Omodernt att lägga ned inlandets skattekontor

Skatteverkets nya kontorsorganisation går ut på att koncentrera handläggning och utredningsverksamhet till 45 orter i landet.

Det får, som VK rapporterat om, bland annat till följd att skattekontoren i Lycksele och Vilhelmina läggs ner. Istället vill Skatteverket satsa på så kallade mindre servicekontor.

Givetvis innebär detta en försämrad service för medborgare och näringsliv i inlandet. Men framför allt sänder det oroväckande och orättvisa signaler om den regionala framtiden.

Dels försvinner tjänster från orterna, dels antyder det att Skatteverket inte anser att inlandets framtidsutsikter kan motivera en bibehållen servicenivå när organisationen ska förändras, effektiviseras och specialiseras.

Att ett verk hela tiden försöker effektivisera och optimera sin verksamhet och anpassa sig efter människors behov är förstås helt rätt.
Men det verkar som om Skatteverket i sitt förslag till ny organisation den här gången fastnat i ett förlegat centralistiskt tänkande.

Effektiviseringar och besparingar som bara innebär att man slentrianmässigt flyttar verksamhet från mindre orter till större känns omoderna och oreflekterade, och inte särskilt förankrade i långsiktiga analyser av rekryteringsmöjligheter och det faktiska kostnadsläget på sikt.

Sådana beslut ignorerar framför allt de möjligheter till och fördelar med att behålla eller utveckla verksamhet i mindre kommuner som den nya tekniken medför.

Även med effektivitet och personalens utvecklingsmöjligheter som högsta prioriteter känns det inte sakligt motiverat att försämra servicen i inlandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.