Stödet måste nå fram till småföretagen snabbt

Många små- och egenföretag runt om i Sverige kämpar redan en kort bit in i coronakrisen för sin överlevnad. I de branscher, inklusive kultursektorn, som är värst utsatta var marginalerna begränsade redan innan. Nu är de snart obefintliga.

Därför är det helt avgörande att statens och riksbankens stödåtgärder – ökade krediter, flexiblare regelverk, uppskjutna inbetalningar och direkt ekonomiskt stöd – når ut till just småföretagen och kulturaktörer så snabbt som möjligt.

Även om nya distributionssätt och trogna kunder kan göra mycket, kommer staten att behöva bära en avgörande del av krisbördan. Och för det finns ett stort statsfinansiellt utrymme.

Politikerna har handlat snabbt och målmedvetet så här långt. Men det som hittills beslutat räcker förmodligen inte. Till de krav, bland flera, som regeringen bör ta fasta på hör: Ta inte ut ränta på uppskjuten skatt. Utforma stödpaket utifrån mindre, lokala aktörers perspektiv. Se till att små- och egenföretag får del av kreditmiljarderna även i praktiken, inte bara i teorin. Och inför ett ännu mer omfattande statligt löneansvar vid tillfälliga, coronarelaterade permitteringar.

Det är bråttom.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.