Kommunfullmäktige!

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning med många interpellationer och enkla frågor. Från Liberalerna sida så har vi en motion som handlar om upprättandet av tillfälliga bostäder i moduler, för att klara kommunens åtagande gällande mottagande av flyktingar. Vi har även en interpellation som handlar om behovet av en särskild enhet/boende för döva/dövblinda. Ulrica Westerlund har också en mycket bra interpellation som handlar om ensamkommande barns situation i Umeå?

På dagordningen har vi också två enkla frågor. Den första frågan har Peter Sedlacek  Hur hanteras mitt förslag att utnämna Lars Lystedt till hedersmedborgare? Den andra frågan handlar om att Umeå behöver en fullstor fotbollshall.

På dagordningen finns också en motion skriven av vänsterpartiet som har rubriken inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. När det gäller sex timmars arbetsdag, så tror jag man inte förstår konsekvenser av ett sådant förslag. Det är oerhört kostsamt och vart finns personalen för att genomgöra det.

Ett införande av sex timmars arbetsdag med heltidslön skulle få enorma konsekvenser för vår gemensamma välfärd. Bara att lägga fram ett förslag som innebär enorma kostnadsökningar är totalt ansvarslöst.
Något som gör förslaget än mer obegripligt är att Umeå kommun har brist på personal i framtiden och det här är en ekvation som jag inte får ihop.

Konjunkturinstitutet har också analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.

Ska vår framtida äldreomsorg inte gå under så behövs det fler händer och inte färre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.