Det viktigaste är det förebyggande arbetet!

På måndagens kommunfullmäktige ska vi fastställa Umeå kommuns handlingsplan mot våld Handlingsplanens syfte är att med gemensamma insatser arbeta för minskat våld i Umeå och att öka kunskapen kring våld. Den betonar också vikten av det förebyggande arbetet.Det är precis som det står i förslaget till handlingsplan, att det finns stora vinster att tillsammans arbeta förebyggande och agera mot våldet. Det finns också många som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminalitet. Givetvis är det viktigt, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet och det ger också bäst resultat enligt forskningen. Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.