Försvara reko-ringarna mot kontrollbehov och byråkrati

Reko-ringarna kan kanske inte betecknas som ett nytt fenomen. De har funnits i Sverige under den beteckningen sedan 2016 och i Västerbotten åtminstone sedan 2018. Men deras betydelse fortsätter att öka.

Och i själva verket är de ju en smidig fortsättning på urgamla lokala handelsvanor som präglat landsbygden i alla tider. Gärna i en pragmatisk gråzon, utom räckhåll för centralmakt, myndigheter och detaljerad lagstiftning.

De av oss som är uppväxta på småjordbruk har nästan alla egna barndomsminnen av hur bybor och bekanta kom för att hämta varor som aldrig nådde butik. Det var jordnära och oproblematiskt.

Förutsättningarna för den typen av handel, att organisera och effektivisera den, är i dag bättre än någonsin.

Med hjälp av nya hjälpmedel för kommunikation och betalning, och ett återfunnet intresse för det närodlade, kan konsumenter och småskaliga livsmedelsproducenter göra upp direkt med varandra via sociala medier, och sedan mötas under enkla, praktiska former för leverans.

Reko-ringarna kombinerar en teknisk utveckling med genuina traditioner och ett engagemang för lokalsamhället.

Begreppet reko står i sammanhanget för ”rejäl konsumtion”. Färre eller inga mellanhänder, minskat svinn, ordentlig betalning till producenterna, fler försäljningskanaler för lokala aktörer, ärlig, personlig information till konsumenterna om odling och djurhållning och ofta med en ekologisk dimension i hela kedjan.

Reko-ringarna förknippas med livsmedel och kan handla om allt från honung till morötter. Ett grundkrav, även i denna friare form, är givetvis att reglerna för livsmedel och livsmedelsproduktion följs.

Men det finns otaliga motsvarigheter för lokala tillverkare och konsumenter på andra områden, inom hantverk, tjänstenäring och kultur, som kan dra nytta av samma metoder. De heter något annat, grundtanken är densamma.

Här gäller det för beslutsfattare att hålla sina sämsta instinkter i schack och inte låta nitisk byråkrati eller misstro mot självständiga initiativ kväva en hel rörelse.

Som VK tidigare rapporterat på nyhetsplats har polisen nu plötsligt efter egen anmälan inlett en förundersökning mot reko-ringen i Umeå, eftersom man anser det finns oklarheter kring hur ordningslagen ska tolkas i de här fallet, när varor utlämnas på en viss plats.

Polisens önskemål att få veta vad som gäller går att förstå, men blir ett exempel på när central kontroll riskerar att göras till ett allt överordnat mål.

Att reko-ringar och andra, liknande initiativ tillåts växa fram underifrån är en meningsskapande, lustfylld nödvändighet i lokalsamhällen som vill vara både levande och hållbara.

Leve gråzonen. Låt inte regleringsiver stå i vägen för reko-ringarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.