Reflektioner!

Nu är Folkpartiets landsmöte över och den stora händelsen på mötet blev namnbytet till Liberalerna. Namnbytet sker omgående och min nya titel är gruppledare för Liberalerna i Umeå.

När det gäller landsmötet så är jag oerhört glad att man biföll min motion om Kvarkentrafiken. Folkpartiet Liberalernas landsmöte, beslutade att stödja motionen fullt ut då Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga utan såväl en nationell som europeisk fråga av stor betydelse.

Nu är landsmötet är avklarat, så är det dags att sluta leden och lägga all vår kraft på att få ut vår politik till väljarna. Jag tror också, att vi inom en snar framtid kommer att få se en rejäl ökning i opinionssiffrorna.

När det gäller besluten på landsmöten, så blev det många kloka beslut och jag är extra förtjust i beslutet att reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden. Sen tycker jag också beslutet att sänka bolagsskatten är viktig. Bra villkor för nya och växande företag är en förutsättning för fler jobb. Det är även viktigt att regelkrånglet minskar för företagen. Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Tyvärr förstår inte alla politiker, företagens betydelse för Sverige

Vi får inte heller glömma, att det är småföretagarna som utgör basen av företagandet i Sverige. När det gäller företag som har noll till nio anställda, så utgör de ca 95 procent av alla företag i Sverige. Om man ser till enmansföretag så är siffran hela 74 procent.

 

Här kommer en lista på några beslut som togs på landsmötet!

Partiet ska verka för en ny skattereform, som är fullt finansierad

Värnskatten ska slopas och brytpunkten för statlig skatt höjas

Det första steget i den statliga skatten ska dessutom sänkas

Bolagsskatten ska sänkas

Ränteavdraget kan fasas ut under en längre period

Reavinstbeskattningen kan sänkas

Miljö- och klimatskatter kan öka

Partiet vill ha gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol

Partiet ska verka för att försvarsanslagen ökar till minst två procent av BNP på sikt.

Byggherrar ska få utarbeta detaljplaner som ska kunna prövas av kommunen

Generösare beräkning av skälig hyra vid uthyrning av villor och bostadsrätter

Taket för skattefria hyresinkomster vid andrahandsuthyrning ska höjas

Strandskyddet bör mjukas upp vid lokalt behov av bostadsbyggande

Ämnesbetyg i gymnasiet ska återinföras

Rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa från ett års ålder

Reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden.

Vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.