Konsekvent krishantering av regeringen

Vår huvudledare i går handlade om regeringens senaste åtgärdsprogram mot lågkonjunkturen:

’Åtgärder med direktverkan
Lågkonjunkturen blir djup och svår. Regeringen presenterar nya åtgärder för jobb och omställning.

En rad åtgärder för jobb och omställning har regeringen sammanställt i en proposition som finansminister Anders Borg och näringsminister Maud Olofsson presenterade på torsdagen. Det är förslag om olika stöd till arbetslösa, fler platser på yrkeshögskolan och i yrkesinriktad gymnasial utbildning, ökad satsning på infrastruktur och avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.
Det mesta är tidigare utlovade åtgärder klara för verkställande. Till detta kommer nu möjlighet till skatteuppskov för arbetsgivare och undsättningslån för fordonsindustrin.
Några statliga räddningsinsatser för industrier, företag eller kommuner i kris på det sätt som förekom förr i tiden handlar det inte om. I stället är strategin att genom konkreta åtgärder med direktverkan bland annat underlätta för företag att lösa akuta likviditetsproblem och för arbetslösa att komma igen via coachning, praktikplatser, nystartsjobb eller utbildning.

Under hösten 2008 sattes kraftiga åtgärder in för att återställa förtroendet och förbättra stabiliteten i det finansiella systemet. Men problemen är alltjämt besvärliga. Lånemarknaden kärvar. Det är ännu svårt för företag och hushåll att få tillgång till krediter. Efter hand förbättras emellertid förutsättningarna i takt med att räntorna sänks och inflationen minskar.
Lågkonjunkturen som följer av den globala finanskrisen kan bli den värsta på flera årtionden. Hela den sysselsättningsökning som åstadkommits under den senaste perioden av goda år riskerar gå förlorad. I så fall är den svenska arbetsmarknaden 2010 tillbaka i det som blev normalläge under de tolv år socialdemokraterna senast var i regeringsställning. Arbetslösheten bet sig då fast på historiskt sett hög nivå även under perioder av högkonjunktur.

Av mycket stor betydelse i regeringens åtgärdspaket mot krisen är beslutet om en tidsbegränsad lag som ger arbetsgivare möjlighet till uppskov med inbetalning av skatt. Syftet är att minska likviditetsproblemen i företag som inte kan få låna på normala villkor på grund av finanskrisen. Det kan rädda många företag och åtskilliga jobb.
Åtgärderna i höstas i syfte att hålla i gång det finansiella systemet har inte haft full verkan. Ännu gäller inte normala villkor. Därför behövs lindring genom skatteuppskov för företag. Senast till våren lär regeringen också komma med förslag om hur kommuner i akuta trångmål skall få lindring i nöden.
Inga mirakelkurer finns för att rädda företag och jobb i en lågkonjunktur av det slag som nu sänker svensk ekonomi. Regeringen väljer en politik för krishanteringen som inte genom väldiga åtaganden fördärvar statsfinanserna eller återhämtningsförmågan i ekonomin. Även det nya åtgärdspaketet är konstruktivt och konsekvent i linje därmed.’

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.