Sverige ska inte vara en fristad för terrorister

Jag är glad att Liberalerna driver frågan om att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Sverige har tyvärr varit en fristad för IS-terrorister och svenska skattepengar har tidigare gått till att vårda terrorister med krigsskador. Terrorister som i sin tur stridit mot en stat, som Sverige stöttar militärt.
Robert Hannah som är integrationspolitisk talesperson för liberalerna har också lagt en motion till liberalernas landsmöte i november, om att svenskar som stridit för terrorgruppen IS ska kunna dömas som landsförrädare. Motionen har stöd av både partistyrelsen och ungdomsförbundet. Som det ser ut så kommer motionen få bifall och sen får vi så fall hoppas att andra partier sluter upp i frågan.

3 kommentarer

 1. Philippines Stenberg

  Sveriges djup sociala problem kan inte endast med polisanmälan, landsförräderi anklagelse , hot , etc. förbättras..
  Det politiska systemet är skyldig att utan populistiska aktioner undersöka bakomliggande orsaker till de djup sociala konflikterna.
  Det handlar inte om några hundra som helst ,vilket gett sig ut o skurit halsen av sina landsmän o andra, , större delen är född, uppfostrad, och utbildad i Sverige.
  Juridisk är de Svenskar, frågan är om detta mentalitet är en direkt resultat av det Svenska jordmånen?
  Bär Samhället något ansvar för detta?
  Vilka sociala förutsättningar möjliggör tillväxten eller omvandlingen till terrorister.
  Är inte detta en destruktiv reaktion på upplevda orättvisor alltså en social produkt ?
  Man kan med stor säkerhet utifrån en opartisk kartläggning hitta svaga länk, allvarliga övergrepp i myndigheternas handlande. !?
  vilka är de, det har vi rätt att veta , inte till namn, personnummer utan orsaken till detta?
  Bär det invandrarpolitiska strukturen ett ansvar i detta?
  Finns det risk att detta skall fortsätta ?
  Finns det disponibla profiler som kan fortsätta?
  Kan fenomenet komma till stånd på annat sätt?
  Finns det en självkritisk arbete som kan förtydliga bakomliggande orsaker till utvecklingen?
  Uppenbart kan man inte som politisk parti enkom i en populistisk anda skrika på hämnd utan man ska ge svar på tal om vilka faktorer kan leda till fenomenet och det grova brottet.
  Utifrån de till hands stående händelseutvecklingen kan man förmoda att det typ av sociala övergrepp ,uppväxt av terror benägna individer , är bara början och kommer att förekomma i andra format o beklädnad, det är viktig att de politiska krafterna utan endast utpekande, straff o hot, självkritisk undersöka hur man kan förhindra fortsatt tillväxt av individer, grupper , kulturer som kan bli hot inte bara mot Sverige utan mot mänskligheten.
  Utvecklingen med stor sannolikhet kommer inte att upprepa sig på samma sätt , men om o när grogrunden är ‘’rätt’’ alltså oförändrad bli konsekvenserna ännu mer ödesdigert än 2010 Olofpalmesgata ,2017 Drottningsgatan, Syrienkriget, ……
  Sveriges Utrikes, Invandring och Arbetsmarknadspolitik bör mer noggrann beröras för att kartlägga de gångna felsteg och förebyggande åtgärder.
  Om endast större anslag till Polis , hårdare straff, hot och populistiska aktioner som det samlade politiska kraften utbasunerar , kommer utvecklingen accelerera mot ödesdigra konsekvenser.
  Man ska ha i beaktning att det Svenska negativa befolkningstillväxten borde klargöras tydlig och det ändrade kulturella arbetsattityder, hög sjukdomsfall, låg arbetsmotivation, befolkningsföråldring,………..klaragöras för att förhindra extrema ideologier att locka till sig större publik, med följande större segregering , som underblåser konfliktytor vilket leder till större risk för destruktiva rörelse.
  Antagligen de befintliga politiska partiernas agenda är inte kapabell för att täcka mångfalden, ty det politiska underlaget är inte dynamisk utan toppstyrd.
  Man utgår ifrån att statsmakten är klokare än så , men när etablerade politiker , terrorforskare, poliser ,präster, m.m utan att ge några som helst upplysande underlag vilseleder allmänheten blir man tveksam o besviken.
  Man kan påstå att strukturen i det Svenska modellen är helt misslyckad att lösa sina problem , trots det relativ stora resurserna.

 2. Philippines Stenberg

  Försöker man sopa Svenska USI’s mördare under mattan genom att ropa ….
  Det är givet att de hundratal individer som dragit ut på det Syriska fältet är en resultat av flera faktorer , felbedömning, utslag, ……,
  Det är inte en person utan minst två hundra och det kan finnas lika många möjliga motiv .
  Att bunta ihop alla och skrika för att avleda uppmärksamheten från fenomenets allvar är ytterligare brott som förbereder marken för allvarligare övergrepp.
  Som det är nu, opinionen ser saken utifrån en etnisk religiös och invandrarnas sida , det är en situation som förvärrar fördomar och befäster de förutfattade meningarna .
  Politiker bör förstå allvaret och slut förtrycka en redan belastad och brottslig grupp ytterligare och ge anledning att fortsätta det hatfulla vägen.
  Man bör ha i beaktning att det är inte bara en utan flera faktorer som gör att individer drar ut på den typ av grova äventyrer.
  Det är nödvändig att försöka ge en balanserad bild.
  Det pågående tillvägagångssättet fördjupar fördomar och nästa våg av de sociala reaktionerna utöver gängkriminalitet och diverse ytterligheter kan bli allvarligare brott som skadar Sverige o Svenskar .
  Utan tvekan kan de samhälleliga institutionerna på ett eller annat sätt vara inblandad. Tillkomsten av individer som vägras med rätta erkännas sin medborgerliga rättigheter och polisanmäls, landsförräderi , …kan ha negativa effekter.
  Det politiska apparaten bör ta sitt ansvar och härleda framläggande av samhällsdebatten på ett sätt som senare konsekvenserna bli minst skadlig.
  Ärlighet, saklighet, självkritisk reda ut begrepp och elda inte upp folk som redan lockas till extrema sammanslutningar.
  På kort sikt kan agerandet att polisanmäla , ……vara som en enkelt grepp att locka till en o annan , det krävs kloka , sakkunniga åtgärder för att förebygga framtida sociala konflikter som kan drabba inte bara Sverige utan andra kulturer och folk.
  Vill inte i detaljer ange de kända fall , där myndigheter är direkt inblandad , och man kan fråga sig om det finns en uppsåt att tvinga markerade individer att ansluta sig till det inledningsvis upphöjda motståndet i Syrien.
  Öppna ögon o öron och försök för folkets skull inte trampa på gamla populistiska pamflett.
  Ni är ansvarig för en samhällsutveckling som kunde förhindra de tragedier som drabbat många individer, familjer, samhälle o länder.
  Tryck inte på samma knappar som redan skapat så mycket elände, se upp och självkritisk rätta till det som går att rätta till.
  Ni bär stor ansvar för det som redan hänt, erkänn det på ett mänsklig sätt o häng inte ut de som i sig är ett offer hur skyldig än de är.
  Om igen, ditt rätta åtgärd nu kan spara stor lidande i framtiden.
  Om samhälle, stat, kommun, politiker , andra formationer inom statsapparaten inte är dirket inblandad , har de ansvar för att inte lyckats förhindra och förmodligen på det fel inslagna vägen kan inte förhindra det i framtiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.