Motsägelsefullt läge i svensk ekonomi

Den svenska konjunkturen mattas av och osäkerheten i världsekonomin minskar investeringsviljan även i Sverige. Samtidigt kommer den kommunala välfärden att behöva ökade resurser de närmaste åren. Det konstaterade finansminister Magdalena Andersson när hon på torsdagen presenterade finansdepartementets prognos för den ekonomiska utvecklingen och läget i kommunsektorn.

Vi går mot kärvare tider, men gör det med starka statliga finanser redo att användas. Beskeden var väntade, men säger inte hela sanningen.

Det är korrekt att Sveriges ekonomi i viktiga avseenden står väl rustad, även för en eventuellt lågkonjunktur. Men den uppvisar trots det på flera områden så allvarliga svagheter att det finns skäl till nervositet.

De ekonomiska kontrasterna är helt enkelt stora och motsägelsefulla just nu.

Statens starka finanser, och relativt betryggande utrymme för såväl snabba krispaket som långsiktiga investeringar, ska ställas mot både kommunsektorns kris och de privata hushållens oroväckande höga skulder. Fortsatt hyfsade siffror för tillväxt och sysselsättningsgrad ska vägas mot en ganska oroväckande, strukturellt betingad arbetslöshet.

En i global jämförelse robust konkurrenskraft drar upp ena mungipan. Men en under lång tid extremt svag krona – som när allt vilseledande bjäbb är bortrensat betyder att Sverige blir fattigare – drar ned den andra.

Regeringens har goda möjligheter att hålla emot med hjälp av finanspolitiska konjunkturåtgärder (exempelvis mer pengar till kommunerna), fungerande socialförsäkringssystem och strategiska investeringar. Det arbetet lär prägla mycket av pågående budgetprocess. Att staten har finansiellt spelrum framöver är välkommet och nödvändigt, eftersom krisen i ekonomin är så koncentrerad till andra nivåer.

Men efter penningpolitiska överstimulanser och minusränta rakt igenom en högkonjunktur kommer å andra sidan riksbankens handlingskraft att vara väldigt begränsad, om konjunkturen försämras. Den fasen är förbi, i Sverige som i Europa, när politisk kortsiktighet och rörighet kunde vägas upp av aktiva centralbanker.

Nu gäller det för regering med samarbetspartier att visa sig situationen mogen. Förutsättningarna finns, ännu en tid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.