Den länge misskötta migrationspolitiken

Ansatserna från regeringens sida att underlätta arbetskraftsinvandring genom förändrade regelverk är lovvärda. Det är något alla vinner på.

Om de politiska partierna och den allmänna opinionen kommit så långt att den linjen blivit möjligt att driva igenom i riksdagen finns det hopp.

Men den stora skamfläcken i Sverige har förstås länge varit flyktingpolitiken. Den har misskötts och präglats av cynisk hårdhet alltför länge. Attityden från de socialdemokratiska statsråd som under de senaste tio åren varit ansvariga för frågan och hantering och regelverk inom kanske framför allt asylprocessen har varit djupt problematiska. Socialdemokraterna och moderaterna har framstått som bästa vänner i värnet av en tvivelaktig, ofta rakt ut inhuman, flyktingpolitik.

Om regeringen kan åstadkomma förbättringar i form av mer human grundhållning, genomlysta regelverk och större rättssäkerhet är det en verkligt betydelsefull insats.

Migrationsminister Tobias Billström (m) berättade i en intervju med Svenska Dagbladet tidigare i veckan att även gömda flyktingar bland de asylsökande som fått avslag ska ges ett så kallat "återetableringsstöd" på 20 000 för att kunna återvända till sina hemländer.

Det är i grunden en bra linje och kan säkert bidra till att öka trovärdigheten i asylprocessen något – men förutsättningen är att den överhuvudtaget fungerar bättre och mer medmänskligt än vad som varit fallet tidigare, att de upprörande fallen av vettlösa avvisningsfall med obegripliga motiveringar åtminstone minskar i antal som ett steg på vägen mot att de försvinner helt.

Sverige borde föra en betydligt mer generös och öppen flyktingpolitik

Ett exempel på hur systemet fortfarande kan fastna i orimligheter är förstås Migrationsverkets och Migrationsöverdomstolens fastslående av påståendet, häpnadsväckande i sig, att det inte råder någon väpnad konflikt i Irak.

Regeringen har fört in en ny attityd på området, men mycket arbete återstår innan svensk migrationspolitik hittar ut i ljuset igen efter många år av eländiga attityder och inkompetent politisk hantering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.