En perfekt avslutning!

Det är inte vanligt att man får bifall för motioner som man har lagt. Men idag fick vi Liberaler bifall till vår motion att Välkomna Örnsköldsvik. En perfekt avslutning på årets sista kommunfullmäktige!

Här kommer motionen i sin helhet!

MOTION

Välkomna Örnsköldsvik

Liberalerna i Örnsköldsvik har idag genom en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar

1. att utreda konsekvenser och möjligheter för kommunens invånare, näringsliv och arbetsliv
om kommunen byter region från Västernorrland till Västerbotten.

2. att utreda demokratiska och demografiska aspekter av att kommunen byter region från
Västernorrland till Västerbotten.

3. att utreda förutsättningarna för att ansöka om byte av regiontillhörighet.
Redan 2013 föreslog dåvarande Folkpartiet (Liberalerna) att Örnsköldsvik kommun skulle ansöka om att få tillhöra Västerbotten istället för Västernorrland.

Bakgrunden var den ömsesidiga samhörighet Örnsköldsviksborna länge känt med Umeåregionen och Västerbotten, vad gäller sjukvård, utbildning, handel, arbetsmarknad med mera. Då den så kallade ”storregionen” i Norrland knappast kommer att bli av, är det viktigt att istället söka sig till de naturliga tillhörigheterna och glömma de gamla landskapsindelningarna.

Framöver kommer alla projekt som vi vill genomföra med hela Umeåregionen, alltså med Örnsköldsvik inkluderat, kräva två regionfullmäktiges godkännande, eller två regionstyrelse och så vidare – det oavsett om det gäller turism, näringsliv, kultur eller infrastruktur. Gränser är inte önskvärda för oss liberaler och de gamla landskaps- och länsgränserna kan inte fortfarande få sätta käppar i hjulen för goda samarbeten.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

att Umeå kommun i en formell skrivelse ger sitt stöd och välkomnar Örnsköldsvik att
byta regiontillhörighet.

att Umeå kommun aktivt deltar i ovan nämnda utredningar för att besvara samma frågor
ur Umeå kommuns perspektiv.

Umeå den 5 april 2017
Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.