Socialdemokraternas vänstersväng fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 3

Trots att valfriheten är en framgångssaga där 54 procent väljer privata aktörer, så vill socialdemokraterna och vänsterpartiet avskaffa valfriheten genom att fortsätta ge dom mycket dåliga ekonomiska förutsättningar. Om socialdemokraterna och vänsterpartiet får som man vill kommer det troligtvis innebära att kommunen tar över all hemtjänst och det kommer att kosta skattebetalarna över 50 miljoner kronor. Det kommer också att innebära stora svårigheter när det gäller bemanningen.

I ett pressmeddelande säger också Björn Kjellsson (L), vice ordförande i Individ och familjenämnden att socialdemokraterna visar ingen respekt för valfrihet och har heller ingen förståelse för vilka konsekvenser deras beslut kommer att få för hemtjänsten.

För att få stopp på det här vansinnet har alliansen i äldrenämnden och individ och familjenämnden lämnat in gemensamma två gemensamma uppdrag.

1. att ge förvaltningen i uppdrag att återkalla pågående upphandling av hemtjänst enligt LOV i avvaktan på att de frågor och oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en lösning.

2. att nuvarande avtal förlängs i samråd med LOV utförarna till efter sommaren (förslag 1/10?). Detta för att säkerställa att hemtjänstverksamheten är stabil inför sommaren och kommande semesterperioder.

Bli först att kommentera

Vi har nog bara sett början

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag tror tyvärr bara att vi har sett början av dom effekter, som coronaviruset kommer att medföra. Vi kommer nog att få se stora påverkningar på samhällsfunktioner och det kommer också bli ekonomiska konsekvenser av viruset. Nu får vi hoppas att det kommer fram ett vaccin eller något läkemedel som kan lindra symtomen. Men fram till dess så måste coronaviruset tas på allvar och där har regeringen, regioner och kommuner ett stort ansvar att förbereda sig för det värsta.

Bli först att kommentera

Bristande tillgänglighet måste tas på allvar

Av , , Bli först att kommentera 3

Trots att man har beslutat i riksdagen att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast år 2010 är det inte så. Det som man kan konstatera nu, är att den målsättningen är långt ifrån uppnådd. När det gäller Umeå kommun, så har man haft målet att vi ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020. För att få svar på hur det gått, har jag ställt en interpellation till kommunfullmäktige.

Här kommer interpellationen

Interpellation

Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020?

Trots att man har i riksdagen beslutat att samhället skulle vara tillgängligt för alla senast år 2010 är det inte så. Det som man kan konstatera nu, är att den målsättningen är långt ifrån uppnådd.
Det är en fråga som berör många och minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Så när vi diskuterar tillgänglighetsfrågor är det ingen liten grupp det handlar om
När det gäller Umeå så har vi målet, att vi ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020. Jag tycker det är bra att vi satt ribban så högt, för det här en oerhört viktig fråga. Från Liberalernas sida så sätter vi också frågan om tillgänglighet högt på vår dagordning

Fråga till Individ och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S)

Hur har det gått med kommunens mål, att Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020?

Peder Westerberg gruppledare Liberalerna
Umeå den 2020-03-02

Bli först att kommentera