Vi måste vara rädda om den oberoende journalistiken!

Oberoende journalistik är något som vi måste vara rädda om att det är bra att den frågan lyfts upp i debatten. Mediernas oberoende roll och kritiska granskning är en viktig grund för en demokrati och vi ska vara oerhört rädda om den. Public service har också en oerhört viktig roll i Sverige och det är viktigt att politiken värnar om dess oberoende och kvalitet. Sen måste vi självklart värna om den lokala journalistiken och det är mycket alarmerande att journalistiken mer och mer koncentreras till Stockholm. Tyvärr kan vi också se hur medias oberoende roll hotas i flera europeiska länder och det borde vara en stark varningssignal.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.