Turismen en viktig del av Umeås framtid!

Nu när tillväxtverket har gjort sitt årsbokslut för svensk turism, så ser man glädjande, att turismen fortsätter att öka i Sverige.

Det är även glädjande att vi har en kraftig ökning av beläggningen på hotellen i Umeå under början på 2015. När det gäller rese och turistindustrin är den viktig för Umeå och den omsätter över en miljard kronor per år och ger även upphov till ca 900 årsysselsatta

Jag tror att turistnäringen är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste skapa förutsättningar för en ökad turism. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turistnäringen för det är väl investerade pengar.

Från Folkpartiets sida så tror vi också att en gästhamn i centrala Umeå, skulle vara ett lyft för handeln och båtfolket. Båtturismen är något, vi även måste utveckla och det måste vi göra i samråd med båtfolket.

Redan 2007-08-01 lämnade Folkpartiet in en motion, av bland annat Marianne Normark om att bygga en ny gästhamn i centrala Umeå. Tyvärr fick vi inget gehör i fullmäktige på vår motion. Nu har vi åter lämnat in en motion under slutet på förra året, som tyvärr ej kommit upp till fullmäktige än. Från Folkpartiet sida kommer att fortsätta driva frågan, tills vi får en gästhamn i centrala Umeå.

Här kommer motionen i sin helhet!

Motion till

Kommunfullmäktige

Sverige är en av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en svensk

miljardindustri. Det går åtta vuxna svenskar på varje fritidsbåt vilket innebär att endast Norge, Finland och Nya Zeeland har fler båtar per invånare. 5000 svenskar är direkt sysselsatta inom båtbranchen och tas även underleverantörer med i bilden så uppgår siffran till det tredubbla.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag. Västerbotten innehar dock en föga smickrande sistaplats när det gäller gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men detta är absolut inte den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till jumboplaceringen. Undertecknade har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande detta område är ytterst beklaglig.

En satsning på en ny gästhamn med hög standard skulle skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. En utredning om vilken placering en sådan gästhamn bör ges för att vara så attraktiv som möjligt bör därför snarast

genomföras, med fördel i god dialog med kommunens båtklubbar

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

-att uppdra kommunstyrelsen att en utredning genomförs som undersöker vilken plats i älven

som lämpar sig bäst för en ny gästhamn.

-att en ny gästhamn med god standard tillskapas.

 

En kommentar

 1. Olle

  Nu är ni politiker ute och cyklar igen, vi båtturister söker pärlorna runt kusterna.
  Givetvis bör en bra gästhamn byggas i centrum, men varför satsas det inte nåt på tex Holmöns turism från kommunens sida ??
  Här finns en enorm tillgång att utveckla för turism.
  Ni snackar inte om nåt utanför centrala Umeå, Varför ??
  Vill gärna se lite satsningar utanför staden också.
  Titta på satsningen på Rovögern ,suveränt gjort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.