsproblem och genomföra förebyggande insatser för att långsiktigt verka för studiero.

Skolorna kan själva utforma förslag på sina satsningar. Det kan handla om nya arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, få föräldrar att ta ökat ansvar för elevens agerande eller ta in organisationer som kan arbeta förebyggande. Insatser kan vara av kortsiktig karaktär för att främja ordning i skolan, men strävan ska vara att arbeta förebyggande och långsiktigt för ökad studiero.

Från politiskt håll måste verktyg och stöd ges åt de skolledare, lärare och personal som har att hantera en stökig vardag och ge dem möjlighet att arbeta förebyggande för en trygg miljö.

Det är viktigt att satsningen för mer kunskap och höga ambitioner i skolan fortsätter. Om vi inte gör det så drabbar det eleverna – och framför allt de elever som behöver skolan allra mest.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.