Det parti som satsar mest på äldrenämnden!

Nu har vi presenterat Liberalernas budgetförslag för Umeå kommun och det är en storsatsning på välfärdsnämnderna. Av alla partier som presenterat sin budget hittills, så är vi också det parti som satsat mest på Äldrenämnden och IFO nämnden.

Här kommer vårt pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2020-10-20

Trygghet, pandemi och effektiviseringar för Liberalerna
– Liberalerna är tydliga med att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag med skola och socialt skyddsnät, inte konkurrera med det privata näringslivet.
Det säger Peder Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå kommun, med anledning av att partiet presenterar sitt budgetförslag för Umeå år 2021. Liberalerna sparar framförallt på kommunstyrelsens budget och på tekniska nämnden, för att prioritera välfärdsnämnderna.

TRYGGHET I FOKUS

Liberalerna fokuserar, liksom de flesta partier i Umeå, på tryggheten och mot socialt utanförskap, men inte bara genom socialtjänstens insatser.
– När socialtjänsten kommer in i bilden har det ofta gått för långt, det är i skolan vi lägger grunden för ett tryggt samhälle, minskar risken för kriminalitet och för att människor ska hamna på sidan av samhället, säger Björn Kjellsson, vice ordförande i individ- och familjenämnden. Liberalerna säger nej till de verksamhetsutvecklingsanslag på 6 miljoner kronor som S och MP föreslagit i sin budget.
– Vi vill inte ha symbolpolitik, utan lägger pengarna där de verkligen gör skillnad. I det här fallet är det i skolan, säger Anders Norqvist, ledamot i för- och grundskolenämnden.

TAR PANDEMIN OCH SMITTSPRIDNINGEN PÅ ALLVAR

Liberalerna betonar i sitt budgetförslag att det är sjukvårdspersonalens kompetens och arbetssituation som kan minska spridningen av corona och smittsamma sjukdomar.
– Kommunen har en växande grupp årsrika, som ofta är multisjuka och därför behöver kvalificerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Därför satsar vi på fler sjuksköterskor, helst med geriatrisk kompetens. Vi ser även behovet av att kommunen får anställa läkare inom vård och omsorg, säger Marianne Normark, sjuksköterska och ledamot i äldrenämnden.

EFFEKTIVISERINGAR
Liberalerna omprioriterar också pengar för fritidsnämnden och kulturnämnden där de anser att de båda förvaltningarna kan slås ihop och ha en gemensam chef, istället för dagens tre chefstjänstemän.
– De är de minsta förvaltningarna, men har mycket chefstätt i toppen – vi kräver effektivisering, säger Peder Westerberg.

I övrigt är det kommunstyrelsens och tekniska nämndens ramar som blir kraftigt reducerade. Jämfört med S och MP sänks kommunstyrelsens budget med 38 mkr och tekniska nämndens med 30 mkr. Liberalerna vill däremot öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkr.

– När vi måste prioritera mellan välfärden och tekniska nämnden, då är välfärden viktigast, avslutar Peder Westerberg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.