Lyckseles seger viktig för hela samhället

De av nedläggning hotade skattekontoren i Lycksele, Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm får vara kvar. Beskedet är en triumf för det uthålliga, målmedvetna och djupt uppoffrande arbete som eldsjälar bedrivit det senaste året för att stoppa ett från början felaktigt och ogenomtänkt centraliseringsbeslut.

I Lycksele har bland andra Malin Ackermann, utsedd till årets västerbottning, visat vad som går att åstadkomma när lokal kompetens, genuint gräsrotsengagemang och starka, övertygande argument kombineras med 2000-talets metoder för snabb, bred opinionsbildning.

I kamp för en modern, levande landsbygd har de med pedagogiskt tålmodiga, sakliga och folkbildande kampanjer lyckats öppna ögonen på många om något för hela det svenska samhället grundläggande i synen på framtiden, villkor och möjligheter utanför storstadsregionerna

Jublet och tårtorna nu gäller de räddade skattekontoren, jobben, arbetsplatserna och personalen. Men segern är större än så.

Lyckseles och de andras aktivitet i skattekontorsdebatten kommer att bilda skola även för framtida strider när kommuner blir aktivt motarbetade av slarvigt, förlegat och dåligt påläst centraliseringstänkande från statens och andra stora aktörers sida.

För hur man påverkar makthavare och myndigheter, hur man vinner debatter och – inte minst viktigt – hur man fördjupar och kunskapsberikar en samhällsdebatt som alltför ofta är Stockholmsfixerad.

***

Det tycks i Skatteverkets fall, skrev VK:s ledarsida förra våren när nedläggningsbesluten blev kända, “handla om centralisering som en gammal ovana, med en dåligt uppdaterad omvärlds- och framtidsanalys.

Den tekniska utvecklingen de senaste åren, och den ökade digitaliseringen av samhällslivet, har ökat, inte minskat, möjligheterna att hålla kvalificerade verksamheter decentraliserade, rekrytera arbetskraft till mindre orter, upprätthålla kompetens och samordna insatser över geografiska avstånd.

Framtidens utbildning, företagande och tillväxt kommer att äga rum i en av digitaliseringen starkt präglad och geografiskt betydligt mer flexibel kontext – där behovet av stora, centrala kontor minskar.

Argumenten för att centralisera jobb fysiskt och geografiskt till stora enheter har därför blivit dramatiskt svagare under 2000-talet, och kommer att bli ännu svagare de kommande decennierna.

Därtill kommer att en offentlig myndighet som Skatteverket har ett ansvar att åtminstone inte agera regionalpolitiskt destruktivt, när de rationella skälen i övrigt, tekniken, näringslivets omvandling och samhällsutvecklingen talar mot flytt av kontor från Lycksele till Umeå.

Även för att bevara en regional kompetens och insikt om den här delen av landet inom en myndighet som Skatteverket, är det viktigt att bevara en närvaro på fler platser.

En övertro på centraliseringens välsignelse är dåliga nyheter för hela Västerbotten – en del av landet vars styrka och framtid ligger i kontraster och samverkan mellan livsmiljöer och verksamhetsmiljöer av helt olika slag, det urbana, den stadsnära landsbygden och glesbygden.

Det är alltså dåliga nyheter även för Umeå, som stärks, inte hämmas, av att höra till en västerbottnisk och norrländsk helhet och gemenskap.

Skatteverkets beslut gäller Lycksele, men drabbar hela regionen, och borde som symbol för ett slentrianmässigt centraliseringstänkande väcka oro på många håll i Sverige.

Det här är värt en fight i offentligheten och i de informella korridorerna. Beslutet går att tänka över, förändra och dra tillbaka. Argumenten med utgångspunkt i 2000-talets tekniska och ekonomiska verklighet, inte 1900-talets gamla centraliseringsovanor, talar till Lyckseles och landsbygdens fördel.”

***

Lycksele, och de andra orterna där nedläggning hotade, tog den fighten från dag ett, med råg i ryggen, på ett sätt som skulle ha gjort gamla tiders landsbygdskämpar stolta och varma i hjärtat, och som kommer att ge framtidens lokala generationer – infödda och inflyttade – mod.

De har också visat hur viktiga och relevanta de här frågorna är nationellt, för att utveckla och hålla samman ett samhälle som står inför stora utmaningar och behöver många miljöer präglade av närvarande och engagerade människor.

Vilka förebilder i arbetet för en levande landsbygd och ett levande Sverige.

*****************************

(Krönikan ligger även ute på vk.se för den prenumerant som vill kommentera. Den här bloggen fungerar i första hand som ett textarkiv.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.